فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۵ مهر

تحمیل آگاهانه و هدفمند فقر به بهانه کسری بودجه

زینت میرهاشمی

 

روز پنجشنبه ۲۲ مهر، بار دیگر شاهد همایش اعتراضی گسترده معلمان و فرهنگیان در ۴۵ شهر در استانهای مختلف بودیم. شعارها و بنرهای معترضان، بیانگر عمق فاجعه فقر و نیستی در معیشت و آموزش تحمیل شده به معلمان و سرکوب همکاران شان است.

سونامی فقر، سفره های خالی مردم، تفاوت فاحش دستمزد و هزینه معیشت و آسیبهای ناشی از آن وضعیتی است که به نام اقتصاد مقاومتی از طرف رژیم به مردم تحمیل شده است.

میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم، خبر از قربانی کردن حقوق کارکنان دولت به بهانه کسری بودجه و کاهش هزینه های دولت داد. در گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا شنبه ۲۴ مهر به نقل از وی آمده است: «در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاههای دولتی مکلف شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند.»

عدم تناسب افزایش مزد با افزایش تورم، راه فقیرتر کردن نیروهای کار را هموار کرده است. خط فقر به طور تقریبی از ۱۱ میلیون تومان در ماه می گذرد و حقوق حداقل کارگران برای سال ۱۴۰۰، با افزایش ۳۹ درصدی، ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان معادل یک چهارم خط فقر است. سیاستهای رژیم برای جبران کسری بودجه با تورم بالای ۵۰ درصد و ناهمخوانی دستمزد با آن، محروم کردن بیشتر مردم از دارو و غذا و امکانات اولیه زندگی خواهد بود.

حمید حسینی عضو هیات اتاق بازرگانی با توجه به گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۹۸ گفت: «۴.۳ درصد یعنی حدود ۴ درصد مردم در ایران زندگی فوق العاده دارند.... و ۴۵درصد از مردم حقوق کارگری و حداقلی دارند و ۱۶.۷ درصد جمعیت ایران نیز زیر خط فقر زندگی می کنند.» (خبر آنلاین ۲۶ شهریور ۱۴۰۰)

در هنگامه ای که فریاد اعتراضی نیروهای کار، از کارگران شرکت هفت تپه، کارگران معدنهای خصوصی زرند، کارگران اخراجی شهرداری اهواز و ... تا فرهنگیان و بازنشستگان در سراسر ایران پیچیده است، عده ای مفتخور و شکم سیر چپاولگر در مجلس ارتجاع به هزینه کردن میلیاردها تومان برای راه اندازی اینترنت به اصطلاح ملی و قطع راههای ارتباطی مردم ایران با شبکه های جهانی و کشیدن دیوارهای جهل و تاریکی برای صیانت از رژیم مشغول هستند. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ارتجاع در رابطه با جدیت مجلس نشینان برای تصویب طرح فوق گفته است «۷۰۰۰ ساعت زمان صرف شده» است. این نماینده ارتجاع ناراحت از «فقر مالی» «طلبه» های حوزه علمیه قم است. اینترنت ملی یعنی ایجاد رانت و خرج کردن از بودجه مردم برای فربه کردن جوجه مفتخوارهای این حوزه برای امنیت نظام ارتجاعی ولایت فقیه در ارتش سایبری است.

رژیم در برابر حرکتهای اعتراضی و شعارهای عدالتخواهانه و آزادیخواهانه نیروهای کار، سرکوب و ناشنوایی را پیشه کرده است. تداوم جنبشهای اعتراضی و خواست آزادی زندانیان سیاسی و فعالان کارگری و معلمان، باوجود سرکوبگری رژیم، چالش اصلی رژیم است. مردم شجاع بوشهر به درستی هنگام ورود رئیسی به این شهر در ۱۵ مهر یک تودهنی به او زده و شعار دادند: «عدالت دروغه». آنها ناکامی سیاست یکدست سازی قدرت را به رئیسی و خامنه ای گوشزد کردند. 

 

 

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول