فراسوی خبر ... دوشنبه ۲۱ شهریور

شکست تحقیرآمیز نمایش حکومتی اربعین

زینت میرهاشمی

آ

آنچه در حواشی «راهپیمایی حکومتی اربعین» پیش آمد، شکست قدرت نمایی خامنه ای و سپاه در برگزاری «راهپیمایی جهانی» را نشان داد. خروجی نمایش قدرت خامنه ای، آبروریزی برای حکومت و ایجاد خشم و تنفر میان فریب خوردگان تبلیغات پرحجم حکومت است. فریاد رسای مردم ایران زمین با شعار «مرگ بر خامنه ای» در همزمانی با خروش مردم معترض عراق و لبنان به دخالتهای خامنه ای، ضربه های اساسی وارد کرده است. آرزوهای خامنه ای برای سرکردگی سیاسی در خاورمیانه با استفاده از رویداد «کربلا» و متوسل شدن به «اربعین» با شکست فاجعه بار راهپیمایی چند روز گذشته برای ولی فقیه امید بخش نیست.

بر اساس گپ و گفت باندهای حکومتی، رژیم با استفاده از امکانات عمومی متعلق به مردم و هزینه کلان پیرامون تبلیغات، غذای مجانی، وعده «۴۰ هزار دست سازه نمدی» و هدایای دیگر به صورت رایگان به کودکانی که در راهپیمایی شرکت کنند نتوانست جمعیتی مانند سالهای قبل را به این نمایش جلب کند. بلندگوهای حکومتی از تمامی شگردهای «لفت و لیسی» برای فریب مردم و کشاندن آنها به این راهپیمایی استفاده کردند و بعد در برابر بسته شدن مرزهای عراق و عدم استقبال حکومت عراق از این نمایش، حقیرانه از مردم خواستند که به خانه های شان بازگردند و کربلا رفتن را فراموش کنند. البته بالائیها با امکانات هوایی و هتلهای لوکس مشکلی پیدا نکردند.

در شرایط بحرانی عراق، اعتراض گسترده مردم و نیروهای سیاسی این کشور به دخالتهای آشوبگرانه سپاه تروریستی قدس، با بستن مرزها و حتا خواهان تامین آب آشامیدنی و امکانات از طرف جمهوری اسلامی برای کسانی که وارد عراق می شوند، یک تودهنی آشکار به خامنه ای است. خشم مردم عراق در عدم استقبال از مسافران ایرانی آنقدر آشکار و تحقیر کننده است که مقتدی صدر به طور رسمی خواهان عدم تعرض به زائران ایرانی شد.

رژیم در برابر خواست مقتدی صدر مبنی بر احترام به قوانین عراق و سیاسی نکردن راهپیمایی همزمان با ندادن امنیت کربلا به گروه حشدالشعبی (بخوان سپاه قدس)، از شرکت کنندگان حکومتی خواسته بود که شعار سیاسی ندهند. اما عکس قاسم سلیمانی تروریست را با خود حمل کنند. این توصیه در حالی است که عکسهای قاسم سلیمانی توسط مردم خشمگین کربلا بارها به آتش کشیده شده است.

راه اندازی راهپیمایی حکومتی اربعین ادامه استفاده ابزاری از دین برای امنیت قدرت در برابر کشورهای همسایه است که هر روز به برکت تنش آفرینی رژیم ولایت فقیه، به هم نزدیکتر می شوند. برای رژیم ضد بشری، نه جان، نه امنیت و نه احترام به اعتقادات مسافران اهمیت دارد، بلکه این نمایش هم در راستای تقویت هلال شیعی و دخالتهای تروریستی به سود امنیت خود است.

مسئول کشته شدن تعدادی از مسافران که جمعیت هلال احمر تا روز آدینه تعداد آن را ۱۱ نفر فقط در کربلا اعلام کرد و ۱۱ نفری که در انفجار اتوبوس مسافربری در روز یکشنبه ۲۰ شهریور کشته شدند و دیگر عوارض همچون آشغال خوابی، خیابانی خوابی، بی آبی و... حکومت ایران است.

رژیم فقط با پر کردن جیب نیروهای نیابتی خود از پول، سوخت و اسلحه قادر به نگاهداری مزدوران نیابتی خود است. سفیر خامنه ای در لبنان، برای نگاهداشتن سازمان تروریستی حزب الله، ارسال سوخت رایگان به لبنان را «هدیه» به «ملت لبنان» دانست که به منظور جلوگیری از کاهش تنفر مردم لبنان از حزب الله است. از این منظر برای قطع دستهای دخالتگرانه رژیم در منطقه، باید جلوی کمک رسانی رژیم به مزدورانش در کشورهای به گفته حکومت «محور مقاومت» قطع شود.

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول