فراسوی خبر ... چهارشنبه ۲ تیر

کُشتار در یاسوج، جنایت جدید خامنه ای

زینت میرهاشمی

خروجی نمایش انتخابات شوراهای فرمایشی شهر، همساز سیاست یک دست سازی در مجلس ارتجاع و ریاست جمهوری است. در این نمایش هم، عدم شرکت مردم، به ویژه آمار بالای آرای باطله بر عدم مشروعیت این به اصطلاح شوراها و انتصابهای قبیله ای نظام مهر تایید گذاشت. سرکوب اعتراض مردمی در یاسوج در استان البرز با شلیک تیر و دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر از معترضان، پرده ای از راهکارهای رژیم در رویارویی با جنبش مردمی در کف خیابان است.

در کنار راهکارهای رژیم برای سرکوب جنبشهای پیشِ رو، گسترده شدن اعتراضهای کارگری به ویژه اعتصابهای کارگران صنعت نفت در شهرهای مختلف که هر روز با استقبال کارگران بیشتری از پالایشگاههای دیگر روبرو می شود، میزان کنشگری جامعه را نشان می دهد. اعتصاب سراسری کارگران پیمانی پالایشگاهها، پتروشیمیها و نیروگاهها با خواسته هایی مشخص، از چالشهای گماشته جدید ولی فقیه خواهد شد که هیچ برنامه ای برای اقتصاد ندارد.

رئیسی جلاد در حالی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود از قتل عام سال ۶۷ دفاع کرد که جنبش دادخواهی بیش از هر هنگام بالنده شده و تاثیرگذار شده و در تحریم نمایش انتخاباتی نقش برجسته ای داشت.موج تنفر از نمایش انتخابات و شخص رئیسی بدون شک یکی از اثرات بالندگی و گسترده شدن جنبش دادحواهی است.

رئیسی که هیچ گونه مشروعیت حتا با تکیه به آمارهای ساختگی و چند برابر کردن رای او ، ندارد، تنها در مقام گماشته خامنه ای می تواند اظهار وجود کند. بر همگان روشن است که او در مقام فرمانبری مطیع خامنه ای خواهد بود.

خشم و نفرت از رئیسی به عنوان چهره ای منفور و قاتل بی رحم در همان لحظات اولیه انتصابش از مرزهای ایران گذشته و جنبه جهانی پیدا کرد. بیان سیاستمداران و گزارش رسانه های جهانی این را روشن می کند.

قتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، اعدامهایی که در طی این سالها صورت گرفته، قتل ۱۷۶ سرنشین هواپیمای اوکرائینی، شلاق زدن کارگران شرکت کننده در اعتراضهای کارگری، شلاق و حبس فعالان مدنی از سیاستهای مداوم حکومت خواهد بود که با رئیسی شدت بیشتری خواهد گرفت. انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی به وسیله موشکهای سپاه پاسداران، در بیانیه ای رئیسی را از «عاملین و آمرین» قتل ۱۷۶ سرنشین این هواپیما دانسته و به درستی گفته اند: «نگذاریم رئیسی از فهرست تحریمها خارج شود.»

هماوردی مردم با حکومت، از ۲۸ خرداد به بعد، ابعاد گسترده تری به خود خواهد گرفت که یکی از اثرات آن مانع سفید سازی جنایتهای رئیسی خواهد شد. 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول