فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۷ تیر

گلوله پاسخ اعتراض بر حق هموطنان خوزستانی

زینت میرهاشمی

از قیام تهیدستان تا قیام تشنگان و اکنون قیام در شهرهای استان خوزستان. این کنش بر حق و عادلانه مردم جان به لب رسیده علیه حکومتی است که با وجود ثروتهای طبیعی در این استان و چندین رودخانه و تالاب؛ کارون، کرخه، هورالعظیم و شادگان ... خشکسالی، محرومیت ، بیکاری و گرسنگی را بر مردم تحمیل کرده است.

مردم خوزستان قربانی پروژه های انتقال سودجویانه آب به استانهای مرکزی و طرحهای رانتخواران در سد سازی و ساخت و سازهای ضد محیط زیستی برای سودجویی شده اند. انتقال آب از سرشاخه های منابع آبی استان خوزستان و افتتاح ۲۵ شرکت فولادی در فلات مرکزی و مناطق کویری و ساخت بی رویه سدهایی که حتا توانایی جلوگیری از سیل را هم ندارند تا پروژه های غارتگرانه قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران که آگاهانه و هدفمند برای نابودی اقتصاد و محیط زیست منطقه و تغییر بافت جمعیتی استان خوزستان، زندگی و معیشت مردم این استان را نابود کرده اند.

کارگزاران رژیم از دستگاه قضائیه تا وزارت نیرو ظاهرا برای حل بحران آب به این استان سفر کرده اند. گسیل مزدوران سرکوبگر ضد شورش به خوزستان و سرکوب اعتراض کنندگان به بی آبی، پاسخ رژیم فاسد به بحران بی آبی است. حرکت اعتراضی مردم در شهرها و روستاهای خوزستان که از پنجشنبه شب آغاز شد همجنان ادامه دارد. تا کنون ۳ جوان به دست مزدوران رژیم به شهادت رسیده و تعدادی زخمی شده اند.

مردم شهرهای اهواز، حمیدیه، خفاجیه (سوسنگرد)، بستان، معشور (ماهشهر)، سربندر، شوش، عبدالخان، محمره (خرمشهر)، الحایی، قلعه کنعان، کوت عبدالله دست به شورش و خیرش زدند. اعتراض مردم شهرها و روستاهای استان خوزستان به درستی به تبعیض، سیاستهای انتقال آب و سدسازی، قطع حقابه کشاورزی و تالابها ، کنعان، کوت عبدالله و چندین منطقه دیگر از شهرستان اهواز است.

فقط در طی دو روز، ۳ نفر از جوانان تظاهرکننده با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم شهید و تعدادی زخمی شده اند. مصطفی نعیماوی در شهر فلاحیه (شادگان) روز آدینه به شهادت رسید. قاسم خضیری ناصری جوان ۲۳ ساله روز آدینه در کوی کانتکس زخمی و روز شنبه در بیمارستان جان سپرد.علی مزرعه روز شنبه شهید شد.

واکنش کارگزاران رژیم به خشم بر حق مردم مثل همیشه کتمان و دروغ گویی با بیشرمی تمام است. در حالی که به یاری شهروند خبرنگاران ویدئوهای اعتراضهای مردمی و صدای گلوله همراه با خونهای بر زمین ریخته شده در ابعاد گسترده ای پخش شده است، کارگزاران رژیم بیشرمانه تظاهرات را انکار و  قتل دو جوان را کار «اغتشاشگران» دانسته اند.

سناریوی رژیم در مورد کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر در قیام خونین آبان و حالا در مورد قیام تشنگان، با به کارگیری واژه های «اغتشاشگر و...» ساده سازی و عادی کردن سرکوب و جنایت در حق شهروندان معترض است. بدون شک خشم مردم سر بازایستادن ندارد و تنها ایستادن قلب و مغز این رژیم پوسیده و سرنگونی آن است که می تواند پاسخ خشم مردم ستمدیده باشد.

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول