فراسوی خبر ... چهارشنبه ۱۵ مرداد

اعتراضهای گسترده کارگری، دروغگویی روحانی

زینت میرهاشمی

جمهوری اسلامی در همه مواردی که به انسانیت، حقوق بشر و شعور انسان بر می گردد رکورد دار تقلب و شیادی است. امپراطوری دروغ، جنایت، اعدام و نقض حقوق بشر، انکار حقیقت، سیاه بازی و ساده سازی جنایت، فساد و اختلاس از جمله صفات بارز رژیم است. آخرین دروغهای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در رابطه با دستاوردهای دوره صدارتش بر مسند ریاست جمهور ولی فقیه است.

 روحانی دچار بیماری مزمن و حاد دروغگویی است و فکر می کند اگر هر چه بیشتر دروغ را تکرار کند بالاخره مردم آن را می پذیرند و هرچقدر هم دروغ بزرگتر باشد بیشتر تو گوش مردم فروخواهد رفت.

آخرین نمونه دروغ بافی او در روز سه شنبه ۱۴ مرداد است که مدعی شد «دو جریان تحریف و تحریم همزمان به دنبال محقق کردن این هدف از طریق توقف حرکت اقتصادی کشور و سیاه نمایی نسبت به دستاوردها و یأس نسبت به آینده هستند».

معنی حرف روحانی این است: کسانی که دستاوردهای اقتصادی رژیم را نفی می کنند ستون پنجم دشمن هستند و اینها با «القای ناکارآمدی دولت و نظام»، «جنگ روانی» راه انداخته اند. واقعیت جنبشهای اجتماعی، دروغهای روحانی در رابطه با وضعیت اقتصادی را بر ملا می کند. دروغ شاخدار و بزرگتر او اینست که وضعیت فلاکت بار اقتصادی ایران در دوره کرونا از کشورهای اروپایی و آمریکا بهتر است. به این معنا که مدیریت او بهتر از کشورهای غربی است. شاید حرف روحانی مصرف داخلی بین جناحهای حکومتی دارد. شیادی او را داده های آماری کارشناسان حکومتی و همقطاران خودش در رویدادهای متفاوت افشا می کنند.

بر أساس آخرین داده های مرکز آمار ایران شاخص فلاکت در ایران در زمستان سال گذشته یعنی در سال ۹۸ و قبل از همه گیری ویروس کرونا به ۴۵.۴۰ رسیده است. (نود اقتصادی)

معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار رژیم در یک برنامه تلویزیونی، ایران را در لیست چهار کشور پر تورم جهان قرار داد. ایوب فرامرزی گفت: «قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است.»

 از آنجایی که مرکز ثقل تحولات ایران به جناحهای حکومتی بستگی ندارد و به هماوردی جنبشهای مردمی با رژیم مربوط می شود، مردم در بازی این جناحها یعنی ماله کشی روحانی در نزدیکی با خامنه ای و انداختن تقصیرهای ورشکستگی از طرف دلواپسان نظام به دوش روحانی وارد نخواهند شد. این بازی متعلق به مردم نیست.

حرکتهای اعتراضی گسترده کارگران و مزدبگیران در روز سه شنبه ۱۴ مرداد، مشت محکمی بر دروغهای روحانی است.

اعتصاب و راهپیمائی کارگران نیشکر هفت تپه پنجاه و یکمین روز خود را گذراند. کارگران و کارکنان پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی در خوزستان، بوشهر، هرمزگان و فارس به اعتصاب و اعتراض خود ادامه دادند. اعتصاب کارکران هپکو همچنان ادامه دارد.

از روز سه شنبه اعتصاب به دیگر پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی در استانهای دیگر کشیده شد. کارگران پالایشگاه أصفهان، آبادان، پارسیان در کنکان، اصفهان و جهانپارس ایلام _ مهران ، عسلویه و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی و ... به اعتصاب پیوستند. در میانه این همه انفجار خشم و خواست برحق و عادلانه کارگران و مزدبگیران، روحانی نه تنها نامی از آنها نبرد بلکه آنها را هم در ردیف کسانی قرار داد که بی کفایتی او را در کف خیابان فریاد می زنند و بنا به حرف او «ستون پنجم دشمن» هستند.

همبستگی و اتحاد بیشمار نیروهای کار است که رویدادهای آینده ایران را رقم می زند نه دروغهای وقیحانه روحانی.

 

 

بازگشت به صفحه اول