فراسوی خبر ... چهارشنبه ۹ شهریور

تعریف و تایید روباه مکار ولایت از دم خودش 

زینت میرهاشمی 

یک روز بعد از انشاء خوانی رئیسی و دادن نمره ۲۰ به خودش، خامنه ای به میدان آمد و حسابی برایش هورا کشید. حرفهای خامنه ای بعد از کلی بافی همیشگی دو نکته مهم داشت که سپهر سیاسی ایران، دقیقا عکس آن را نشان می دهد. باطل بودن حرف خامنه ای در روز سه شنبه ۸ شهریور نه فقط از زبان مردم بلکه رسانه های حکومتی در قالب آمار و مشاجره های باندی بیان کرده اند.

تعریف و تمجید خامنه ای از «توفیق» گماشته خود در «زنده کردن امید و اعتماد در مردم» در حالی است که مردم معترض در خیابان وعده های پوچ و گفتار درمانی رئیسی را به چالش گرفته اند و شعار «مرگ بر رئیسی»، «رئیسی دروغگو حاصل وعده هات کو» سر می دهند.

رئیسی (قاتل ۶۷) از «کاهش تورم، اصلاح نظام توزیع یارانه ها، عدالت محوری، برخورد با فساد و تخلفات و ...» حرف زد. همه آمارهای نهادهای وابسته به حکومت بر خلاف دروغهای رئیسی، افزایش تورم، فقر، فلاکت، گرانی، فاصله طبقاتی و... را بیان می کنند.

این فقط مردم نیستند که وعده های رئیسی را به چالش کشیده اند، بلکه بیهودگی سفرهای استانی او، هزینه های سفرهایی که تا کنون هیچ خروجی عملی برای مردم نداشته است از طرف باندهای حکومتی و حتا وابستگان باند غالب به سخره گرفته شده است.

تعریف خامنه ای از «سبک کار» رئیسی در کاهش اختلافات میان «قوا و مسئولان» و  «زدوده شدن رقابتهای منفی و مناقشه‌ برانگیز در روابط بین قوا» بیش از اندازه مضحک است. طرف خودش انتخابات را مهندسی کرده و با یکدست سازی و حذف کاندیداهای باندهای دیگر و چینشی از نزدیکترین مهره های به خودش، پاسدار محمد باقر قالیباف، محسنی اژه ای و عضو هیات مرگ (رئیسی)، را بر سر کار گذاشته و حالا مدعی «کاهش رقابت» در «قوای» رژیم شده است.

اما رویدادهای جاری در هرم قدرت عکس حرف ولی فقیه درمانده را نشان می دهد. این روزها در سپهر سیاسی ایران، صحبت از شکست سیاست یکدست سازی خامنه ای به کرات بیان می شود. از این منظر دو آرزوی مهم خامنه ای در «کاهش رقابت» بین باندهای حکومتی و «زنده کردن امید و اعتماد در مردم» برای مهار اعتراضهای مردمی، «توفیقی» برای خامنه ای نداشته است.

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول