فراسوی خبر ... یکشنبه ۱۵ فروردین

 دورویی ولی فقیه، مُد جدید نرمش

زینت میرهاشمی

اگرچه شرکت پایوران رژیم در جلسه رسمی کمیسیون مشترک برجام که در روز آدینه ۱۳ فروردین با شرکت معاونان وزرای خارجه کشورهای ۵ به اضافه یک با تایید خامنه ای صورت گرفته و قرار است جلسه حضوری در روز سه شنبه ۱۷ فروردین در وین برگزار شود، با این حال تیتر اول روزنامه کیهان، سخنگوی خامنه ای در روز یکشنبه چنین است: «گزارش کیهان از تله غرب با اسم مذاکره غیر مستقیم».

از طرف دیگر در حالی که«گروههای کارشناسی» کار خود را شروع نکرده اند، حسن روحانی در صحبتهای روز شنبه ۱۴ فروردین وعده برداشتن تحریمهای اقتصادی را داد. حسن روحانی، در این سخن پراکنی، مهار کرونا، لغو تحریم و تامین معیشت مردم را از اولویتهای دولت خود در ۴ ماه باقی مانده صدارتش اعلام کرد.

پیشبرد احتمالی گام به گام، که رابرت مالی مطرح کرده است، یعنی برداشتن تحریمهای ناسازگار با برجام از میان ۱۵۰۰ تحریم که حتا تشخیص آن احتیاج به زمان دارد، بدین معنا است که خامنه ای استارت نرمش قهرمانانه و عقب نشینی را به حساب حسن روحانی ثبت کرده تا لولوی دشمن خارجی برای مصرف داخلی را از دست ندهد.

احتمال دیگر مذاکره و نرمش قهرمانانه خامنه ای پس از نمایش انتخابات از طریق دولت جوانتر و امنیتی است. اگر نرمشی در کار باشد، به نظر می رسد احتمال دوم بیشتر به سود خامنه ای است.

برگزاری جلسه کمیسیون مشترک و تعیین زمان جلسه بعدی (حضوری) در روز سه شنبه ۱۷ فروردین در وین با حضور نماینده ای از آمریکا (در اتاق کناری)، موضع سرسخت فرانسه در تماس تلفنی وزیر خارجه فرانسه با جواد ظریف و بیانیه پایانی نشست کمیسیون مشترک برگزار شده در روز آدینه ۱۳ فروردین، اظهار نظر رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در «اعلام آمادگی برای لغو تحرمیهای ناسازگار با برجام» نشان از عقب رفتن رژیم از رد هر گونه مذاکره (صحبت خامنه ای) است. در میان ۱۵۰۰ تحریم علیه رژیم، تشخیص «ناسازگارها» هم زمان بر و هم این که خلاف خواسته رژیم است. سیاست دولت بایدن مهار پیشروی رژیم در عقب نشینی از تعهدهای برجامی است.

نشستن در دو اتاق، آنگونه که قرار است روز سه شنبه در وین انجام شود دقیقا مذاکره ای به شیوه ملایان یعنی دورویی است. البته رژیم علاقه ای به علنی شدن حضور نماینده آمریکا در روز سه شنبه نداشت. گزارش ناقص ظریف و عراقچی این را نشان داد.

خبر سفر نماینده آمریکا به وین در روز سه شنبه توسط خبرنگار آمریکایی «وال استریت ژورنال» بعد از پایان نشست روز جمعه اعلام شد. با توجه به بیانیه پایانی نشست و توافقهای صورت گرفته برای گروههای کارشناسی، حضور نماینده آمریکا در وین نمی تواند تصادفی باشد.

در بیانیه پایانی نشست آمده است: «طر‌فها توافق کردند که جلسه کمیسیون مشترک را هفته آینده در وین از سر بگیرند تا اقدامات اجرایی مربوط به برداشتن تحریمها و [اقدامات] هسته ‌ای [ایران] را از جمله با تشکیل جلسات گروههای کارشناسی مربوطه به وضوح مشخص کنند. در این چهارچوب، هماهنگ‌کننده (بورل) همچنین تماسهای جداگانه ‌ای را با طرفهای برجام و ایالات متحده در وین افزایش می ‌دهد.»

درماندگی رژیم در برابر تحریمها آنقدر عیان و آشکار است که احتمال خوردن جام زهر، نرمش قهرمانانه و وادادگی وجود دارد.

خامنه ای از دو صدایی در مذاکره با آمریکا برای سنگین کردن کفه ترازو استفاده می کند و از موضع سخت در مصرف داخلی. اگر چه این صداها در باندهای حکومتی بر سر گره خوردن منافعشان با مذاکره و برداشتن تحریمها است اما تصمیم اصلی را خامنه ای تا کنون  گرفته و هر گامی برداشته شود با تصمیم او خواهد بود.

حق مشروع مردم ایران است که از تمامی مذاکرات پشت پرده که سرنوشت آنها را رقم می زند با اطلاع باشند. موضوعی که رژیم همواره از آنها پنهان کرده است.

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول