فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۶ دی

 

چرایی وارونه جلوه دادن «خط فقر»

 

زینت میرهاشمی

 

طرح سناریوهای جعلی، عادی سازی و ساده سازی جنایت، یکی از ویژگیهای امپراطوری دروغ ولایت فقیه است. این جعلیات شامل داده های آماری پیرامون معیشت و زندگی مردم از جمله شاخص فلاکت، خط فقر، فقر مطلق، تورم و بیکاری و... هم می شود.  

ادعای وقیحانه معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» در باره میزان «خط فقر» برای خانوار ۴ نفره، که آن را حدود ۴ میلیون تومان و برای شهر تهران نزدیک به ۵ میلیون تومان اعلام کرد، بدون شک نه از بی خبری او از فقر و فلاکت موجود بلکه از شیادی و منافع غارتگرانه ی او است. در حالی که خط فقر از طرف نیروهای کار ۱۲ میلیون و از جانب برخی کارشناسان اقتصادی حکومتی ۱۰ میلیون تومان ارزیابی می شود، اظهار نظر این پایور شکم سیر و دروغگو با هدف ماله کشی بر اثرات زیانبار بودجه سال ۱۴۰۰ انجام می شود. او می خواهد با جعل خط فقر، وضعیت فلاکت اکثریت مطلق جامعه، به قول خودش ۹۰ درصد را بپوشاند.

اما هدف این کارگزار رژیم چیست؟ او در پی عادی سازی مالیات بر حقوق ۵ میلیون تومان به بالا، پایین آوردن جعلی نرخ تورم، توجیه افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارمندان و زمینه سازی برای تحمیل فقر بیشتر در تعیین حقوق پایه کارگران و مزدبگیران در شورای عالی کار برای سال آینده است.

هدف دیگر این گونه عددسازیها، انداختن بار بی کفایتی حکومت دزدسالار بر سفره های خالی مردم است. وقاحت و بی شرمی این پایور رژیم در حالی است که رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه، از سفر ایرانیان به بغداد برای فروش کلیه خبر داده است.

مجلس نشین از اهواز، سیدکریم حسینی در مورد مردم اهواز، از قرار داشتن مردم این کلانشهر در «رتبه دوم پرداخت مالیات و تولید ناخالص ملی» در این استان در برابر «در رتبه دوم بودن همین مردم در بیکاری، آسیبهای اجتماعی و حاشیه نشینی» آمار داده است. (خبرگزاری حکومتی ایلنا شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰)

وارونه جلوه دادن میزان «خط فقر» و عدم پاسخگویی به بحران معیشت مردم، سیاستی ضد بشری است. در واکنش به این بی عدالتی مطلق، جنبشهای مطالبه گر از زیر پوست جامعه به کف خیابان آمده اند. بدون شک این گونه دروغها و تزریق اجباری و سرکوبگرانه «امید» به جامعه نه تنها خللی در عزم تهیدستان به پا خواسته، ایجاد نخواهد کرد بلکه خشم مردم را هر چه بیشتر افزایش خواهد داد.

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول