فراسوی خبر ... دوشنبه ۲۰ خرداد

 

بازگشایی «جعبه سیاه» طبری

زینت میرهاشمی

 

از نامهایی که در خلال بررسی پرونده فساد در دستگاه «قضاییه» رژیم  مطرح می شود و از کمیت و کیفیت اختلاس که بگذریم، یک فصل مشترک قابل توجه در تمام پرونده های فساد اقتصادی که تاکنون در جدال باندهای حکومتی به سطح آمده وجود دارد که فامیلی بودن و سفره مشترک و وابستگی به قدرت سیاسی است. فساد و اختلاس کلان در قدرت سیاسی و حفظ منافع دانه درشتها بدون پشتیبانی نوک هرم قدرت میسر نیست.

باز شدن «جعبه سیاه اکبر طبری» و «پالایش از درون» (تیتر روزنامه کیهان خامنه ای) نشان از تمام شدن تاریخ مصرف اکبر طبری و ۲۱ متهم مربوط به این پرونده و سپردن جایشان به دزدان دیگر  است. در اتهامات مطرح شده، طبری از پایوران پر نفوذ در دستگاه قضائیه و معاون اجرایی صادق لاریجانی طی دو دهه بوده است. در پرونده او رشوه های کلان، از صدها میلیارد تومان، صدها هزار یورو، تا دریافت خانه ها و آپارتمانهای لوکس با استفاده از موقعیت و قدرتی که در قوه قضائیه داشته مطرح شده است. متهم ردیف نهم این پرونده، آخوندی در منصب قاضی لواسان، بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه به نام غلامرضا منصوری است که به «دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو» متهم شده و اکنون فراری است.

در پرونده فساد بانک ملت و بانک پارسیان، که این روزها در جریان است، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی سرکرده شبکه کلاهبرداری بوده است. با همه اتهاماتی که علیه او مطرح شده، سرکرده شبکه کلاهبرداری با وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان آزاد است.

گزارش قوه قضائیه رژیم در رابطه با سود ۴۳۰میلیاردی حسابهای بانکی این نهاد حکومتی در سال ۹۸ و هزینه کردن ۴۰۰ میلیارد تومان آن در همین نهاد سرکوبگر، نمایی از قانونی کردن چاپیدن مردم است. پولهای این نهاد حکومتی از دوشیدن مردم از راههای مختلف، وثیقه های میلیاردی برای آزادی زندانیان، تصرف اموال زندانیان و .... است که حتا به خزانه دولت هم وارد نمی شود.

تنها یک رقم ناچیز این دزدیها و رشوه های سر به فلک کشیده قوه «قضاییه» می توانست نجات دهنده الونک ۱۲ متری آسیه پناهی، بساط دستفروش دوره گرد و کولبر تیرخورده را نجات دهد. ستمدیدگانی که پولی در بساط خود ندارند تا به ماموران دون پایه شهرداری رشوه دهند نابود می شوند.  «دادگاههای» رسیدگی به این اختلاسهای بزرگ «پالایش از درون» نیست و تنها قربانی کردن تعدادی برای حفظ دانه درشتها و کل نظام است.  فساد در حاکمیت ساختاری و نهادینه شده است. خشکاندن فساد تنها با بستن لانه فساد و زیر کشیدن حکومت امکان دارد.

 

 

بازگشت به صفحه اول