فراسوی خبر ... دوشنبه ۲ خرداد

تاراج، «تصمیم سخت» آیت الله اعدام است!

زینت میرهاشمی

به وعده های پوشالی، گفتار درمانی، سفر درمانی و بازدید نمایشی رئیس جمهور خامنه ای، وعده گرفتن «تصمیم های سخت» هم اضافه شد. آیت الله اعدام روز شنبه ۳۱ خرداد در جلسه خصوصی سازی اقتصاد ایران، از گرفتن «تصمیم های سخت» که «شاید عده ای با آن موافق نباشند» حرف زد. وی از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی و «میدان واقعی دادن به بخش خصوصی» حرف زد. البته او بدون رونمایی از «تصمیمات سخت»، «افق روشنایی پیش روی اقتصاد» را وعده داد. بنا به تاریخچه اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی که بارها خامنه ای هم بر آن تاکید کرده است، فروش اموال دولتی به رانت خواران، آقازاده ها و خودیها با ارزانترین بها است که همگان آن را خصولتی سازی تعریف می کند.

خصوصی سازی در دستگاه رژیم، یعنی تقسیم اموال بین وابستگان و فامیل پایوران حکومت و بنابراین چشم انداز تصمیمات رئیسی مشخص است. نتیجه خصوصی سازی یعنی، بزرگ کردن بخش خصولتی اقتصاد که نه تنها به ایجاد شغل و توسعه ای پایدار کمکی نخواهد کرد بلکه خریداران این اموال با گرفتن وامهای کلان از بانکها، شرکتها را هم به ورشکستگی و نیروهای کار را به بیکاری کشانده اند. یک نمونه آن شرکت نیشکر هفت تپه است.

مجلس ارتجاع اجازه فروش ۱۲ هزار میلیارد اموال دولتی (ثروت ملی مردم) را به دولت رئیسی داده است. فروش این اموال در ساختار فاسد حکومتی یعنی به تاراج دادن ثروت مردمی. این که عده ای هم موافق نباشند حرفی منطقی است و برمی گردد به جنگ قدرت در سهم گیری ثروت.

گفته مجلس نشین از خرمشهر، سید لفته احمد نژاد: «والله اگر زمان بازگردد و شهیدان بیدار شوند، اسلحه خود را به سوی ما خواهند گرفت.» (ایرنا، یکشنبه اول خرداد) بیانی از وضعیت فعلی در ایران است. از یک سو تلاش رژیم برای ادامه حیات خود و از سوی دیگر مردم در خیابان که با شعارهای شان چشم انداز سرنگونی را به حکومت یادآوری می کنند.

خیزش مردم برای نان و آزادی در روزهای پس از نیمه دوم اردیبهشت ۱۴۰۱ را هم به روزشمار قیامها و خیزشهای مردم در کف خیابان علیه دیکتاتوری فاسد ولایت فقیه باید اضافه کرد. قیام علیه گرانی و دیکتاتوری در ۳۱ شهر و ۱۰ استان آنهم در شرایطی که یک قصاب بی رحم ملقب به آیت الله اعدام وعده سرکوب داده است. اگر چه خیزش اردیبشهت ماه ۱۴۰۱ برای نان و آزادی با صدها دستگیری، بدنهای سوراخ شده در اثر گلوله های ساچمه ای و چندین شهید روبرو شد، اما خیزشها و قیامهای دیگری را نوید می دهد.

اعتراض گسترده بازنشستگان در روز یکشنبه اول خرداد با شعار «مرگ بر رئیسی»، «رئیسی حیا کن مملکتو رها کن»، پاسخ محکمی بر غیر مردمی بودن سیاستهای خامنه ای و رئیسی در اقتصاد است.

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول