فراسوی خبر ... چهارشنبه ۲۶ آبان

 

بارداری اجباری، حکم ضد بشری قاتل ۶۷ 

زینت میرهاشمی

 

روز دوشنبه ۲۴ آبان، رئیسی، عضو هیات مرگ در قتل عام تابستان ۶۷، دستور اجرای قانون ارتجاعی و ضد بشری علیه زنان موسوم به «جوانی جمعیت و خانواده» را که در مجلس ارتجاع تصویب شده، به وزارت بهداشت و نهاد معاونت امور زنان و خانواده صادر کرد. بر اساس این دستور استفاده از امکانات بهداشتی برای جلوگیری از بارداری ناخواسته ممنوع خواهد شد. با این طرح زنان از امکانات علمی جهت تشخیص سلامتی جنین و بسیاری موارد دیگر مربوط به سلامت محروم خواهند شد.

مصوبه مجلس ارتجاع، قانونی کردن حکم حکومتی خامنه ای است که دهها بار در اشکال مختلف مطرح کرده و تا کنون اثرگذار نبوده است. قانون فوق با وجود مخالفتهای گسترده جامعه پزشکی و نهادهایی مانند سازمان بهزیستی، توسط عده ای شکم سیر و دزد مرتجع به تصویب رسید.

قانونی کردن حکم ضد بشری خامنه ای بعد از چهار دهه آنهم با اعمال محدودیتهای ضد انسانی، دقیقا نشانه شکست گفتمانهای او در جایگاه ولی فقیه و «رهبر» است. بی تاثیری بایدها و فرمانهای خامنه ای از طرف مردم، یک دهن کجی و تودهنی به او است. بسته های حمایتی بی اعتبار در مورد تشویق به فرزندآوری هم سیاستی ضد بشری و در جهت اهداف سیاسی و ایدئولوژیک رژیم است. یک نمونه از آن دادن وامهای بانکی برای تشویق به ازدواج همراه با تبلیغات مسموم و مشمئز کننده چند همسری و کودک همسری از بلندگوهای رسمی حکومتی است.

در شرایط فقر و فلاکت موجود که مردم چشم اندازی به بهبود معیشت و کار نمی بینند، بدون شک چنین قوانین دستوری و اجباری به افزایش جمعیت سالم منجر نخواهد شد. بلکه بر عکس آسیبها و ناهنجاریهای بیشتری را دامن خواهد زد.

رژیم به نیروی انسانی برای پیشبرد اهداف ارتجاعی اش احتیاج دارد. آمار بالای خارج شدن جوانان تحصیل کرده از ایران نشان دهنده اینست که رژیم برایش جوانان مهم نیستند بلکه لمپن بسیجیها و پاسداران مهم هستند. نه دانشگاه بلکه حوزه علمیه قم و حوزه های تولید و صدور طلاب و مداح اهمیت دارد. بر اساس قانون فوق و ممنوعیتهای موجود در آن حتا برای رژیم مهم نیست که نوزاد معلول باشد. یعنی حتا به معلولان در آینده احتیاج دارد.

خروجی چنین قوانین ارتجاعی، رواج دوباره سقط جنین مخفیانه و غیر بهداشتی در پستوی خانه ها، گسترش بازار قاچاق و سیاه داروهای ضد بارداری و وسایل دیگر جلوگیری است. رونق بازارهای سیاه و قاچاقچی هایی که بند نافشان به حکومت وصل است.

تمامی شگردهای رژیم برای بردن زنان به پستوی خانه و آشپزخانه؛ تبدیل زنان به ماشین تولید فرزند و گرفتن اختیار زنان بر بدن خودشان طی بیش از ۴ دهه به شکست خورده است. بر این منظر این قانون هم مانند همه حکمهای حکومتی دیگر به دلیل روانشناسی عدم اعتماد به حکومت، با مقاومت زنان روبرو خواهد شد.

 

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول