فراسوی خبر ... دوشنبه ۱۷ خرداد

نمایشی مفتضح از مناسبات قبیله ای

زینت میرهاشمی

مناظره روز شنبه ۱۶ خرداد بین 7 کارگزار نظام ولایی، نمایشی مفتضح از مناسبات قبیله ای و رانتی بود که همه بازیگران آن فرمان رئیس قبیله را به گوش گرفتند و رعیت وار پا را از گلیم خود فراتر نگذاشتند.

آنها حریم راس نظام و قانونمندی دیکتاتوری ولایت فقیه را رعایت کرده و از سیاستهای مخرب منطقه ای، نقش سپاه قدس در تاراج ثروت کشور و هزینه کردن برای تروریستهای نیابتی، نقش استثمارگرانه کارتلها و هلدینگهای ولی فقیه و سپاه پاسداران در غارت مردم و عدم پرداخت مالیات از طرف نهادهای زیر مجموعه ولی فقیه و... آگاهانه حرفی نزدند. آنها دکترای قلابی همدیگر و شش کلاس سواد رئیسی را گوشزد کردند اما به نقش او در هیات مرگ و قتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ و سرکوب و شلاق و زندانی کردن کارگران در دستگاه قضائیه او اشاره ای نکردند.

در نمایش روز شنبه، تنها «جسارت» ۷ نفر کاندیدا جداکردن خود از ساختار حکومتی  است که خود در ساختن آن نقش مهم داشتند. کسانی که در مهندسی انتخابات به لطف «رهبرشان» گزیده شده اند بیهوده تلاش کردند تا صحنه نمایش را پر شور کنند و مردم را رعیت وار وارد نمایشی کنند که ارباب مهندسی کرده است. اما زهی خیال باطل. طی گذشت ۲۴ ساعت از نمایش فوق، مجموعه واکنشها نشان دهنده اینست که اراده مردم برای عملی کردن شعار «اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه تمومه ماجرا» بیش از هر زمان قوی تر شده است.

حکم شرعی خامنه ای در حرام اعلام کردن دادن رای سفید و یا عدم شرکت را از «گناهان کبیره» دانستن دقیقا از ضعف او در برابر قدرت جنبش تحریم و تقویت روانشناسی تغییر برای سرنگونی نظام است.

خامنه ای برای رای جمع کنی و ساده سازی جراحی برای خالص سازی حکومت و مهار بحرانهای درون هرم قدرت و برای سرکوب خیزشهای مردمی، شرکت نکردن را «خواست دشمنان» دانسته و سپاه تروریستی پاسداران در اعلامیه اش در سالمرگ خمینی از مردم خواسته است که با «مشارکت پر شور خود»، «در معادله ای معکوس،...هر گونه تهدید را به فرصتهای طلایی» برای قوی تر کردن رژیم ملاها در جهان تبدیل کنند.

اما مردم ایران در کف خیابان سالهاست که با صدای بلند گفته اند «دشمن ما همین جاست» و رژیم سرکوبگر هم با کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر در آبان ۹۸ و کشتار ۱۷۶ مسافر هواپیمای اوکرائینی نشان داد که دشمن اصلی خود را نه آمریکا که مردم ایران می داند.

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول