فراسوی خبر ... دوشنبه ۶ مرداد

 

همدستی حاکمان در سازماندهی کشتار مردم

زینت میرهاشمی

 

فقر بیداد می کند، مردم روستاهای جنوبی ایران در استان خوزستان آب آشامیدنی ندارند، مردم در برابر ویروس کشنده کرونا، با فقر و گرسنگی امکان مبارزه با آن را ندارند، ساکنان معبد ویرانه ولایت فقیه نگران تعطیلی دکانهای خود در عزاداری مراسم محرم هستند. همه مردم ایران می دانند که استفاده از دین یکی از ابزارهای حکومت برای چپاولگری و فریب مردم است. نگرانی سکانداران حکومت جهل و جنایت از زنگ زدگی و از کار افتادگی حکومت دینی در مقابل علم و آگاهی است.

سیاست ایمنی گله ای و آزاد گذاری هیاتهای مذهبی و... سازماندهی قتل مردم است.

رژیم با کمک به شیوع ویروس کشنده کرونا، مثل همیشه تلاش کرد که آن را به مائده ای آسمانی برای خود تبدیل کند اما موفق نشد. رژیم خانه نشینی مردم را در همزیستی با فقر و بدون هیج کمک دولتی، تبلیغ کرد اما خیزش مردم بهبهان تودهنی به رژیم زد.

حرفها و دستورهای متضاد حسن روحانی در مقام «رئیس ستاد مقابله و مدیریت کرونا»، و سرانجام دستور او در روز شنبه ۴ مرداد، بعد از موضع گیریهای نمایندگان خامنه ای در نماز جمعه ۳ مرداد و واکنشهای متفاوت نهادهای حکومتی بار دیگر تصمیم حکومت در حفظ منافع خود در برابر جان مردم را نشان داد.

تسلیم روحانی در برابر تصمیم خامنه ای (از زبان سخنگوهایش در نماز جمعه ها) در آزاد گذاری مراسم عزاداری در شهر و روستا، تیر خلاص به مردم ایران و همدستی در یک قتل عام سازمانیافته به نفع حفظ بارگاه ولایت فقیه است. حسن روحانی که یک آخوند متحجر است، نه تنها کارت دعوت به مرگ برای مردم فرستاد بلکه آنها را به پخش گوشت قربانی هم تشویق کرد. در حالی که در بسیاری از کشورها که اکثریت ساکنان آن مسلمان هستند، این گونه مراسمها به دلیل کرونا و در احترام به جان مردم تعطیل شده است.

نماینده مجلس خبرگان خامنه ای راه برون رفت از «بحرانهای زیست محیطی» را بازگشت «به آموزه های انبیای الهی» دانست. وی که تعداد جانباختگان با ویروس کرونا در دوران قرنطینه در ماه رمضان را کافی ندانسته مدعی شد که: «جریان غرب و غربگراها به دنبال تعطیلی مجالس و تجمعات مذهبی هستند؛ جریان غرب گرا برگزاری مراسمهای مذهبی را مانع پیشرفتهای مادی خود می داند.».

نماینده خامنه ای در نماز جمعه قم گفت: «کرونا یک ویروس سکولار است که تلاش می‌کند کشورهای دینی را با آثار مخرب خود به سمت بی دینی سوق دهد.»

زندگی و سلامت مردم برای مرتجعان حاکم ارزشی ندارد. کشته شدگان با ویروس کرونا در ایران بیداد می کند و داده های آماری امپراطوری دروغ را هیچ کس باور نمی کند.

وزیر بهداشت رژیم از بستری شدن روزانه تقریبا ۴۰۰۰ نفر حرف می زند و می گوید: «زمانیکه بستری شدن کاهش نیابد، مرگ ۲۰۰ تایی مهمان ماست.»

حرف روحانی در رابطه با قرنطینه که گفت: «اگر همه چیز بسته شود، مردم از گرسنگی و فقر و بیکاری به خیابان خواهند آمد» و پیش بینی امکان جدی شکل گیری شورشهای اجتماعی از طرف نظریه پردازان رژیم، عدم تعطیلی مراسمهای مذهبی را به یک امر امنیتی تبدیل کرده است. همه چیز در جمهوری اسلامی با امنیت رژیم معنا می شود و از آن جایی که امنیت رژِیم با امنیت مردم در ستیز است، در این مورد هم رژیم برای امنیت خودش مردم را به قربانگاه می فرستد. مردم می توانند مراسمهای مذهبی جمعی را تحریم کرده و به سلامت نسبی خودشان یاری رسانند.

 

 

بازگشت به صفحه اول