فراسوی خبر ... یکشنبه ۱۶ آذر

تهدید حداکثری در برابر فشار حداکثری

زینت میرهاشمی

یکی از رویدادهای هفته گذشته تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» در مجلس ارتجاع و تایید سریع آن توسط شورای نگهبان بود. مخالفت باند حسن روحانی با این مصوبه، به مشاجره دو جناح دامن زد. اگر تنها بازی قالیباف با روحانی مطرح باشد، معنای جدال بیشتر یک نمایش کمیک است. چرا که نه مجلس و نه دولت نقشی در مورد سیاستهای مربوط به پروژه هسته ای ندارند و این ولی فقیه نظام است که این سیاستها را تایید می کند و حداکثر نقش افراد محدودی از مجلس و دولت می تواند مشورتی باشد.

مجلس شعبه ای از بیت خامنه ای است که مانند ارگانهای دیگر حکومت، جایگاه مستقلی ندارد. بنابراین پرواضح است که دخالت در مسائل مربوط به سیاستگذاری در زمینه هسته ای چه برسد به جنبه «راهبردی» آن ابتدا به وسیله ولی فقیه تعیین و سپس مجلس یا دولت آن را تصویب و اجرایی می کنند.

تایید سریع شورای نگهبان هم نقش شعبه دیگر بیت خامنه ای را نشان داد. خامنه ای در آخرین سخن پراکنی خود گفته بود که «مسیر "رفع تحریم" به نتیجه نرسید، مسیر "خنثی سازی تحریم" باید دنبال شود.» در آن زمان مشخص نکرد که «خنثی سازی تحریم» چه معنایی دارد. طرح مجلس و تصویب آن، همان «خنثی سازی تحریم» مورد نظر ولی فقیه است.

بیانیه شورای عالی امنیت رژیم در روز شنبه ۱۵ آذر، پرده ای از نمایش مخالف روحانی، محمود واعظی، علی ربیعی و ظریف را رونمایی کرد. در حالی که روحانی رئیس شورای عالی امنیت رژیم است، وی پایش را از ترمز برداشت و گفت «دولت» مخالف مصوبه است.

بر اساس بیانیه دبیرخانه این شورا طرح فوق دو ماه قبل در جلسه شورای امنیت رژیم به ریاست حسن روحانی مطرح شده است. دفاع تمام قد دبیرخانه شورا هم بدون تردید با توافق خامنه ای صورت گرفته است. تهدید ماله کش اعظم با خط و نشان کشیدن و ترساندن طرفهای مقابل از اجرای طرح مجلس، همراه با موضعگیریهای حسن روحانی به ظاهر متفاوت با ولی فقیه، مجموعه ای از نمایشی را نشان می دهد که هدف آن بالا بردن وزن رژیم در مذاکرات احتمالی آینده است. در حالی که بازبینی برجام و توجه قراردادن ساخت موشکهای بالستیک و دخالت تروریستی در منطقه از طرف دست اندرکاران توافق برجام و بایدن مطرح است، رژیم در برابر فشار حداکثری، چماق تهدید حداکثری را بالا برده تا بتواند امتیاز بگیرد.

البته رژیم ولایت فقیه در شرایطی نیست که بتواند با این زبان وارد مذاکره شود و بدیهی است که کوتاه آمدن در برابر رژِیم به ضرر مردم ایران و مردم منطقه و به تقویت بنیادگرایی تررویستی ولایت فقیه یاری می رساند.

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول