در گفتار این هفته می شنوید:

ـ تسلیت به خانواده قربانیان ریزش برف
ـ رژیم مسئول این گونه فجایع است
ـ تحریم گسترده نمایش موسوم به انتخابات
ـ دو نمونه از پایمال کردن حقوق شهروندی
ـ حرکتهای اعتراضی نیروهای کار

بیانیۀ سی و هشتمین سالگرد

تأسیس شورای ملّی مقاومت ایران

 

کلاهبرداری یک فرد پلید به نام سازمان ما

-------

اطلاعیه: افتضاح ایمیل جعلی - مهدی سامع

نشریه انگلیسی "ایران ریل پرس" شماره ۴/ نوامبر ۲۰۱۹
قیام در لبنان و عراق، زمین لرزه در عمق استراتژیک رژیم ایران

نشریه انگلیسی "ایران ریل پرس" شماره ۵/ ویژه خیزش مردم ایران

در آستانه ۱۶ آذر، روز دانشجو، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

ترازنامه یک سال جنبش دانشجویی

از اول آذر ۱۳۹۷ تا اول آذر ۱۳۹۸

گردآوری و تنظیم: کامران عالمی نژاد

 

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون
قیام پرتوان مردم ایران علیه تبهکاران حاکم

------------

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت اول ماه مه

روز جهانی کارگران، روز پیکار برای زندگی انسانی

------------

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران

دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

۹۴۷۳ حرکت اعتراضی

ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران در سال ۱۳۹۷

کلیک کنید

----------------

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت چهل و هشتمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

پیام شادباش سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت عید نوروز و آغاز سال ۱۳۹۸

هموطنان، زنان و مردان ایران زمین

عید نوروز، آغاز سال ۱۳۹۸ و جشن بهار را از جانب خود و تمامی رفقایم در سازمان چریكهای فدایی خلق ایران به شما شادباش می گویم. جنیش بهار، جشن بالندگی و رستاخیز طبیعت بر شما خجسته باد.

نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد

عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد.  ادامه مطلب

ترازنامه یک سال جنبش دانشجویی

از اول آذر  ۱۳۹۶ تا اول آذر ۱۳۹۷ 

گردآوری و تنظیم: کامران عالمی نژاد

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت

اول ماه مه، روز جهانی کارگران، روز پیکار برای زندگی انسانی

(نوشتاری - شنیداری)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند:

 

ترازنامه جنبش پرتوان نیروهای کار در سال ۱۳۹۶

۲۰۴۹ حرکت اعتراضی بدون محاسبه حرکتهای اعتراضی غارت شدگان و قیامهای تهیدستان

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

پیام شادباش سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت عید نوروز و آغاز سال ۱۳۹۷

============

آخرین شماره های نشریه نبرد خلق .....

نبردخلق شماره ۴۲۰- اول بهمن ۱۳۹۸ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------------

نبرد خلق شماره ۴۲۰ - اول بهمن ۱۳۹۸ در فرم روزنام

-----------------

نبرد خلق شماره ۴۱۹ - اول دی ۱۳۹۸ در فرم روزنامه

-----------------

نبردخلق شماره ۴۱۹- اول دی ۱۳۹۸ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------------

نبردخلق شماره ۴۱۸- اول آذر ۱۳۹۸ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------------

نبرد خلق شماره ۴۱۸ - اول آذر ۱۳۹۸ در فرم روزنامه

-----------------

نبرد خلق شماره ۴۱۷ - اول آبان ۱۳۹۸ در فرم روزنامه

============

مطالب نبرد خلق شماره ۴۱۷ - اول آبان ۱۳۹۸

============

نبرد خلق شماره ۴۱۶ - اول مهر ۱۳۹۸ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۴۱۵ - اول شهریور ۱۳۹۸ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبرد خلق شماره ۴۱۵ - اول شهریور ۱۳۹۸ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۴۱۴ - اول مرداد ۱۳۹۸ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبرد خلق شماره ۴۱۴ - اول مرداد ۱۳۹۸ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۴۱۳ - اول تیر ۱۳۹۸ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

°°°°°°

نبرد خلق شماره ۴۱۳ - اول تیر ۱۳۹۸ در فرم روزنامه

°°°°°°

نبرد خلق شماره ۴۱۳ - اول تیر ۱۳۹۸ در فرم روزنامه

°°°°°°

نبردخلق شماره ۴۱۲ - اول خرداد ۱۳۹۸ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

°°°°°°

نبرد خلق شماره ۴۱۲ - اول خرداد ۱۳۹۸ در فرم روزنامه

 

نبردخلق شماره ۴۱۱ - اول اردیبهشت ۱۳۹۸ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

°°°°°°

نبرد خلق شماره ۴۱۱ - اول اردیبهشت ۱۳۹۸ در فرم روزنامه

°°°°°°

نبردخلق شماره ۴۱۰ - ویژه چهل و هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل - ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ - در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

°°°°°°

نبردخلق شماره ۴۱۰ . ویژه چهل و هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل - ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ - در فرم روزنامه

°°°°°°

نبرد خلق شماره ۴۰۹- ششم فروردین ۱۳۹۸ در فرم روزنام

°°°°°°

نبردخلق شماره ۴۰۹ ششم فروردین ۱۳۹۷ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

°°°°°°

نبردخلق شماره ۴۰۸ اول اسفند ۱۳۹۷ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

°°°°°°

نبرد خلق شماره۴۰۸ اول اسفند ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

°°°°°°

نبردخلق شماره ۴۰۷ اول بهمن ۱۳۹۷ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

°°°°°°

نبرد خلق شماره ۴۰۷ اول بهمن ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

°°°°°°

نبردخلق شماره ۴۰۶ اول دی ۱۳۹۷ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبرد خلق شماره ۴۰۶ اول دی ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۴۰۵ اول آذر ۱۳۹۷ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبرد خلق شماره ۴۰۵ اول آذر ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

 

نبردخلق شماره ۴۰۴ اول آبان ۱۳۹۷ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

....................

نبرد خلق شماره ۴۰۴ اول آبان ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

....................

نبردخلق شماره ۴۰۳ اول مهر ۱۳۹۷ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

....................

نبرد خلق شماره ۴۰۳ اول مهر ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

....................

نبرد خلق شماره ۴۰۲ اول شهریور ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

------

نبردخلق شماره ۴۰۲ اول شهریور ۱۳۹۷ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

------

نبردخلق شماره ۴۰۱ اول مرداد ۱۳۹۷ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----

نبرد خلق شماره ۴۰۱ اول مرداد ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

-----

نبردخلق شماره ۴۰۰ اول تیر ۱۳۹۷ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------

نبرد خلق شماره ۴۰۰ اول تیر ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

-----------

نبرد خلق شماره ۳۹۹ اول خرداد ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

-----

نبردخلق شماره ۳۹۹ اول خرداد ۱۳۹۷ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------

نبردخلق شماره ۳۹۸ ویژه روز جهانی کارگر - اردیبهشت ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

-----------

نبردخلق شماره ۳۹۸ - ویژه روز جهانی کارگر - اردیبهشت ۱۳۹۷در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------

نبردخلق شماره ۳۹۷ اول اردیبهشت ۱۳۹۷در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

------------

نبردخلق شماره ۳۹۷ اول اردیبهشت ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

------------

نبردخلق شماره ۳۹۶ اول فروردین ۱۳۹۷در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

------------

نبرد خلق شماره ۳۹۶ اول فروردین ۱۳۹۷ در فرم روزنامه

------------

نبردخلق شماره ۳۹۵ اول اسفند ۱۳۹۶در یک ستون باخطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

------------

نبرد خلق شماره ۳۹۵ اول اسفند ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

------------

نبردخلق شماره ۳۹۴ بهمن ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------------

نبرد خلق شماره ۳۹۴ ویژه حماسه سیاهکل

-----------------

نبردخلق شماره ۳۹۴ بهمن ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------------

نبرد خلق شماره ۳۹۴ ویژه حماسه سیاهکل

 

نبردخلق شماره ۳۹۳ اول بهمن ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

------

نبردخلق شماره۳۹۳   اول بهمن ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

------

نبردخلق شماره ۳۹۲ اول دی ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

-----------------------------

نبردخلق شماره۳۹۲  اول دی ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

--------------

نبردخلق شماره ۳۹۱ اول آذر ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

-----

نبردخلق شماره۳۹۱ اول آذر ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

--------------

نبردخلق شماره ۳۹۰ اول آبان ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

--------------

نبردخلق شماره ۳۹۰ اول آبان ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

--------------

نبردخلق شماره ۳۸۹ اول مهر ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۸۹ اول مهر ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۸۸ اول شهریور ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۸۸ اول شهریور ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۸۷ اول مرداد ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۸۷  اول مرداد ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۸۶ اول تیر  ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۸۶  اول تیر ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۸۵ اول خرداد  ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبردخلق شماره ۳۸۵  اول خرداد ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

============

نبردخلق شماره ۳۸۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ (ویژه اول می) در فرم روزنامه

===========

نبردخلق شماره ۳۸۳  اول اردیبهشت ۱۳۹۶ در فرم روزنامه

===========

نبردخلق شماره ۳۸۳ اول اردیبهشت  ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

===========

مطالب نبرد خلق شماره ۳۸۲-- اول فروردین ماه ۱۳۹۶- در همین ستون بخوانید

===========

نبردخلق شماره ۳۸۲ اول فروردین  ۱۳۹۶در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

===========

شماره های قبل

پیامهای تسلیت

 

طاهر احمدزاده هِرَوی، مبارز گرانقدر و چهره محبوب مردم، ما را تَرک کرد

در سوگ درگذشت همرزم مجاهد محمد علی جابرزاده انصاری

 

گزیده هایی از لینکهای یادمانهای سیاهکل

در یوتوب کلیک کنید

۳۳۳ شماره نبرد خلق در یک سی دی منتشر شد

برای دریافت این سی دی کلیک کنید

۳۳ شماره نبرد خلق

در یک سی دی

قیمت ۱۰ یورو / ۱۲ دلار

اطلاعیه های سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در رابطه با جنبش کارگری

 

 

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶- اول می ۲۰۱۷

=========

در آستانه اول ماه مه

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند:

جنبش کارگری در سال  ۱۳۹۵

=========

جنبش پرتوان کارگران، پرستاران و معلمان

بیلان ۱۵۸۶ حرکت اعتراضی کارگران، معلمان و پرستاران در سال ۱۳۹۴

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران

دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

=========

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران

 

کلیک کنید

پیام شادباش سخنگوی

 سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت عید نوروز و آغاز سال ۱۳۹۵

 

گزیده هایی از نوشته های مهدی سامع

(به صفحه وارد شوید)

 

در چهلمین سالگرد شهادت فدایی شهید

رفیق کبیر حمید اشرف

انتشار مجدد «یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه

با مقدمه و توضیحات (ویرایش دوم): مهدی سامع

انتشارات نبرد خلق

بهمن 1394

 

=======

پیرامون جعلیات ساواکی و ساوامایی

 (معتمد – مصداقی)

مهدی سامع

 ادامه مطلب

========

بیژن، مارکسیستی خلاق، رهبری دموکرات و مستقل

آنچه امروز از بیژن جزنی می توان آموخت

مهدی سامع

اطلاعیه ها، قطعنامه های سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

******

حمایت بیش از ۵۰ تن از فعالان سازمان بین المللی سوسیالیست از سعید شیرزاد و امیر امیرقلی

******

بیانیه های سازمان در رابطه با جنبش کارگری

 

******

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ویرایش دوم، اسامی کامل شهدا

 ****

حمله وحشیانه مزدوران خامنه ای به کمپ لیبرتی را محکوم می کنیم

 

******

 

شاهرخ زمانی به وسیله مزدوران خامنه ای به قتل رسید

*****

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
پیرامون عقب نشینی خامنه ای

*****

افشای دروغهای رذیلانه

 

*****

برافراشتن پرچم سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در استادیوم آزادی توسط  فعالان سازمان

*****

خبرنامه انگلیسی

IRAN BEYOND NEWS

ویژه روز جهانی کارگر - 1 می 2012

IRAN REAL NEWS

SPECIAL EDITION - JUNE 2015

گزیده هایی از اطلاعیه های شورای ملی مقاومت ایران ....

بيانية سي و چهارمين سالگرد تأسيس شوراي ملي مقاومت ايران

بولتن خبری ایران نبرد

 

انقلاب یاس در تونس (ژانویه 2011) تا آخرین انتخابات در نظام جدید (دسامبر 2014)

بولتن خبري ايران نبرد شماره 1129- یکشنبه 7 دی 1393 -28 دسامبر 2014

کامل ترین لیست زندانیان سیاسی کُرد و اعدام شدگان دو سال گذشته

(چاپ دوم اصلاح شده)

3000  سال زندان، 33 تن محکوم به اعدام و 19 تن محکوم به حبس ابد،

بهای خلق محروم کُرد برای رهایی ار چنگال ارتجاع

پیروزی سوسیالیستها در انتخابات فرانسه به روایت تصویر

گرامیداشت چهلمین روز شهادت کیانوش آسا توسط مردم کرمانشاه به روایت تصویر

 

گرامیداشت جانباختگان قیام سراسری به روایت تصویر

 

حمله به کمپ اشرف به روایت تصوریر

 

همبستگی با خیزش مردم ایران در واشنگتن+عکس

 

گزارشی از تجمع و گردهمآیی درمیدان موزه های آمستردام

گزارش تجمع و راهپیمایی ایرانیان ساکن شهر آمسفورت - هلند

شرکت گسترده اعضا و هواداران سازمان در تظاهرات مقابل سفارت رژیم در رم به دعوت حزب احیاء کمونیستی:
گزارش تصویری -  فیلم

عکس هایی از مبارزات خیابانی بر علیه تقلب گسترده در انتخابات - پنج شنبه 28 خرداد

عکس هایی از اعتراضات خیابانی بر علیه تقلب گسترده در انتخابات - چهار شنبه 27 خرداد

عکس هایی از اعتراضات خیابانی بر علیه تقلب گسترده در انتخابات - دوشنبه 25 خرداد

عکس هایی از اعتراضات خیابانی علیه تقلب انتخاباتی - سری یک

عکس هایی از اعتراضات خیابانی علیه تقلب گسترده در انتخابات - سری دو

1000 شماره بولتن خبری در یک سی دی متشر شد

برای دریافت این سی کلیک کنید

طرح جبهه همبستگی ملی
 بری سرنگونی استبداد مذهبی

جهانی دیگر ممكن است
قطعنامه پایانی اجلاس پرتوالگرو

 

قطعنامه احزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی شركت كننده در مجمع جهانی امور جهانی در پورتوالگره در مورد شرایط ایران

 

فعالیتهای سازمان در پورتوالگره

فعالیتهای سازمان در مجمع اجتماعی اروپا در فلورانس

 

قطعنامه شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در حمایت از تشكیل گروه تدارك فوروم اجتماعی ایران

 

فوروم اجتماعی ایران  چگونه تعریف می شود و چگونه می تواند در تحولات ایران مداخله كند؟

 

سه شنبه ۲۹ بهمن  ۱۳۹۸ ـ ۱۸ فوریه ۲۰۲۰

 

نبرد خلق شماره۴۲۱ - بهمن ۱۳۹۸

ویژه چهل و نهمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

----------------------

نبرد خلق شماره۴۲۱ - بهمن ۱۳۹۸ در فرم روزنامه

ویژه چهل و نهمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

 

شب شور و حرکت

همایش چهل و نهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل برگزار شد

 

روز شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۸ فوریه ۲۰۲۰، مراسم بزرگداشت چهل و نهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل در شهر کلن (آلمان) با شرکت پرشور شمار زیادی ایرانیان آزادیخواه برگزار شد.ادامه مطلب

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت چهل و نهمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

 

 

 

فراسوی خبر ... سه شنبه ۲۹ بهمن

تحریم بی سابقه نمایش انتخابات و حرفهای مسخره روحانی

 زینت میرهاشمی

انتخابات در ساختار رژیم ولایت فقیه هیچ معنایی ندارد و در عمل انتصابات برای نهادی بی اراده و فرمانبر ولی فقیه است. جمهوری اسلامی کلمه انتخابات را مانند بسیاری از کلمه های دیگر آلوده کرده است. تمامی انتخاباتی که در حیات رژیم شکل گرفته ضد دموکراتیک، غیر رقابتی و بدون نظارت موثر بوده است. در حقیقت راه اندازی نمایش انتخاباتی تاکنون برای تقسیم ثروت و قدرت بین خودیها است.

از التزام عملی به ولایت فقیه تا عبور از آبکش شورای نگهبان و سرانجام تایید ولی فقیه، ماهیت نهادی را نشان می دهد که تنها چیزی که در آن نیست رای و اراده ملت است. سیاستی که برای چینش این نهاد حکومتی یعنی مجلس ولایت فقیه عملی می شود، بستگی به قدرت و نقش باندهای درون حکومت است.

در مورد دوره دوازدهم مجلس رژیم، راهکار ولی فقیه برای مهار بحران سرنگونی به حداقل رساندن رقابت بین باندهای حکومتی است. ابزار تعیین میزان این رقابت و تعیین بازی کنان در این نمایش، شورای نگهبان تحت امر ولی فقیه است.

باید یادآور شد که مجلس در عمل تحت کنترل ولی فقیه بوده و اگر هم طرحی را تصویب کند این شورای نگهبان است که آن را تعیین تکلیف می کند. و اگر بین طرح مجلس و نظر شورای نگهبان تضادی باشد مانند کنوانسیون مقابله با پولشویی، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تصمیم بگیرد.

آشفته احوالی حسن روحانی در کنفرانس خبری روز دوشنبه ۲۸ بهمن، عقب نشینی او در گفتار درمانی و التماس به مردم برای شرکت در نمایش انتخابات و صحبتهای دیگر پایوران رژیم برای بازار گرمی این نمایش را باید ناشی از تاثیر تحریم علنی و گسترده ارزیابی کرد. حسن روحانی در دنده عقب رفتن از گفتار درمانی، با ستایش از سپاه پاسداران در مسئولیت پذیری در شلیک موشک، به تحریم انتخابات و حضور حداقلی مردم اعتراف کرد. تمامی حرفهای بی سر و ته و متناقض او حکایت از کسادی نمایش انتخاباتی دارد. وی مردم را به بازی باطل شده انتخاب «بین بد و بدتر» دعوت کرد و درخواست کرد به «اصلح تر» رای دهند.

روحانی در حالی دست و پا می زند که مردم در کف خیابان با صدای بلند خط باطل بر تمامی باندهای حکومتی کشیده اند. قیام خونین آبان با هزینه جان بیش از ۱۵۰۰ نفر و هزاران زندانی، بر تمامی نمایشهای حکومتی خط باطل کشیده است. دستاورد این قیام، جاانداختن این باور درست است که هرکس وارد بازی نمایش انتخاباتی رژیم شود، تایید کشتار بیش از ۱۵۰۰ تن از مردم ایران زمین و ۱۷۶ نفر از قربانیان موشک بازی رژیم است.

خروجی صندوق سیرک انتخابات که در روز جمعه ۲ اسفند به صحنه می آید را ارقام تولید شده در اتاق «تجمیع آرا» تعیین خواهد کرد و هیچ مشروعیتی نخواهد داشت.

بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، طبق یک نظر سنجی، ۷۶ درصد مردم کلان شهر تهران این نمایش را تحریم کرده اند. رئیس موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران روز شنبه ۲۶ بهمن از نتیجه یک نظرسنجی که در نیمه اول بهمن ماه انجام شده خبر داد. بر اساس نظرسنجی مورد نظر، ۲۴.۲ درصد مردم تهران تا این لحظه در انتخابات شرکت می کنند. 

 

تیتر فراسوها...

۲۹ بهمن - تحریم بی سابقه نمایش انتخابات و حرفهای مسخره روحانی - زینت میرهاشمی

۲۶ بهمن - هیچ جنایتی پنهان و هیچ قاتلی بی کیفر نمی ماند - منصور امان
۲۴ بهمن - مراسم تدفین ج.ا در ۲۲ بهمن - منصور امان
۲۲ بهمن - نواختن طبل فریبکاری برای کشیدن مردم به خیابان - زینت میرهاشمی

۱۷ بهمن - بورل در تهران؛ غُرش با دهان بی دندان - منصور امان
۱۳ بهمن - قیمت ورود به مجلس ارتجاع - زینت میرهاشمی

۱۲ بهمن - "مُعامله قرن"، لُقمه ای که در گلوی "نظام" گیر می کند - منصور امان
۱۰ بهمن - انتخابات؛ نمایش بی تماشاچی به دکوراسیون و گریم هم نیاز ندارد - منصور امان
۰۸بهمن - بازی احمقانه و خطرناک رژیم در عراق - زینت میرهاشمی

۰۶ بهمن - تشدید بحران در عراق برای پوشاندن آبروی بر باد رفته - زینت میرهاشمی

۰۵ بهمن - صعود ۸ پله ای ولایت فقیه از نردبام سرافکندگی - منصور امان
۰۲ بهمن - بُحرانی که از گور آن مرحوم برخاست - منصور امان
۰۱ بهمن - تهدید ماله کش نظام در اوج بحران رژیم - زینت میرهاشمی

۲۹ دی - در میان ویرانه های سیل، مدال افتخار روحانی به خودش - زینت میرهاشمی

۲۸ دی - سُخنرانی خامنه ای؛ بوی نای، بوی الرحمان - منصور امان
۲۶ دی - مکانیسم ماشه؛ چرا اکنون؟ - منصور امان
۲۴ دی - ضربه های محکم مردم به مرکز ثقل و عَمود خیمه نظام - زینت میرهاشمی

۲۲ دی - گَرد و خاک مرده گردانی حاج قاسم، دود شد رفت به هوا - زینت میرهاشمی

۲۱ دی - واکُنش "سختی" که سرمایه سیاسی "نظام" را برباد داد - منصور امان
۱۹ دی - کوه "انتقام سخت"، "موش"ک زایید - منصور امان
۱۶ دی - نمایش جنازه  سلیمانی تایید وحشت رژیم از قیام مردم - زینت میرهاشمی

۱۵ دی - مدیریت پیشگیرانه باعث حذف سلیمانی شد - زینت میرهاشمی

۱۴ دی - پایان دوره جنگ بهداشتی خامنه ای؛ آغاز دور قُمار؟ - منصور امان
۱۲ دی - حمله به میدان تحریر از میان بُر سفارت آمریکا - منصور امان
۱۰ دی - «مصداق بارز تروریسم» یعنی چی؟ - زینت میرهاشمی

۰۸ دی - مانور مشترک دریایی، قدرتنمایی پوشالی رژیم - زینت میرهاشمی

۰۷ دی - دهان دریدگی "سردار نجات" بی سبب نیست - منصور امان
۰۴ دی - مفهوم لو دادن علی خامنه ای به رویترز - منصور امان
۰۳ دی - طرحهای بی خاصیت مجلس نشینان بی اختیار - زینت میرهاشمی

۱ دی -وحشت آشکار رژیم از شورش گرسنگان - زینت میرهاشمی

۳۰ آذر - محکومیت بین المللی رژیم مُلاها، یک برگ برنده - منصور امان
۲۸ آذر - اُصول دین قاتلان از زبان وزیر کشور - منصور امان
۲۶ آذر - سهمیه سرکوب مردم لبنان و عراق در بودجه سال ۹۹- زینت میرهاشمی

۲۴ آذر - برآمد قیام آبان: آشفتگی در حکومت و تشدید تضاد با مردم - زینت میرهاشمی

۲۰ آذر - پیام بودجه ۹۹ به آمریکا و به مردُم - منصور امان
۱۸ آذر - پول کثیف و "رافت اسلامی" - منصور امان
۱۷ آذر - نمایش رئیسی بدون حضور دانشجو در روز ۱۶ آذر - زینت میرهاشمی

۱۴ آذر - جنگی که خامنه ای شروع کرده، با براندازی حکومت به پایان خواهد رسید - زینت میرهاشمی

۱۳ آذر -  - گذار انقلاب عراق از ایستگاه عبدالمهدی و درسهای ناصریه  - منصور امان
۱۱ آذر - آبان، شکست قطعی رژیم حاکم را مُهر کرد - منصور امان
۰۹ آذر - مردم عراق مصمم بر بریدن شاهرگ نفوذ ولایت فقیه - زینت میرهاشمی

۰۷ آذر - هیچ پادزهری برای نجات رژیم ولایت فقیه وجود ندارد - زینت میرهاشمی

۰۶ آذر - اعلام جنگ "سردار" شکم برآمده علیه گُرسنگان - منصور امان
۰۴ آذر - این هنوز از نتایج سحر است - منصور امان
۳۰ آبان - رویای ولایت فقیه در آتش خشم مردم خواهد سوخت! - زینت میرهاشمی

۲۹ آبان - توده در پاییز، بهار را تجربه می کند - منصور امان
۲۷ آبان - ریشه ژست مُداراجویانه خامنه ای با "مردُم یهود" - منصور امان
۲۵ آبان - هزینه سرکوب و ترور با دست بردن به سفره مردم - زینت میرهاشمی

۲۳ آبان - وعده های توخالی برای داغ کردن نمایش انتخابات - زینت میرهاشمی

۲۲ آبان - اعتراضات شادگان و اهواز؛ نظام" در مُحاصره نفرت توده ها - منصور امان
۲۰ آبان - گام چندُم در سرازیری جنگ و فلاکت؟ - منصور امان
۱۹ آبان - سخنان دیکتاتور عثمانی باب میل ماله کش رژیم - زینت میرهاشمی

۱۶ آبان - نمایش غنی سازی اورانیوم برای باج گیری - زینت میرهاشمی

۱۵ آبان - فرار از کربلا؛ سیستم خلافت در بُحران - منصور امان
۱۳ آبان - رویای پیروزی بر دیوار سفارت آمریکا - زینت میرهاشمی

۰۹ آبان - خامنه ای نقاب از چهره برداشت و فرمان سرکوب مردم عراق را داد! - زینت میرهاشمی

۰۶ آبان - مُشتریان سرویس داعش در عزا - منصور امان
۰۵ آبان - FATF؛ قُفل شدگی یک رژیم بُحران زده - منصور امان
۰۴ آبان - دستان آغشته به خون رژیم در عراق - زینت میرهاشمی

۰۲ آبان - وحشت خامنه ای از تصویب اف اِی تی اف - زینت میرهاشمی

۰۱آبان - "نظام" با پای لنگان در تعقیب کارگران - منصور امان
۲۹ مهر - اعتراضهای عراق و لُبنان مانُور اربعین را به شکست کشاند - منصور امان
۲۸ مهر - هلال شیعی در آتش خشم مردم عراق و لبنان - زینت میرهاشمی

۲۵ مهر - سخنرانی رندانه روحانی و اعتراض دانشجویان- زینت میرهاشمی

۲۴ مهر - ماموریت غیرمُمکن عمران خان - منصور امان
۲۲ مهر - غذا و دارو؛ ظریف و همتی روشنگری می کنند - منصور امان
۲۱ مهر - تجاوز نظامی ترکیه، کشتار کردهای سوریه و سوء استفاده رژیم - زینت میرهاشمی

۱۸ مهر - اراده کارگران برای ادامه اعتراضات خاری در چشم رژیم - زینت میرهاشمی

۱۷ مهر - زنان در استادیوم، مراجع در پستو - منصور امان
۱۵ مهر - "هلال شیعی" زیر پای مُعترضان عراقی ۰ منصور امان
۱۴ مهر - قیام برحق مردم لردگان علیه رژیم فاسد - زینت میرهاشمی

۱۱ مهر - پاسخ مردم عراق به ماجراجویی خامنه ای در منطقه - زینت میرهاشمی

۱۰ مهر - قُمار "نقض برجام" به انتها نزدیک می شود - منصور امان

۰۸ مهر - ستمی که بر تخت روانچی و رُفقایش می رود! - منصور امان
۰۶ مهر - بازگشت روحانی با دستان خالی تر از همیشه - زینت میرهاشمی

۰۴مهر - دکترین امنیتی روحانی در اوج فلاکت رژیم - زینت میرهاشمی

۰۳ مهر -  چهارشنبه ۳ مهر - نیویورک؛ دوراهی شُرکای "برجامی" برای "نظام"  - منصور امان
۰۱ مهر - آغاز سال تحصیلی جدید در سایه بُحران و جنگ - منصور امان
۳۰ شهریور - تایید موشک پرانی از طرف مزدوران خامنه ای - زینت میرهاشمی

۲۸ شهریور - به خون کشیدن کارگران هپکو نمونه ای از تمدن اسلامی ولی فقیه - زینت میرهاشمی

۲۷ شهریور - موشکهایی حامل کارت دعوت به جنگ - منصور امان
۲۵ شهریور - درآمد سازی طبقه فرادست با غارت ارزی - منصور امان
۲۴ شهریور - وارونه جلوه دادن شورش دختر آبی - زینت میرهاشمی

۲۱ شهریور - خواست بی شرمانه روحانی از زنان و کارگران - زینت میرهاشمی

۲۰ شهریور - تصویر یک چشم انداز هولناک در حُکم زندان اسماعیل بخشی - منصور امان
۱۸ شهریور - فرزندان ما و فرزندان خاتمی - منصور امان
۱۶شهریور - پایداری مقاومت کارگری در برابر سرکوب -   زینت میرهاشمی

۱۴شهریور - فشار جهانی و سیاست انتحاری رژِیم - زینت میرهاشمی

۱۳ شهریور - فُرود طلیعه یک جنگ نابرابر در مزارع اسراییل - منصور امان
۱۱ شهریور - سرکوب با چاشنی پوپولیسم قضایی - منصور امان
۰۹ شهریور - حلقه محاصره جهانی علیه رژیم تنگ تر می شود! - زینت میرهاشمی

۰۶ شهریور - باد ابتکار آقای مکرون یکروزه خالی شد - منصور امان
۰۴ شهریور - جنگ از سوریه به مرزهای ایران نزدیک می شود - منصور امان
۰۲ شهریور - پنهانکاری در عرصه دیپلماسی و نظامی - زینت میرهاشمی

۳۱ مرداد - استاد ماله کش در سفر اروپایی - زینت میرهاشمی

۳۰ مرداد - اعترافات اجباری؛ رشته پیوند "اصولگرا" و "اصلاح طلب" - منصور امان
۲۸ مرداد - صادق لاریجانی؛ تُف سر بالای "رهبر" - منصور امان
۲۶ مرداد - توبه نامه رژیم به دولت جبل الطارق - زینت میرهاشمی

۲۴ مرداد - رذالت رژیم علیه کارگران هفت تپه ادامه دارد - زینت میرهاشمی

۲۳ مرداد - کاروان التماس و تهدید در خلیج فارس - منصور امان
۲۱ مرداد - نمایش رئیسی نازل تر از آن است که توهُم زا باشد - منصور امان
۱۸ مرداد - رفتار رژِیم عامل ائتلاف نظامی در خلیج فارس - زینت میرهاشمی

۱۷ مرداد - نصیحت «تدارکچی» سابق به کارگزاران بی اختیار - زینت میرهاشمی

۱۶ مرداد - اعتراف حجاریان به "تمومه ماجرا" - منصور امان
۱۴ مرداد - ظریف؛ وقتی تحریم مُعجزه می کند - منصور امان
۱۲ مرداد - تنگ تر شدن حلقه فشار با تحریم ظریف - زینت میرهاشمی

۱۰ مرداد - تحمیل هزینه بحران بر زنان و نیروهای آگاه جامعه - زینت میرهاشمی

۰۹ مرداد - بعد از راهزنی دریایی نوبت چیست؟ - منصور امان
۰۷ مرداد - میلیاردر "ساده زیست" بر نوک تضاد طبقاتی - منصور امان
۰۶ مرداد - فرار به جلوی عضو هیات مرگ در قتل عام - زینت میرهاشمی

۰۳ مرداد - دعوت به محاصره اقتصادی با مهلت ۶۰ روزه دوم - زینت میرهاشمی

۰۲ مرداد - کشاندن مُتحدان "برجام"ی به صف آرایی نظامی - منصور امان
۳۱ تیر - درخواست "فداکاری" خاتمی از "آشوبگران" - منصور امان
۳۰ تیر - تشدید تنش با گروگان گیری نفتکشها - زینت میرهاشمی

۲۸ تیر- بازی خطرناک رژیم در منطقه - زینت میرهاشمی

۲۶ تیر - این یارانه بگیر باید حذف شود - منصور امان
۲۴ تیر - چرا رژیم مُلاها به طرحهای "دُشمنان"ش خدمت می کند؟ - منصور امان
۲۰ تیر- تهدیدهای رژیم رنگ می بازد - زینت میرهاشمی

۱۹ تیر - تلاش حاکمیت برای رسیدن به توازُن دهه شصتی با جامعه - منصور امان
۱۷ تیر - باجگیری اتُمی و هدفهایش - منصور امان

۱۶ تیر - گسترش مافیای فروش اعضایِ بدنِ زندانیان - زینت میرهاشمی

۱۳تیر - تلاش بیهوده برای سهیم کردن مردم در جنگ - زینت میرهاشمی

۱۲ تیر - فاجعه در کرمانشاه هم ماندگار شد - منصور امان
۱۰ تیر - از "پیمان عدم تعرُض" به سفارت گیری - منصور امان
۰۹ تیر - مهر باطل نشست وین بر مهلت روحانی - زینت میرهاشمی

۰۶ تیر - ترس از برباد رفتن ثروت ناشی از چپاول مردم - زینت میرهاشمی

۰۵ تیر - پاسُخ ترامپ به سیاست "نه مُذاکره" خامنه ای - منصور امان
۰۳ تیر - روسیه؛ زمانی برای دوشیدن مُلاها - منصور امان
۰۲ تیر - وحشت از فروپاشی با آرایش جنگی - زینت میرهاشمی

۳۰ خرداد - تاکید بر واقعی بودن تهدیدهای رژیم - زینت میرهاشمی

۲۹ خرداد - شعله ور سازی آتش بُحران هسته ای؛ وُرود به قُمار مرگ و زندگی - منصور امان
۲۷ خرداد - شُمارش معکوس برای پیامدهای حملات تروریستی اخیر - منصور امان
۲۵ خرداد - خامنه ای بر سر دو راهی محو شدن - زینت میرهاشمی

۲۳ خرداد - حرفهای روحانی به درد لای جرز دیوار هم نمی خورد - زینت میرهاشمی

۲۲ خرداد - آب پاکی وزیر خارجه آلمان روی دست مُلاها - منصور امان
۲۰ خرداد - جنگ پیشگیرانه علیه موج همه گیر اعتراضها - منصور امان
۱۷ خرداد - موضع مَکرون، نزدیک شدن غروب عمر رژیم - زینت میرهاشمی

۱۶ خرداد - ُسخه مزورانه خامنه ای برای فلسطینیها - زینت میرهاشمی

۱۵ خرداد - واقعیت نفرت انگیزی که در سُخنان خونسردانه روحانی خودنمایی می کند - منصور امان
۱۲ خرداد - توصیف شرایط با توسل به دروغ - زینت میرهاشمی
۰۸ خرداد - تکاپوی از فرط استیصال - زینت میرهاشمی

۰۷ خرداد - دلدادگی ملکوتی آقاداماد به خرج فرهنگیان - منصور امان
۰۶ خرداد - عراق میانجی یا طرف دعوا؟ - منصور امان
۰۵ خرداد - رفراندوم بهانه ای برای فرار از بن بست - زینت میرهاشمی

۰۲ خرداد - فروپاشی ارزشهای دینی حکومت - زینت میرهاشمی

۰۱ خرداد -  تقلید از اُلگوی کُره شمالی در شلیک کاتیوشا - منصور امان
۳۰- اردیبهشت - ... و ناگهان روحانی و ظریف بی اختیار شدند - منصور امان
۲۹ اردیبهشت - دو حرکت اعتراضی در شکستن سنگرهای ارتجاع - زینت میرهاشمی

۲۶ اردیبهشت - جنگ رژیم با کارگران و معلمان با دستگیریهای مداوم - زینت میرهاشمی

۲۵ اردیبهشت - حمله به نفتکشها، کاتالیزاتور یک درگیری نظامی گُسترده تر - منصور امان
۲۳ ادریبهشت - ارسال علامت فروپاشی از سوی ظریف و عراقچی - منصور امان
۲۲ اردیبهشت - قانونمند کردن فساد به بهانه تحریمها - زینت میرهاشمی

۱۹ اردیبهشت - درد بی علاج نظام و تلاش مذبوحانه برای بقا - زینت میرهاشمی

۱۵ اردیبهشت - خواست وقیحانه روحانی از معلمان - زینت میرهاشمی

۱۲ اردیبهشت - وحشت همیشگی نظام از همبستگی کارگران - زینت میرهاشمی

۱۱ اردیبهشت - دو پیامد ناکامی ماموریت ظریف - منصور امان
۰۹ اردیبهشت - دامی که "نظام" برای ترامپ گذاشت و خود در آن افتاد - منصور امان
۰۷ اردیبهشت - نگرانی جلاد سابقه دار از همبستگی کارگران - زینت میرهاشمی

۰۵ اردیبهشت - تایید هزار باره بر تروریستی بودن سپاه پاسداران - زینت میرهاشمی

۰۴ اردیبهشت - لغو مُعافیتهای نفتی؛ خامنه ای کشور را به کجا می کشاند؟ - منصور امان
۰۲ اردیبهشت - اخراج دُشمنان اینترنت؛ یک گام دلگرم کننده - منصور امان
اول اردیبهشت - بیخوابی و دعای روحانی، آب روی  آتش نیست - زینت میرهاشمی

۲۹ فروردین - حرفهای پوشالی برای پنهان کردن تنفر مردم - زینت میرهاشمی

۲۸ فروردین - نیازهای فوری سیل زدگان با اولویتهای حاکمیت سازگار نیست - منصور امان
۲۶ فرودین - ورود حشدالشعبی؛ گامی در جهت "سوریه ای" کردن ایران - منصور امان
۲۴ فروردین - خروش مردم اهواز، پاسخ به تبهکاری سپاه - زینت میرهاشمی

۲۲ فروردین - نگرانی سپاه تروریستی برای چیست؟- زینت میرهاشمی

۲۰ فروردین - یک ضربه کاری به ثبات "نظام" - منصور امان
۱۹ فروردین - سیل و سپاه همدست در ویرانی - منصور امان
۱۸ فروردین - بلند پروازی یا خیالپردازی در جنگ نیابتی - زینت میرهاشمی

۱۵فروردین - روسیاهی حسن روحانی  - زینت میرهاشمی

۱۴ فروردین - سیلاب؛ مُدیریت عصر غارنشینی - منصور امان

۱۲ فروردین - تحریمها؛ حزب الله بی پول، سوریها در صف نفت و بنزین - منصور امان
۱۱ فروردین - سیل و جنگ باندهای حکومتی - زینت میرهاشمی

۰۸ فروردین - سیل و ویرانی حاصل چهل سال چپاول و جنایت  - زینت میرهاشمی

۰۷ فروردین - مسیر کوتاه یک حادثه طبیعی به فاجعه انسانی - منصور امان
۰۵ فروردین - ارسال علامت اشتباه در باره جنایت نیوزیلند - منصور امان
۰۱ فروردین - چپاول کارگران به بهانه جنگ اقتصادی - زینت میرهاشمی

۲۸ اسفند - آن سوی این دوزخ سیاه، "روز نو" به انتظار نشسته - منصور امان
۲۷ اسفند - خط بُطلان پاسدار جعفری بر کارنامه "نظام" - منصور امان
۲۶ اسفند - فرصت طلبی ظریف در پاسخ به عمل تروریستی - زینت میرهاشمی

۲۳ اسفند - سفر بدون دستاورد روحانی به عراق - زینت میرهاشمی

۱۹ اسفند - از حکم شلاق جعفرعظیم زاده تا رونمایی اختلاسگران - زینت میرهاشمی

۱۶ اسفند - وحشت از شورش مردم و اعتراف به سقوط - زینت میرهاشمی

۱۵ اسفند - اخراج دیپلُماتهای هُلندی؛ برگ دیگری از پرونده رُسوایی مُماشات - منصور امان
۱۳ اسفند - بازگشت فلاکت، مُقاومت جامعه - منصور امان
۱۲ اسفند - خرید وقت و ادامه پولشویی - زینت میرهاشمی

۰۹ اسفند - ناهمخوانی حق خواهی کارگران با امنیت رژیم - زینت میرهاشمی

۰۸ اسفند - بُحران ظریف یا شکست زُمُخت؟ - منصور امان
۰۶ اسفند - تعلیق FATF، مُحرک سُقوط اقتصادی - منصور امان
۰۵ اسفند - اجازه «صریح ولی فقیه» در مالیات بندی بودجه - زینت میرهاشمی

۰۲ اسفند - هدیه خامنه ای به یک جنایتکار- زینت میرهاشمی

۰۱ اسفند - رُل تازه باند حاکم برای روحانی: نفر بی آبروی بُحران معیشتی - منصور امان
۲۹ بهمن - بازتاب ضربه ورشو و مونیخ در "بیت" - منصور امان
۲۸ بهمن - بن بست مجمع تشخیص مصلحت نظام - زینت میرهاشمی

۲۵ بهمن - وارونه جلوه دادن واقعیتها از جانب ولی فقیه - زینت میرهاشمی

۲۴ بهمن - شکست نمایش قُدرت و حمایت با سه پیامد جدی  - منصور امان
۲۲ بهمن - جمهوری اسلامی: دملی آماس کرده به حجم چهل سال پلشتی استبداد دینی - منصور امان
۲۰ بهمن - سنگربندی پشت موشک و تحمیل فقر به مردم - زینت میرهاشمی

۱۸ بهمن - راه حل خامنه ای برای جلوگیری از پاشیدگی نظام - زینت میرهاشمی

۱۷ بهمن - دهن کجی یک و نیم میلیارد دُلاری به مردُم محروم ایران - منصور امان
۱۵ بهمن - خواربار در آسمان، "رهبر" در چاه جمکران - منصور امان
۱۴ بهمن - «نسیه» بودن راهکار اروپایی برای نجات برجام - زینت میرهاشمی

۱۱ بهمن - دستگیری فعالان کارگری، بیدادگاه فعالان محیط زیست و دروغهای روحانی - زینت میرهاشمی

۱۰ بهمن - جمهوری اسلامی و اُروپا؛ شریک در بلاتکلیفی - منصور امان
۰۸ بهمن - تثبیت بشار اسد به زیان جمهوری اسلامی تمام شد - منصور امان
۰۷ بهمن - بن بست رژیم در لحظه های پایانی خط مماشات - زینت میرهاشمی

۰۴ بهمن - دفاع حافظان نظام از شکنجه - زینت میرهاشمی

۰۲ بهمن - آنجا که مُطالبه مُزد، کابوس براندازی ست - منصور امان
۰۱ بهمن - اعتراف اُروپا به شکست سیاست مُماشات - منصور امان
۳۰ دی - رونمایی از هرینه های کلان جنگ نیابتی رژیم - زینت میرهاشمی

۲۷ دی - قربانی شدن کودکان سیستان و بلوچستان برای توسعه کربلا - زینت میرهاشمی

۲۶ دی - روی مدار درگیری با آمریکا به هزینه چه کسی؟ - منصور امان

۲۴ دی - قطار تحریمها از ایستگاه اول گذر کرده - منصور امان
۲۳ دی - تلاشهای بیهوده برای خروج ازحلقه فشار - زینت میرهاشمی

۲۰ دی - خامنه ای، دروغگوی مجسم - زینت میرهاشمی

۱۹ دی - "بررسی و پیگیری"، آن روی سکه قتل و شکنجه است  - منصور امان
۱۷ دی - فرار از مجلس مُنحط، تدارُک برای مجلس فرومایه تر - منصور امان
۱۶ دی -  چالش اسماعیل بخشی با حاکمیت تبهکار - زینت میرهاشمی

۱۳ دی - توفان اعتراضهای مردمی علیه مافیای حکومتی - زینت میرهاشمی

۱۲ دی - سُلطان حسابهای بانکی، رییس مجمع می شود - منصور امان
۱۰ دی - "عملیات فریب"، درسی برای اکنون - منصور امان
۰۸ دی - خیزش توده ای  از ۶ دی ماه ۸۸ تا امروز - زینت میرهاشمی

۰۶ دی - مردم ایران ۸ برابر متوسط جهانی می سوزند - زینت میرهاشمی

۰۵ دی - بودجه ای برای غارت و به فلاکت کشاندن بیشتر جامعه - منصور امان
۰۳ دی - رشوه توتال ؛ یک پرونده باز - منصور امان
۰۲ دی - چه شکنجه هایی به اسماعیل بخشی اِعمال شده؟ - زینت میرهاشمی

۲۹ آذر - جان دانش آموزان قربانی موشک بالستیک  - زینت میرهاشمی

۲۸ آذر - تیغ زنگ زده حکومت و فولاد آبدیده اهواز - منصور امان
۲۶ آذر - زنگ کشمکش سالانه تقسیم ثروت به صدا درآمد - منصور امان
۲۴ آذر - حقه بازی ظریف برای پنهان کردن واقعیت - زینت میرهاشمی

۲۲ آذر - دیکتاتوری ولایت فقیه جان یک زندانی سیاسی دیگر را گرفت  - زینت میرهاشمی

۲۱ آذر - تاخت و تاز روی تارهای تحمُل اُروپا - منصور امان
۱۹ آذر - جُنبش دانشجویی می تواند و باید - منصور امان
۱۸ آذر - از شلاق و زندان برای کارگران تا شیادی حسن روحانی - زینت میرهاشمی

۱۵ آذر - همبستگی با کارگران اعتصابی گامی بلند در جنبش ضد دیکتاتوری - زینت میرهاشمی

۰۴ آذر - ترامپ یک تشکُر به حاکمان جمهوری اسلامی بدهکار است - منصور امان
۰۲ آذر - شبکه های سایبری "نظام" در تور - منصور امان
۰۱ آذر - تازیانه های ولی فقیه بر پیکر اسماعیل بخشی - زینت میرهاشمی

۰۸ - از تهدید صالحی به هرج و مرج در منطقه تا حرفهای خامنه ای - زینت میرهاشمی

۰۷ آذر - طرف حساب کارگران هفت تپه کیست؟ - منصور امان
۰۵ آذر - فراسوی خبر... دوشنبه ۵ آذر - "وحدت" با جیره بگیران، دُشمنی با مردُم
۰۲ آذر - اعتراف سرکرده سپاه به عملیات تروریستی در خارج از ایران  -  زینت میرهاشمی

۰۱ آذر - تسخیر خیابان با صَف متحد کارگران هفت تپه و فولاد اهواز - زینت میرهاشمی

۳۰ آبان - هفت تپه؛ یک اُفق بسته، یک چشم انداز باز - منصور امان
۲۸ آبان - برهم خوردن بازی ارتجاع در استادیوم آزادی - منصور امان

۲۶ آبان - سفره خالی کارگران و جیب پر استثمارگران - زینت میرهاشمی

۲۴ آبان - واقعیتهای زندگی معلمان و کارگران - زینت میرهاشمی

۲۳ ابان - پولشویی رسمی به روایت ظریف در دو پرده - منصور امان
۲۱ آبان -این خشم با مُهندسی افکار فرونمی نشیند، مُعجزه لازم است - منصور امان
۲۰ آبان - قربانی شدن مردم برای بلندپروازیهای رژیم ولایت فقیه   - -زینت میرهاشمی

۱۷ آبان - جنبش اعتراضی، سرکوب را به سخره گرفته است -   زینت میرهاشمی

۱۶ آبان - وقت حسابرسی ست؛ ایران کره شمالی نیست - منصور امان
۱۴ آبان - تحریمهای فلج کننده؛ این جنگ مردُم ایران نیست - منصور امان
۱۲ آبان - وزیر کار مدافع طرح ضد کارگری استاد شاگردی - زینت میرهاشمی

۱۰ آبان - حکم شلاق و زندان برای کارگران هپکو، بربریت رژیم ولایت فقیه -    -زینت میرهاشمی

۰۹ آبان - "۱۳ آبان اتفاقی نمی افتد"... براستی؟ - منصور امان
۰۷ آبان - ریخت و پاش "اربعین"، نمادی از مُدیریت بُحران حُکومت منصور امان
۰۵ آبان - به جیب خالی کولبران هم رحم نمی کنند - زینت میرهاشمی

۰۳ آبان - فرصت طلبی حسن روحانی در مورد قتل خاشقچی - زینت میرهاشمی

۰۲ آبان - ترور پیشگیرانه علیه مردُم مُعترض خوزستان - منصور امان
۳۰ مهر - صدای پای بُحران در دستگاه قُدرت حاکم - منصور امان
۲۸ مهر - صدای زندانیانِ در بند حاکمان جَبار هستیم - زینت میرهاشمی

۲۷ مهر - قتل کولبران و پرده پوشی فقر و فلاکت آنان - زینت میرهاشمی

۲۵ مهر - جهش از دی ۹۶ به مهر ۹۷ - منصور امان
۲۳ مهر - تلاش ماکرون برای خنثی کردن بُمب مُنفجر شده - منصور امان
۲۱ مهر - جارزدن خطر براندازی از زبان سخنگویان ولی فقیه - زینت میرهاشمی

۱۹ مهر - اعدام و خشونت مشخصه اصلی رژیم ولایی - زینت میرهاشمی

۱۸ مهر - پیوستن بازار به رانندگان؛ کابوس حُکومت رنگ واقعیت می گیرد - منصور امان
۱۶ مهر - بسته بندی FATF در کفن برجام - منصور امان
۱۴مهر - هوچیگری و تشویق آتش به اختیاران از سر درماندگی - زینت میرهاشمی

۱۲ مهر - رسوایی در فرانسه، مضحک بودن استفاده از حُکم دیوان لاهه - زینت میرهاشمی

۱۱ مهر - اعتصاب زحمتکشان جاده؛ همبستگی اقشار مُعترض رمز پیروزی است - منصور امان
۰۹ مهر - عبور با یک پا از آستانه کشمکش نظامی با آمریکا - منصور امان
۰۷ مهر - خشونت حکومت علیه حق طلبی رانندگان کامیون - زینت میرهاشمی

۰۵ مهر - انشای سراسر دروغ، خدعه و فریب حسن روحانی - زینت میرهاشمی

۰۴ مهر - اعتصاب رانندگان راهنمایی برای مُبارزه هماهنگ دیگر بخشهای جامعه - منصور امان
۰۲ مهر - دو احتمال پیرامون حمله به رژه نیروهای نظامی مُلاها در اهواز - منصور امان
۳۱ شهریور -بن بست رژیم در لایحه     زینت میرهاشمی  -FATF 

۲۹ شهریور - غارت کارگران این بار با طرح «ایثار» - زینت میرهاشمی

۲۸ شهریور - نفت در برابر کالا؛ راه حل اُروپا برای دور زدن تحریمها - منصور امان
۲۵ شهریور- ولی فقیه به دنبال دولت سایه در آمریکا - زینت میرهاشمی

۲۲ شهریور - پاسخ قاطع مردم متحد کردستان به جنایت رژیم - زینت میرهاشمی

۲۱ شهریور - دُلارهای اوباما؛ یک مُعامله دو سر باخت برای مردُم ایران - منصور امان

۱۹ شهریور - پیام جنایت در زندان و شرارت در خارج از مرز - منصور امان
۱۷ شهریور - کرنش خامنه ای در برابر پوتین و تنفر مردم عراق از جمهوری اسلامی-    زینت میرهاشمی

۱۵ شهریور - قیامهای توده ای و تعمیق شکاف در هرم قدرت  - زینت میرهاشمی

۱۴ شهریور - عزم کرده اند مردُم و کشور را با خود به گور بکشند - منصور امان
۱۲ شهریور - دُوُمین شکست سایبری حُکومت و وظیفه توییتر و شُرکا - منصور امان
۱۰ شهریور - پایگاههای موشکی زیر ذره بین - زینت میرهاشمی

۰۸ شهریور - تشکر خامنه ای از روحانی برای حفظ حرمت دزدان دانه درشت - زینت میرهاشمی

۰۷ شهریور - روحانی شریک یا گروگان خامنه ای؟ - منصور امان
۰۵ شهریور - وزیر نه، آنچه که باید برکنار شود "نظام" است - منصور امان
۰۳ شهریور- مردم سودی از بسته اتحادیه اروپا نخواهند برد - زینت میرهاشمی

۰۱ شهریور - کارگر هفت تپه گفت: خاک بر سر مسئولان - زینت میرهاشمی

۳۱ مرداد - این دو آخوند مواجب بگیر حق دارند و باید نگران باشند - منصور امان

۲۹ مرداد - "فساد سیستمی" نام دیگر سیستم خامنه ای - منصور امان
۲۸ مرداد - عمق دریا را بر باد دادند- زینت میرهاشمی

۲۵ مرداد - کنوانسیون حقوقی دریای خزر و حکومت در حال سقوط  - زینت میرهاشمی

۲۴ مرداد - حمایت خامنه ای از روحانی در هراس از خیزشهای مردُم - منصور امان
۲۲ مرداد - روزمرگی زیر "خیمه نظام" با مشک دوغ بروکسل - منصور امان
۲۱ مرداد - حکم شلاق بر پیکر یک معلم، نهایت درماندگی رژیم - زینت میرهاشمی

۱۸ مرداد - پاسخ مردم به سوال علی ربیعی: کل نظام مسئول فاجعه است - زینت میرهاشمی

۱۷ مرداد - اجباری که روحانی را به تلویزیون کشاند - منصور امان
۱۵ مرداد - عُصیان جامعه علیه تکرار تجربه تحریمها - منصور امان
۱۴ مرداد - خیزش زحمتکشان و راهکار ضد کارگری وزیر کار رژیم - زینت میرهاشمی

۱۱مرداد - محاصره نظام در تنگه «قیام تهیدستان» - زینت میرهاشمی

۱۰ مرداد - ا اعدام و باجگیری، حُکومت به استقبال فروپاشی اقتصادی می رود - منصور امان
۰۸ مرداد - واقعیت بی رحمی که زیر نرخ ارز و سکه جولان می دهد - منصور امان
۰۶ مرداد - گَند چاله دهان یک تبهکار زن ستیز - زینت میرهاشمی

۰۴ مرداد- روحانی در نقش محمد رضا شاه - زینت میرهاشمی

۰۳ مرداد - تکامُل وارونه از "پارگی قطعنامه دان" به "مادر جنگها" - منصور امان
۰۱ مرداد - دو گام ضروری برای فریب نخوردن در آینده - منصور امان
۲۹ تیر - وعده های ۲ ماهه به مردم تشنه خوزستان - زینت میرهاشمی

۲۸ تیر - از آتش زدن پرچم تا شکایت به دلیل نقض پیمان - زینت میرهاشمی

۲۷ تیر - فرش خون و خرابه زیر پای پوتین برای "فروخته شدن" در هلسینکی - منصور امان
۲۵ تیر - روحانی مُعرفی کرد: نقشه راه "نظام" برای شرایط بُحران - منصور امان
۲۳ تیر - اعتراف به صدور غیر علنی آب و برق - زینت میرهاشمی
۲۱ تیر - بحران چند سویه و چالشهای گوناگون - زینت میرهاشمی

۲۰ تیر - دور زدن در کار نیست؛ فرار از اُروپا - منصور امان
۱۸ تیر - ارز و سکه؛ "در بُحرانها فُرصتی هست که در خود فُرصتها نیست" - منصور امان
۱۴ تیر - معنای بوسه پاسدار تروریست بر دستان شیاد - زینت میرهاشمی

۱۳ تیر - بُمب و حمام خون؛ سوغات روحانی برای اُروپا - منصور امان
۱۱ تیر - پایان شرایط اضطراری آغاز شده است - منصور امان
۰۷ تیر - فرمان خامنه ای برای تبدیل تهدیدها به فرصتها - زینت میرهاشمی

۰۶ تیر - اعتراضهای هفته جاری؛ یک افسانه و چند واقعیت - منصور امان
۰۴ تیر - آنچه که پورشه و غزه با آبادان کرده است - منصور امان
۰۲ تیر - هراس رژیم از حق خواهی - زینت میرهاشمی

۳۱ خرداد - مجلس در راس امور است اما ولی فقیه تصمیم می گیرد! - زینت میرهاشمی

۳۰ خرداد - پرده نمایشی که درویش ثلاث به زیر کشید و رفت - منصور امان
۲۸ خرداد - پیروزی تیم ملی؛ تیر زهری بر پیکر حُکومت - منصور امان
۲۶ خرداد - توصیه کاخ نشین به کوخ نشینان: اسراف نکنید - زینت میرهاشمی

۲۴ خرداد - جنگ روانی کارگران یا وقاحت روحانی - زینت میرهاشمی

۲۳ خرداد - در این شُعارها مرز جامعه با حُکومت و وابستگانش ترسیم می شود - منصور امان
۲۱ خرداد - جی۷؛ سخت تر شدن رویکرد غرب در برابر جمهوری اسلامی - منصور امان
۱۹ خرداد - امنیت ولایت زیر ماسک دفاع از مردم فلسطین - زینت میرهاشمی

۱۷ خرداد ۰ تلاش بی فرجام خامنه ای برای مهار جنبشهای مردمی - زینت میرهاشمی

۱۶ خرداد - "دُشمن"ی که حلقه طناب شکست و ناکارایی را به گردن "نظام" انداخته - منصور امان
۱۴ خرداد - "دیگه تمومه ماجرا" - منصور امان
۱۳ خرداد - اعتصاب کامیونداران ضربه بر عمود خیمه نظام - زینت میرهاشمی

۱۰ خرداد - اعتصاب سراسری رانندگان کامیون علیه عاملان فقر - زینت میرهاشمی

۰۹ خرداد - سوریه؛ تبدیل رژیم جمهوری اسلامی از مُتحد به مُزاحم - منصور امان
۰۷ خرداد - "هزار فامیل" جمهوری اسلامی پا به فرار گذاشته - منصور امان
۰۵ خرداد - اعتصاب گسترده کامیونداران نمایشی از قدرت مردم - زینت میرهاشمی

۰۳ خرداد - پاسخ مردم به خیال بافی خامنه ای - زینت میرهاشمی

۰۲ خرداد - زمان تهاجُم چند برابر به "نظام" فرا رسیده - منصور امان
۳۰ اردیبهشت - خیزش کازرون، یک چشم انداز واقعیت یافته - منصور امان
۲۸ اردیبهشت - مداخله خرابکارانه قاسم سلیمانی در روند سیاسی عراق - زینت میرهاشمی

۲۷ اردیبهشت - از خروش کارگران هپکو تا خیزش مردم کازرون - زینت میرهاشمی

۲۶ اردیهشت - درب هسته ای روی هر پاشنه ای بچرخد، تدارُکچیها تعزیر می شوند - منصور امان
۲۴ اردیبهشت - دوران گُذار از برجام و قُمار دوباره رژیم - منصور امان
۲۲ اردیبهشت - وحشت رژیم از همبستگی معلمان و طلبکاری وزیر خامنه ای - زینت میرهاشمی

۲۰ اردیبهشت - ترس از ادامه نرمش قهرمانانه یعنی سقوط حقیرانه- زینت میرهاشمی

۱۹ اردیبهشت - پُشت ترامپ نمی توانید پنهان شوید؛ مسوول شُمایید - منصور امان
۱۷ اردیبهشت - آرشیو دغلکاری اتُمی، اسناد شکست گُروه پنج کشور است - منصور امان
۱۵ اردیبهشت - دخالت در مراکش، یک پرونده دیگر  - زینت میرهاشمی

۱۳ اردیبهشت - از بانه تا تهران، رژیم از تجمع مردم وحشت دارد -زینت میرهاشمی

۱۰ اردیبهشت - پاسُخ "نظام" شکن جامعه به چالش ظریف - منصور امان
۰۸ ادریبهشت - کارت دعوت به جنگ از طرف سرکرده سپاه  - زینت میرهاشمی

۰۶ اردیبهشت - شکستن اعتصاب از راه دستگیری کارگران و آزادی با قید کفالت - زینت میرهاشمی

۰۵ اردیبهشت - بودجه ۹۷؛ کام مصباح و حداد شیرین شد - منصور امان
۰۳ اردیبهشت - روحانی در نقش احمدی نژاد، ظریف در نقش مُتکی - منصور امان
۰۱ اردیبهشت - مشخص شدن «دشمن» در کف خیابان - زینت میرهاشمی

۳۰ فروردین - کدام دشمن در جنگ با خامنه ای است! - زینت میرهاشمی

 ۲۹ فروردین - آغاز دور نهایی قُمار روی "برجام" - منصور امان
۲۷ فروردین - پرش خاتمی از زیر چتر روحانی به روی نردبام موسوی و کروبی - منصور امان
۲۵ فروردین - خشم کشاورزان اصفهان یکی از میدانهای مین برای رژیم - زینت میرهاشمی

۲۳ فروردین - سقوط ریال، بحران ارز و فروپاشی اقتصاد - زینت میرهاشمی

۲۲ فروردین - نه ریسمان آنکارا، نه طناب مُسکو، "نظام" جنگ طلب گرفتار در باتلاق سوریه - منصور امان
۲۰ فروردین - فیلتر تلگرام از سوی اشباح گُریزپا - منصور امان
۱۸ فروردین - بهشت خودیها در مناطق آزاد اقتصادی - زینت میرهاشمی
۱۶ فروردین - سرکوب مردم فلسطین و همسویی خامنه ای با نتانیاهو - زینت میرهاشمی

۱۴ فروردین - خیزش اهواز؛ حرکتی در متن یک جُنبش همگانی - منصور امان
۱۳ فروردین - با شمشیر چوبی به جنگ اینترنت و تلگرام - منصور امان
۱۱ فروردین - حمایت خامنه ای از تولید داخلی با تعطیلی مجتمع نیشکر هفت - زینت میرهاشمی

۱۰ فروردین - شورش بر حق مردم اهواز علیه حذف فیزیکی و هویتی - زینت میرهاشمی

۰۸ فروردین - تحویل سال با شلیک موشک و وعده فلاکت - منصور امان
۰۶ فروردین - تغییرات در کاخ سفید؛ اُروپا کیش، جمهوری اسلامی مات شد - منصور امان
۰۴ فروردین - حداقل حقوق کارگران زیر سایه شوم نمره بازی - زینت میرهاشمی

۰۲فروردین - پس لرزه های قیامهای دی ماه در مواضع ولی فقیه و حسن روحانی - زینت میرهاشمی

۰۱ فروردین - گانگسترهایی که پای "سران آفریقا" را به خزانه ملی باز کردند - منصور امان

 

 

نبرد خلق

ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
سردبیر: زینت میرهاشمی
هیات دبیران: منصور امان، زینت میرهاشمی
هیات تحریریه: منصور امان، زینت میرهاشمی، مهدی سامع

با ما به روز باشید

 

 

گزارش یادمان ۱۹ بهمن، چهل و هشتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

https://www.youtube.com/watch?v=0RNE0Tz7L94

https://www.youtube.com/watch?v=4Ms6kdeSfB4

https://www.youtube.com/watch?v=Ecvlqxf2z4g

https://www.youtube.com/watch?v=a2mm3KGGmXI

 

 

زیر محک زمان

کلیک کنید


 

گزارش یادمان ۱۹ بهمن، چهل و هشتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل و

۲۶ اسفند، چهل و هشتمین سالگرد تیرباران و شهادت ۱۳ رزمنده حماسه سیاهکل

ادامه

 

قطعنامه های سه اجلاس شورای عالی سچفخا
                 (1388- 1391 – 1393)

ناشر: سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
چاپ اول: 1394

چاپ و صحافی: چاپخانه باقر مرتضوی، آلمان - کلن
برای دریافت این کتاب با آدرسهای زیر مکاتبه کنید

NABARD/ B.P. 77 / 91130 Ris orangis/ France
nabard@iran-nabard.com
بهای کتاب 7 یورو
هزینه پستی 2 یورو

 

تداوم

گفتگویی با مهدی سامع

 

 

دهمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با موفقیت به کار خود پایان داد

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از روز یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸ تا آخرین ساعات روز سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ ( ۲۴ تا ۲۷ مارس ۲۰۱۹)، دهمین اجلاس شورای عالی خود را با حضور مسوولان، کادرها و اعضای سازمان با یک دقیقه سکوت به احترام و در بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و زندانیان جنبش پیشتاز فدایی و به یاد همه شهدا و جانباختگان راه آزادی مردم ایران آغاز کرد. ادامه مطلب

بیانیه توضیحی

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون

قیام سرنوشت ساز کارگران، تهیدستان و مردم آزادیخواه

 -------------------

پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

°°°°

برگزاری پر شور چهل و ششمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

===

ﺑﻳﺎﻧﻳﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭼﺭﻳﮑﻬﺎی ﻓﺩﺍﻳﯽ ﺧﻠﻖ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑﺕ ﭼﻬﻝ ﻭ ﺷﺷﻣﻳﻥ ﺳﺎﻟﮕﺭﺩ ﺣﻣﺎﺳﻪ ﻭ ﺭﺳﺗﺎﺧﻳﺯ ﺳﻳﺎﻫﮑﻝ

===

نهمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با موفقیت به کار خود پایان داد

ویژه بزرگداشت چهل و چهارمین سالگرد حماسه سیاهکل  ۸ بهمن ۱۳۹۳

مراسم چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل برگزار شد 

کلیک کنید

--- نبرد خلق شماره ۲۵۶  ---

ویژه نشست شورایعالی سازمان و همایش چهل و چهارمین سالگرد حماسه سیاهکل

نبرد خلق شماره ۳۵۶ اول اسفند ۱۳۹۳ در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

 رستاخیز سیاهکل و جنبش فدایی

اسناد، دیدگاه، گزارش، عکس و شعر

************

حمید اشرف نویسنده جزوه «حماسه سیاهکل» نیست

مهدی سامع

«به طور قطع باید گفت که صاحبکار اصلی صنعت جدید جعل و تحریف تاریخ یکی از مهم ترین جریانهای انقلابی ایران معاصر، یکی از نهادهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی است» (از متن)

ادامه مطلب

 

یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه

مقدمه و توضیحات (ویرایش دوم):مهدی سامع

انتشارات نبردخلق

بهمن ۱۳۹۴

 

 

شهدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

طی سالهای 1349 تا 22 بهمن 1357

********

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
به مناسبت 19 بهمن،‏ چهل و چهارمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

********

مراسم یادمان چهل و سومین سال حماسه سیاهکل به روایت تصویر

 

هر شب ستاره ای به زمین می کشند و باز

این آسمان غمزده غرق ستاره هاست

هفتمین اجلاس شوراي عالي سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برگزار شد.
كميته مركزي منتخب شوراي عالي سازمان اجلاس خود را برگزار كرد.

بهمن ماه 1391

 

شرایط کنونی و وظایف ما
 
گزارش سیاسی سخنگوی سازمان به هفتمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
 

***********

ششمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برگزار شد - کلیک کنید

قطعنامه در باره تحولات سیاسی در شرایط کنونی

مصوب ششمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران  

 

قطعنامه پیرامون بحران جهانی سرمایه داری و چالشهای چپ

مصوب ششمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

فیلم سخنرانی رفیق مهدی سامع، پیرامون تاریخ سازی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره جنبش پیشتاز فدایی
 در مراسم 19 بهمن، گرامیداشت حماسه سیاهکل - هلند

برای مشاهده برنامه یادمان رستاخیز سیاهکل به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.youtube.com/pooyeh

اطلاعیه دبیرخانه سازمان  چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون

برگزاری نشست سالانه کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 

پیام، مطلب، شعر و طرحهای رسیده

 به سایت نبرد خلق به مناسبت 19 بهمن سالگرد حماسه سیاهکل

 

ایران نبرد با تشکر از یاران و دوستانی که در سالگرد رستاخیز سیاهکل با ارسال شعر، مقاله و طرح ما را در این بزرگداشت همراهی کردند اقدام به درج آنها خواهد نمود. (کلیک کنید)

 

همایش گرامیداشت حماسه سیاهکل در کُلن – آلمان

 

پیام سازمان چریكهای فدایی خلق ایران

به مناسبت 19 بهمن‏، سی و