فراسوی خبر ... یکشنبه ۳۰ آبان

شکست حکومت در پس راندن مردم از خیابان

زینت میرهاشمی

 

در روز آدینه ۲۹ آبان، همایش بزرگ و پُرشکوه مردم اصفهان در حمایت از کشاورزان، بار دیگر این هشدار را برای خامنه ای به روز کرد که؛ مردم راه خیابان را برای گرفتن حق شان خوب آموخته اند. خیزش چند باره کشاورزان اصفهان با وجود سرکوب خونین راهپیمایی چند سال پیش آنها (۱۸ اسفند ۹۶) در ورزنه، نشان دهنده خودباوری در جنبش مطالبه گرانه شان است. در آن زمان رژیم کشاورزان و خانواده های شان را بی رحمانه سرکوب کرد و اکنون این رژیم است که از همایش روز آدینه به وحشت افتاده و تلاش می کند تا با مصادره این خیزش پُرتوان به سود خود از سرایت آن به دیگر شهرها جلوگیری کند.

جان مایه شعارهای اعتراضی کشاورزان در چندین ساله اخیر، کانون فساد ساختاری در پروژه های اقتصادی سپاه پاسداران و مافیای آب و ... را به خوبی هدف قرار داده است. استقرار صنایع فولاد آب بَر، برای نمونه فولاد مبارکه، در مرکز کشور سبب آن شده که سهم زاینده روز و حقآبه کشاورزان هر روز بیش از روز پیش غارت شود.

یحیی ابراهیمی، مجلس نشین از سلسله و دلفان در لرستان، روز شنبه ۲۹ آبان در هراس از جاری شدن خشم مردم اصفهان به لرستان گفت: «اگر بنا بر تجمع باشد لرستانیها که بیشتر در حق شان اجحاف شده باید تجمع کنند اما این اصلاً بدعت خوبی نیست.» این کوتوله سیاسی در تشخیص «بدعت» خوب و بد، با شگرد این که «... به هیچ وجه از حق مردمم کوتاه نخواهم آمد» خود را برای برخورد با خیزش مردمی در لرستان آماده می کند. همردیف شدن با خواست و شعار مردمی «از حقمان کوتاه نمی آییم» نمایشی مضحک است.

مصادره حرکت اعتراضی کشاورزان با پخش قسمتهای سانسور شده از تلویزیون حکومتی، تقسیم مردم به «خوب و بد»، اغتشاشگر و معترض؛ حرکت مسالمت آمیز و آشوب گرانه و یا عذر خواهی حقیرانه وزیر نیرو از کشاورزان اصفهان و... را نباید در تغییر سیاست رژیم در انعکاس خواسته های مردمی از بلندگو های حکومتی دانست. جعل واقعیت، تاریخ سازی حکومتی، تولید کلان فیلمهای هالیوودی با سناریوهای جعلی از اعتراضهای خیابانی، شیوه کهنه و نخ نما شده نهادهای امنیتی حکومت برای جا انداختن همین گفتمان است که البته هیچ خریداری ندارد.

یکی از تولیدات اخیر حکومت، ساخت سریالی «مستند» با جَعل حقایق قیام خونین آبان ۹۸است. همزمان با برگزاری دادگاه مردمی آبان ۹۸ در بریتانیا و جریان داشتن دادگاه حمید نوری در استکهلم و آلبانی، بالنده شدن جنبش دادخواهی و گردهمائیهای دادخواهانه مادرانه و... این گونه سناریوسازی، دقیقا برای حفظ روحیه «امت» نان خور حکومت، رسمیت دادن به گفتار لمپنی حکومتی در مورد قیام گران آبان و در نهایت برداشتن مسئولیت کشتار دستکم ۱۵۰۰ نفر در آبان ۹۸ از دوش خامنه ای است. زهی خیال باطل

باید پاسخ مادران شهدای آبان به آخوند نوروزی، که با قلدری خود را از قاتلان جوانان قیام آبان معرفی کرد، را به رهبر معظم جنایتکاران یادآوری کرد: «از لانه ات بیا بیرون، محاکمه ات با ما».  

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول