فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۰ مهر

اعدام، قتل عَمد و هدفمند در رژیمهای شیخ و شاه

زینت میرهاشمی

به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام، بسیار گفته و نوشته شده است. خوشبختانه مجازات اعدام در قوانین اکثر کشورها حذف شده است. شمار کشورهایی که رقم اعدام در آنها پایین آمده و یا به سمت حذف این عمل غیر انسانی پیش می روند، رو به جلو است. جنبش «نه به اعدام» جنبشی جهانی است که دستاوردهای قابل توجهی تاکنون داشته است.

شوربختانه شهروندان ایران در شرایطی قرار دارند که اعدام، به عنوان ابزاری هدفمند و جنایتی سازمان یافته از طرف حکومت به آنها تحمیل می شود. متاسفانه این حکم غیر انسانی و ضد بشری طی ۴۲ سال حکومت ولایت فقیه نه تنها کاهش پیدا نکرده است بلکه نهادینه شده است. رژیم با ابزار دین، بدترین و خشن ترین نوع استبداد را پایه گذاری کرد و با قوانین شریعت راهکارهای ضد بشری برای حفاظت از نطام را پیش برد. ترکیب استبداد دینی و اعدام، توسط کسانی که خود را نماینده خدا بر روی زمین می دانند، جهنم وحشتناکی برای مردم به وجود آورده است.

تجربه جهانی نشان داده که این نوع مجازات جُرم را کاهش نمی دهد. علیرغم مجازاتهای بی حد و اندازه اعدام در ۴ دهه اخیر در ایران، همچنان آمار قاچاق مواد مخدر، دزدی، تجاوز و قتل بالا است. از خیابان گردی، آفتابه گردانی، لباس زنانه پوشاندن بر متهمان تا جوخه اعدام  هیچکدام نتوانسته این آمارها را پایین بیاورد. زیرا همه این آسیبهای اجتماعی ریشه هایی دارد که به ساختار جامعه، فرهنگ، فقر و تنگدستی و... بستگی دارد. پس رژیم در اعمال این نوع مجازات برای رسیدن به هدف خود موفق نبوده و علاوه بر آن تولید خشونت در جامعه کرده و به افزایش جرم هم کمک کرده است.

اما دیکتاتورها از اعدام به عنوان ابزار حذف مخالفان سیاسی خود استفاده می کنند. از همان روزهای اول سرنگونی رژیم شاه جوخه های اعدام برپا شد. لغو اعدام می توانست یکی از دستاوردهای انقلاب ضد سلطنتی باشد. لغو این حکم غیر انسانی احتیاج به زمان و فرصتهای دموکراتیک و آزادی اندیشه و بیان داشت و رژیم ولایت فقیه از همان آغاز این شرایط را برنمی تابید. رژیم خود را با جوبه های دار بر مردم تحمیل کرد و تا روزی که بر سر کار است از این مجازات استفاده خواهد کرد. برای حذف اعدام باید این رژیم از صحنه روزگار مردم ایران حذف شود.

با ابعاد اعدامها و جنایاتی که رژیم ولایت فقیه مرتکب شده است، نباید اعدام زندانیان سیاسی در دوران رژیم سلطنتی پهلوی را فراموش کرد. زیرا هر فراموشی جنایتی و یا راندن آنها زیر فرش، فرصت برای تولید جنایتها و خشونتهای دیگری ایجاد می شود.

در روز جهانی اعدام، یاد همه زندانیان سیاسی که در سیاهچالهای رژیم شاه سر به دار شدند را گرامی می داریم. تمامی ابزارهای شکنجه که امروز در شکنجه گاههای رژیم ولایت فقیه وجود دارد میراث رژیم شاه است.

اعدام به عنوان یک ابزار هدفمند و قتل عَمد مخالفان سیاسی نه در دیکتاتوری شاه که سرنگون شد و نه در دیکتاتوری ولایت فقیه که سرنگون خواهد شد، اصل مساله یعنی مخالفت و شورش علیه ظلم را از بین نخواهد برد.

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول