فراسوی خبر ... پنجشنبه ۱۶ دی

خیزشهای مردمی و پناه بردن رژیم به مرده ریگ سلیمانی

زینت میرهاشمی

 

در سالکرد کشته شدن قاسم سلیمانی، از منفورترین تروریستهای بین المللی، کلیدواژه «انتقام سخت» بار دیگر بازار تبلیغات رژیم را گرم کرد. همزمانی سالمرگ قاسم سلیمانی با مذاکرات جاری در وین، مرده ریگ قاسم سلیمانی را تبدیل به مشاجره بین طرفداران و مخالفان کوتاه آمدن در برابر ایالات متحده آمریکا در میان باندهای حکومتی کرده است.

این مشاجره تا جایی است که نقش قاسم سلیمانی به عنوان به بارآورنده بحران در مناسبات بین المللی و منطقه ای و تاراج کننده ثروت مردمی برای تروریسم مطرح است. تیترهای رسانه های حکومتی نمایی از این جدال است.

کیهان شریعتمداری، منعکس کننده نظرات بیت خامنه ای، روز چهارشنبه ۱۵ دی با تیتر درشت «تحریف سردار سلیمانی ماموریت پادوهای قاتلان شهید» منتشر شده است. قَلمزن این مقاله، به «نقش اصلی و محوری» قاسم سلیمانی در نامه ۲۴ نفره سرکردگان سپاه تروریستی پاسداران به خاتمی برای سرکوب دانشجویان کوی دانشگاه در سال ۷۸ اشاره کرده است. او مدعی شده که عده ای در صدد «اعتبار زدایی» از قاسم سلیمانی به نفع «حامی برجام»، «اصلاح طلب» و ... هستند.

رئیسی، قاتل 67، همزمان با تهدید ترامپ به «محاکمه و قصاص»، با التماس سرنشینان قطار قراضه حکومت را به توجه به وصیتنامه این جلاد برای «حفظ نظام» کرده است.

رژیم از مرده گردانی حاج قاسم تا استفاده از میراث تروریستی او، طی دو سال اخیر  نتوانست بحران مشروعیت خامنه ای در میان «هرم قدرت و امت همیشه در صحنه» را به سود تقویت حکومت و کاهش جدال باندهای حکومتی سامان دهد. تنفر از سلیمانی در میان مردم کشورهای عراق، یمن، سوریه و لبنان آنقدر گسترده است که در هر تظاهرات ضد حکومتی عکسهای او یا در زیر پا لگدمال شده و یا در آتش خشم مردم سوخته است.

همراه با نگرش منفی مردم ایران به قاسم سلیمانی، عکسها و مجسمه های این تروریست شناخته شده توسط کانونهای شورشی در کنار عکسهای خامنه ای به آتش کشیده می شود.

تهدیدهای رئیسی و سرکردگان سپاه، همزمان با حرکتهای تحریک آمیز در عراق، برای روحیه دادن به «ذوب شدگان در ولایت» در داخل و مزدوران نیابتی در منطقه است. این تهدید ها همچنین به عنوان اهرم فشار برای کم هزینه کردن توافق احتمالی و نرمش زبونانه در وین است. تهدید به گرفتن «انتقام سخت» یادآور سرنگون کردن عمدی هواپیمای اوکراینی و به قتل رساندن ۱۷۶ مسافر هواپیما است. تهدیدهای رئیسی (قاتل ۶۷) و سرکردگان سپاه پاسداران به پا کردن گرد و خاکهایی علیه منافع عالی مردم ایران است.

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول