فراسوی خبر ... چهارشنبه ۱۳ مرداد

باور قدرتمند مردم آینه بخت تاریک خامنه ای

زینت میرهاشمی

 

خامنه ای در روز سه شنبه ۱۲ مرداد، با تنفیذ رئیسی جلاد، سیاست خود در یکدست کردن قدرت در این مرحله را تکمیل کرد. رویداد روز سه شنبه ۱۲ مرداد، تاکید بر این امر است که این ولی فقیه است که کارگزار موسوم به رئیس جمهور را انتخاب می کند و نه رای مردم. از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی بدون تنفیذ ولی فقیه انتخاب مردم فاقد ارزش است.

با رسمیت یافتن رئیسی، حسن روحانی با کلید در جیب مانند «دستمال مصرف شده ای» از پاستور بیرون انداخته شد. او هم به مجموعه روسای جمهور سابق و مغضوب شده فعلی اضافه خواهد شد. روحانی در آخرین نشست با مدیران دولت خود گفت: «فرمانده جنگ اقتصادی بودم اما فرماندهی بدون سرباز و تجهیزات».

صندلی قدرت با نام ریاست جمهور و محتوای تدارکچی زیر فرمان ولایت مطلقه فقیه، تضاد نام و محتوا همان چیزی است که سرنوشت این روسای فلک زده و بیچاره را رقم زده و خواهد زد. یکی از ملیجک امام به فردی «بی صلاحیت»، دیگری ممنوع التصویر، یکی خود شیفته و باید منتظر بود تا مارک روحانی هم اعلام شود. خامنه ای با همه چهار رئیس جمهور سابق (رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی)، با وجود خدمات زیادی که به نظام کرده و سرسپرده ولی فقیه بوده اند، دیر یا زود ناسازگار بوده است. بدون شک اگر رئیسی هم بتواند ۸ سال دوام بیاورد، چنین سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

همه حرفهایی که رئیسی پس از مراسم تنفیذ با چابلوسی از خامنه ای و با ورق زدن پرونده صدارت حسن روحانی بیان کرد، دستاورد ۴۲ سال حکومتی است که خود او و کسانی که قرار است در کابینه او جمع شوند.

 بنابراین او نه تنها قادر به سفید کردن پرونده سیاه ۴ دهه نخواهد بود بلکه اگر عمرش کفاف دهد سیاه تر هم خواهد شد. او از تورم ۴۴ درصد، رشد نقدینگی ۶۸۰ درصدی، سه برابر شدن بدهیهای دولت از سال ۹۲ و کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی، از بی اعتمادی مردم و بحران آب و برق و .... حرف زد و رسالت خودش را تغییر وضع موجود و بازگرداندن اعتماد دانست.

قاتل بی رحم ۶۷، در دورانی برای نجات نظام به میدان آمده که هیچگاه جامعه شاهد این میزان انباشت تضاد و نارضایتی نبوده است. دوران خیزشها و قیامها، عظیم شدن شکاف طبقاتی همراه با فقر، شکاف در هرم قدرت، قدرت گیری جنبشهای کارگری و مردمی و فراگیر شدن آن. رئیسی که گفته است سفره مردم را به تحریم گره نمی زند و می خواهد با آوردن افراد پرسابقه از رانت خواران پر سابقه در استان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران و ستاد اجرایی دفتر امام و... گره بزند بدون شک در حوزه اقتصادی پرونده ای سیاه تر از روحانی بر جای خواهد گذاشت.

صحبتهای خامنه ای در مراسم تنفیذ رئیسی، مانند همیشه تکراری و کلیشه ای بود. تکرار نارضایتی از رسانه های حکومتی و توطئه دشمن و .... مجموعه صحبتهای او حکایت از وضعیت بحرانی و هراس او از تبدیل شدن دریای خشم و نفرت به سیلی که انتظارش را می کشد است. اما مجموعه تحولات در ایران و باور قدرتمند مردم به براندازی رژیم، بخت تاریک را به خامنه ای در پروژه یکدست سازی اش گوشزد می کند.

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول