فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۶ بهمن

 

اهمیت راهبردی قطعنامه نمایندگان آمریکا و حکم تاریخی محکومیت اسدالله اسدی

زینت میرهاشمی

 

محکومیت دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک، بازداشت کارمند کنسولگری رژیم در ترکیه به علت نقش او در ترور یک مخالف ایرانی، شکست پیام رسان خامنه ای، پاسدار قالیباف در روسیه، موضع گیریهای پایوران دولت بایدن و کنشهای تروئیکای اروپایی بعد از گزارش آژانس جهانی انرژی اتمی نشان دهنده بی ثمر بودن کاربرد سیاست باجگیری و تهدید از جانب جمهوری اسلامی در ماههای گذشته است.

عبور رژیم ولایت فقیه از تعهدات برجامی و تهدید پلکانی حتا تا رسیدن به مرز ساخت «جنگ افزارهای هسته ای» (از منظر طرفهای اروپایی) دقیقا سیاستهای تهدیدآمیز  رژیم برای پایین آوردن هزینه مذاکره احتمالی و برگرداندن شرایط به دوره پیشا برجام است.

به این معنا که رژیم خطر را برای طرفهای مقابل آنچنان آشکار و جدی می کند که طرفهای مقابل به موضوع پسا برجام و به روز کردن آن نپردازند. یعنی دوره ای از کشاکش برای خرید زمان به سود ساخت سلاح اتمی و تحمیل آن به طرفهای مقابل. البته تا لحظه کنونی، مجموعه رویدادهایی که بر شمردیم، نشان دهنده ناکامی رژیم است.

به نظر می رسد که ارزیابیهای رژیم از خروجی رویدادهایی که منجر به ایزوله تر شدنش شد، غلط بود. به عنوان مثال در زمینه دیپلمات تروریست خود، تلاش بسیار برای دور زدن دادگاه و معامله با کارت زندانیان دو تابعیتی گروگان گرفته شده کرد و سرانجام ناکام ماند.

بر این منظر نتیجه رویدادهای اخیر خوشبختانه به سود جنبش دادخواهی و مردم ایران رقم خورده است. به ویژه حکم تاریخی محکومیت دیپلمات تروریست، اسدالله اسدی و سه مامور نفوذی رژیم به حبسهای طولانی را می توان آغازی برای خنثی کردن و قطع تروریسم دولتی رژیم ملایان برشمرد.

 البته دستاورد فوق محصول کارزاری عظیم از فعالیتهای نیروهای مقاومت و فعالان جنبش دادخواهی و به طور برجسته فعالیت سازمان مجاهدین خلق ایران است.

دستاورد رویدادهای اخیر دقیقا به نفع مردم و همه آزادیخواهان و جنبش ضد دیکتاتوری در ایران و جهان است. این دستاورد، راهبردی است برای  فشار آوردن بیشتر به رژیم برای رعایت حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی، قطع فعالیت جاسوسان رژیم در خارج از مرزها و جلوگیری از ترور مخالفان ایرانی در خارج از کشور و...

در ادامه حکم تاریخی دادگاه بلژیک، قطعنامه ۱۱۲ نفر از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات و جمهوری خواه در تاریخ ۲۴ بهمن بسیار مهم است. در قطعنامه حمایت از مردم ایران با تکیه بر محکومیت اسدی در بلژیک، بیانیه های عفو بین الملل پیرامون نقض فاحش حقوق بشر، اعدام پهلوان نوید افکاری، کشتار و سرکوب رورنامه نگاران، خشونت حکومتی در سرکوب مردم، از مقاومت مردم ایران در برابر دیکتاتوری ولایت فقیه و برنامه ۱۰ ماده ای خانم رجوی حمایت شده است. نمایندگان مجلس از دو حزب خواستار به رسمیت شناخته شدن حق مردم ایران برای رسیدن به یک جمهوری سکولار، دموکراتیک و غیر اتمی شده اند.

در رویدادی دیگر، هشدار سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان به رژیم در رابطه با زیرپا گذاشتن جدی تعهدات برجامی است. نکته مهم در بیانیه سه کشور اروپایی موضوعی است که سالها نیروهای اپوزیسون و مقاومت ایران بر آن تاکید کرده اند. در بیاینه هشدار آمیز سه کشور به درستی تاکید شده؛ تولید اورانیوم فلزی «قدمی جدی در مسیر ساخت جنگ افزار هسته ای» و «فاقد هر گونه توجیه غیر نظامی معتبر» است.

با تاکید بر این امر که این مردم ایران و مقاومت سازمانیافته آنهاست که سرنوشت رژیم ولایت فقیه را رقم می زند باید از همه دستاوردهای حقوق بشری دفاع کرد و از آنها برای پیشبرد جنبش آزادیخواهی مردم ایران سود جست.

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول