فراسوی خبر ... پنجشنبه ۱۵ مهر

تداوم اعتصابها و سرکوب خشن و قهرآمیز کارگران

زینت میرهاشمی

 

روز چهارشنبه ۱۴ مهر، کارگران هفت تپه، نهمین روز اعتصاب خود را با گردهمایی اعتراضی در مقابل ساختمان فرمانداری شوش آغاز کرده و در خیابانهای شوش دست به راهپیمایی زدند. کارگران هفت تپه برای چندمین بار است که دست به اعتصاب، تجمع و راهپیمایی زده اند. اعتصاب قبلی آنها مدت ۴۰ روز ادامه داشت و وعده هایی که به آنها داده شد، تاکنون عملی نشده است. خواسته های کارگران هفت تپه، پرداخت حقوقهای عقب افتاده، تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت، پایان دادن به پرونده قضایی وکیل کارگران و بازگشت به کار همکاران احراجی است.

کارگران شرکتهای پیمانکاری معدن مس روز سونگون ورزقان چهارشنبه ۱۴ مهر، دومین روز اعتصاب خود را پشت سر گذراندند. خواسته های کارگران افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معاش و کارشان است.

روز دوشنبه ۱۲ مهر، نیروهای انتظامی رژیم با خشونت و استفاده از ماشین آب پاش به تجمع اعتراضی کارگران شرکتهای معادن ذغال سنگ شهرستان زرند در استان کرمان، یورش بردند. در این تجمع اعتراضی خانواده های کارگران، همسران و کودکان شان شرکت داشتند.

همزمان با اعتصابها و حرکتهای اعتراضی نیروهای کار، سفرهای نمایشی قاتل ۶۷ رپیسی، شارلاتان بازی او در گفتار درمانی با فرمانها و بایدهای او ادامه دارد. سفرهای استانی رئیسی با تعیین وقت ۲۰ روزه برای حل مشکلات، وارد دور مسخره ای شده است.

رئیسی در تاریخ ۱۹ شهریور در بازدید از معدن ذغال سنگ طبس یک ضرب الاجل ۲۰ روزه به شرکتهای پیمانکاری این معدن برای تامین حقوق کارگران و مشکلات معادن طبس داد. بعد از گذشت ۲۶ روز هیچکدام از آنها عملی نشده است.

قاتل ۶۷، روز چهارشنبه ۱۴ مهر به وزرای اقتصاد و ضمت و رئیس کل بانک مرکزی «دستور» داده که ۱۰۴۳ واحد تولیدی غیر فعال به چرخه تولید باز گردند. بنا بر گزارش معاون اقتصادی وزیر کشور رژیم، «از مجموع ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک ۱۶ بانک عامل تا خرداد ماه سالجاری، مطابق گزارشهای موجود، تعداد ۷۵۰ واحد و معادل  ۴۲ درصد از واحدهای مذکور فعال و ۱۰۴۳ واحد دیگر نیز که معادل ۵۸ درصد است، غیر فعال» است. در این گزارش مشخص نشده است که علت غیر فعال بودن ۵۸ درصد واحدهای تولیدی چه بوده و حالا قرار است چگونه فعال شوند؟ قاتل ۶۷ در روز چهارشنبه دستور داده است که ظرف ۲۰ روز گروه کار «جهاد سازندگی» احیا شود. احیای نهاد وابسته به سپاه و بسیج، یعنی ایجاد رانت و پرکردن جیب عده ای به بهانه «محرومیت زدایی» است.

بر این منظر، هدف وعده های بی پایه رئیسی با توجه به ترکیب کابینه نظامی امنیتی او با  سابقه در فساد و غارت، تولید رانت بیشتر و هموارکردن راههای پرخوری حکومتی است تا حل معیشت مردم و بحران اقتصادی.

 

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول