فراسوی خبر ... دوشنبه ۲۲ آذر

لایحه بودجه، آینه تمام عیار حکومتی فاسد

زینت میرهاشمی

 

شماری از بازنشستگان فولاد اصفهان با تجمع اعتراضی در روز یکشنبه ۲۱ آذر به درستی شعار دادند: «سفره های ما خالی، وعده های تو خالی». تداوم حرکتهای اعتراضی در کف خیابان؛ از اعتصاب گسترده و سراسری معلمان دستکم در ۱۸۰ شهر طی دو روز تا اعتراضهای روزمره کارگران و بازنشستگان نشان دهنده این است که تزریق امید با وعده های دروغین رژیم هیچ خریداری در میان جامعه مطالبه گر ندارد. عدم اعتماد مطلق مردم به حل مشکلات در چارچوب سیاستهای رژیم از جمله بالندگی جنبشهای مطالبه گر است که خود را در شعارها و نوع اعتراض شان نشان می دهد.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به وسیله قاتل ۶۷ به مجلس ارایه شده، آیینه ساختار فاسد حکومت و سیاستهای سرکوبگرانه و استثمارگرانه آن است. ارقام و اهداف بودجه در سخن پراکنی رئیسی هنگام ارائه لایحه فوق در روز یکشنبه ۲۱ آذر،  بر دروغ بودن وعده هایش گواهی می دهد.

با تاکید بر این که توزیع ثروت و فقر در لایحه بودجه دولت رئیسی نسبت به سالهای قبل از نظر ساختاری تفاوت ندارد اما از نظر ارقام بنا به شرایط خاص و در هم تنیدگی ثروت و قدرت در دست نظامیها، امنیتیها و هلدینگهای اقتصادی وابسته به ولی فقیه و سپاه پاسداران، نشان می دهد که ارقام بودجه به سود این جماعت مافیایی و به زیان اکثریت قاطع مردم تنظیم شده است.

رئیسی در سخن پراکنی خود ادعاهایی مانند رساندن رشد اقتصادی در سال آینده به ۸ درصد، تک رقمی کردن تورم، عدم استقراض از بانک مرکزی و... مطرح کرد که به سرعت پوچی ادعاهایش در رسانه های حکومتی برملا شد.

متناسب نکردن حقوق مزدبگیران با تورم، افزایش مالیات از حقوق بگیران، افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان، اجرا نکردن قانون رتبه بندی و همسانسازی حقوق برای معلمان و بازنشستگان و... به بهانه کسری بودجه و افزایش سهم سپاه تروریستی پاسداران، بسیج،  نهادهای تبلیغی و ترویج کننده فرهنگ ارتجاعی و ... ادامه همان اقتصاد مقاومتی (تحمیل ریاضت  و فقر به مردم) است. این بودجه بندی یعنی ادامه سیاست جنگ طلبانه و تروریستی در منطقه و تحمیل فقر و فلاکت به مردم است. تردیدی نیست که مردم مطالبه گر در مقابل این غارتگری تسلیم نمی شوند و به صورتهای مختلف دست به اعتراض، خیزش و قیام خواهند زد.

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول