فراسوی خبر ... یکشنبه اول فروردین

کابوس براندازی در پیامهای نوروزی سران رژیم

زینت میرهاشمی

در آغاز سال و شروع قرن جدید، انعکاس شعارها و مطالبات مردم را در پیامهای نوروزی حاکمان به روشنی می توان دید. همه نگرانند؛ اکثریتی از مردم نگران معیشت و آینده فرزندان شان و عده ای قلیلی نگران ریزش معبد ولایت فقیه و نظم ظالمانه استثمارگرانه موجود هستند. کارشناس اقتصادی، مجلس نشینان و دانه ریز و درشتهای حکومتی از چشم انداز شورش علیه فقر، فلاکت و وضع موجود حرف می زنند.

در حالی که تحریم گسترده نمایشهای انتخاباتی رژیم، که آخرین آن کسادی مطلق شعبده بازی برای دوره یازدهم مجلس ارتجاع بود را همه به خاطر دارند، تبلیغات برای انتخابات قلابی ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ مدتها است که آغاز شده است. پیام نوروزی خامنه ای و روحانی اگر چه بر سر وضعیت اقتصاد و تولید بود اما بیشتر به تبلیغات انتخاباتی گره خورده بود.

خامنه ای که خود مسئول اصلی همه بدبختیهای مردم است در پیامش گذشته را مطلوب ندانسته و  سال ۱۴۰۰ را سال «تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها» نامگذاری کرد. او که برای روی کار آمدن دولت «جوان حزب الهی» خیز برداشته، «مانع زدایی» را برای یکدست کردن نظام  به کار خواهد گرفت. در حالی که مانع اصلی برای «تولید» و بهبود معاش مردم تمامی ارگان حکومت و در راس آن خود خامنه ای است، خامنه ای از مانع زدایی و تحقق نیافتن شعار «جهش تولید» در سال گذشته و روحانی از مشاهده «جلوه های جهش تولید» حرف زد.

روحانی در پیام نوروزی اش به دروغ گفت: «این مردم هستند که می‌توانند شکوفایی یا پژمردگی را انتخاب کنند. این مردم هستند که می‌ توانند پیشرفت یا توقف را برگزینند». روحانی که خود در بستر تحریم از صندوق خامنه ای بیرون آمده، نسخه شکوفایی و پژمردکی را برای نمایش آینده می پیچد.

نامه ذلیلانه خاتمی به خامنه ای هم گوشه ای از وضعیت حکومت ورشکسته و در ردیف همین تبلیغات به نفع مغضوب شدگان خامنه ای است.

پیام خاتمی یادآور گریه محمدرضا شاه در هنگام خروج از ایران است که پیش از آن صدای انقلاب مردم را شنیده بود. خاتمی جنایتهای چهار دهه را ماله کشی کرده و بحران عمیق را در حد «کاستیها و کمبودها» پایین آورده است. او ضمن معذرت خواهی آبکی از همه مسئولان حکومت خواستار معذرت خواهی از مردم شده است. باید به این آخوند «وفادار به رهبر و نظام»، شعارهای مردم در کف خیابان که مدتهاست با تمام باندهای رژیم تصفیه حساب کرده اند را یادآوری کرد.

شعارهای «ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تمومه ماجرا» و... بیش از هر هنگام در پیامهای پایوران رژیم بازتاب یافته است.

پیامهای قیام خونین آبان را در پیامهای زندانیان سیاسی، در سفره های هفت سین خانواده های زندانیان سیای در کنار زندان، در هفت سین مادران داغدار بر مزار فرزندان شان می توان دید. پیام ۱۵۰۰ شهید قیام آبان ۹۸ را در گسترش تنفر عمومی و هیچ گرفتن نمایشهای انتخاباتی رژیم می توان دید. شرایط عوض شده است. هیچ چیز را نمی توان به عقب برگرداند. حرکتهای اعتراضی هر روز گسترده تر می شود. بازنشستگان در حرکت اعتراضی خود در روز پنجشنبه ۲۸ آبان در برابر سازمان تامین اجتماعی به درستی شعار دادند: «فقط کف خیابان / به دست میاد حقمون ... مجلس دولت . بس است فریب ملت ... سفره ما خالیه / وضع شما عالیه ..»

بنابرین تنها راه  تحقق شعار «مانع زدایی» از سر راه تولید و زندگی مردم، برکناری رژیمی است که خامنه ای در راس آن است.  

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول