فراسوی خبر ... یکشنبه ۱۰ اسفند

طوفان اعتراض در سراوان علیه چپاول مافیای سپاه پاسداران

زینت میرهاشمی

آنچه در روزهای اخیر در سراوان اتفاق افتاد، خشم فروریخته و بر حق مردم محروم ایران زمین علیه مافیای سپاه پاسداران به عنوان نماد جباریت، چپاولگری، غارتگری، فساد و خشونت حکومتی است.

به زبان ساده؛ سوختبری مانند کولبری، زائیده فقر، بیکاری، تبعیض و محرومیت از امکانهای همگانی در کشور است. طرح رزاق برای پیاده کردن استراتژی سپاه پاسداران در انحصاری کردن هر چه بیشتر قاچاق سوخت و حفظ امنیت «برادران قاچاقچی» است. این طرح برای کنترل سوختبران و سازماندهی آنها در «بسیج عشایری» از زیر مجموعه های سپاه پاسداران در نقاط مرزی است و هر کسی که به اوامر سپاه پاسداران تن ندهد سرکوب خواهد شد. سوختبران برای عبور از مرز و تهیه کارت بدین منظور باید به سپاه پول و در واقع باج دهند. سپاه پاسداران با تکیه بر طرح رزاق (قتال) مانع خرده فروشی سوختبران است و این دقیقا از تنیدگی ثروت و قدرت امنیتی نظامی سپاه است.

رسانه های دروغگوی جمهوری اسلامی، اخبار کشتار سوختبران بلوچ و اعتراض مردم به این کشتار را بر اساس میل خود بازتاب داده و مانند همیشه جای متهم و شاکی را خود تعیین کردند. عده ای از مجلس نشینان مفت خور ژست دلسوزی و ترحم به خود گرفته و بدین جهت هیاتی قرار است برای دلجویی به استان سیستان و بلوچستان فرستاده شود. مجلس نشین از چابهار گفت: «جگر گوشه های مردم برای کسب روزی حلال رفتند و جنازه های شان برگشت.» (مثلث آنلاین، شنبه ۹ اسفند)

بیدادستان نظامی سیستان و بلوچستان، مردم محروم منطقه را «اشرار مسلح و معاند» خطاب کرد و از تشکیل پرونده در بیدادسرای نظامی این استان خبر داد و اعتراض بر حق مردم را «تعرض مسلحانه» خواند. راه انداختن اراذل و اوباش با دهنهای کف کرده و رگهای ورم کرده گردن، سناریو سرکوب مردم معترض سیستان و بلوچستان را کامل کرده و زمینه برای دستگیریهای گسترده تر و شکنجه و اعتراف گیری مهیا کرده است. شب پرستان و مزدوران ولی فقیه اعتراف گیری و چوبه های دار را هم آماده کرده اند.

طوفانی که در روز سه شنبه ۵ اسفند در شهر سراوان برپا و منجر به کشته و زخمی شدن دهها نفر از مردم شد، به هیچ شکل از سناریو سازی دروغ اعتبار نمی دهد. پرونده کشتار ۱۵۰۰ نفر مردم معترض در قیام آبان به نام آشوبگر، به قتل رساندن ۱۷۶ مسافر هواپیمای اوکرائینی با موشکهای سپاه پاسداران، به قتل رساندن زندانیان در زیر شکنجه و  بی شمار پرونده های دیگر جنایت رژیم روی میز است و بنابراین آنچه که طی یک هفته در شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد یک جنایت سازمانیافته از طرف رژیم و تنها زیر نظر نهادهای متعبر و بی طرف بین المللی با حضور خانواده های قربانیان قابل بررسی است و رسیدگی به جنایت از طرف جنایتکاران معنایی جز سفید سازی جنایت ندارد.

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول