فراسوی خبر ... چهارشنبه ۱۷ دی

نهادینه کردن «خشونت» در لایحه حمایت از زنان در برابر «خشونت»

زینت میرهاشمی

 

این روزها بازار طرح و لایحه در مجلس ارتجاع و دولت روحانی بسیار داغ شده است. مجلس حیات خلوت و بلندگوی باند خامنه ای و دولت تدارکاتچی ولی فقیه این روزها پشت سر هم طرح و لایحه مطرح می کنند. لوایح دولت در روزهای پایانی دوره روحانی و به ویژه آنهایی که به مساله حقوق مردم بر می گردد دقیقا نمایشی و تبلیغاتی است.

تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که در روز یکشنبه ۱۴ دی در دولت روحانی صورت گرفت، از جمله همین لوایح بی پایه، تبلیغاتی و صرفا نمایشی است. البته دلیل تصویب این گونه لوایح که در تصور خود کارگزاران حکومت تبدیل به قانون شدن آن نمی گنجد، دقیقا به خاطر فشاری است که از طرف نیروهای کنشگر حقوق بشر به رژیم وارد می شود.

لایحه «حفظ کرامت و حمایت از حقوق زنان» هم به سرنوشت «منشور حقوق شهروندی» دچار خواهد شد. تصویب لایحه حقوق شهروندی در دولت روحانی از ابتدا تبدیل به جوک شده بود. معصومه ابتکار معاون امور زنان در دولت روحانی، که در دفاع از رژیم مردسالار و ضد بشری حاکم سرشناس است، در توئیت خود، تصویب این لایحه در دولت را به «زنان شایسته و صبور ایرانی» «تقدیم» کرده است. این یک عوام فریبی و برای امیدوار نگاه داشتن زنان به تغییر از درون رژیم است. این عوامفریبی واکنشی در برابر فشار نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق زنان است. بهتر است ابتکار این لایحه را به خودش و زنانی امثال خودش که بر رکاب ارتجاع بوسه می زنند، تقدیم کند.

این لایحه که هیچ چشم اندازی برای تصویب در مجلس ارتجاع و تبدیل به قانون ندارد، بسیار محافظه کارانه و در چارچوب همان قوانین موجود ضد زن است. جمهوری اسلامی تا کنون کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را نپذیرفته است. رژیم در برابر کنوانسیونهای بین المللی در مورد زنان و کودکان در کنار ارتجاعی ترین کشورها قرار دارد و مساله شرایط فرهنگی ویژه را برای نقض حقوق زنان مطرح می کند.   

تبرئه مهدی کاظمی مامور حراست پالایشگاه آبادان که در برابر چشم مردم و دوربین تلفنهای مردم، دختر جوانی را زیر پایش له کرده و به شکل شنیعی بدن او را دستمالی می کرد، یکی از همین موارد تولید خشونت علیه زنان به طور روزمره است. رژیم به رواج قشری ترین و ارتجاعی ترین فرهنگ در مورد زنان احتیاج دارد.

تمامی قوانین موجود به ترویج و تولید خشونت علیه زنان کمک می کند. وقتی که پدر و برادر و همسر به عنوان دفاع از ناموس، زن خانواده را سر می برند و حکومت این «دفاع» را حق مرد می داند و محکوم نمی شوند، وقتی که از بلندگوهای ولی فقیه در تلویزیون و منابر و.... به تحقیر زنان می پردازند و... این لایجه اگر در مجلس رژیم تصویب شود، به مهار چالش گری زنان و به قول ابتکار «صبور» تر کردن آنان برای حفظ وضع موجود کمک می کند و در حقیقت خشونت علیه زنان را نهادینه می کند.

بیشمار زنان مقاوم در زندان که در دفاع از حقوق انسانی خود علیه نابرابری جنسیتی برخواسته و رنج زندان را تحمل می کنند شاهدی بر این است که حقوق زنان به عنوان انسانهایی آزاد و برابر با مردان در دیکتاتوری دینی به دست نخواهد آمد.

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول