فراسوی خبر ... پنجشنبه ۱۸ شهریور

کشتار کولبران، قتل عمد فرودستان توسط حکومت!

زینت میرهاشمی

کشتار کولبران، انسانهای محرومی که از ثروت ایران زمین محروم و سرمایه شان شانه های پر دردشان برای ادامه زندگی است. آنان همچنان به وسیله پاسداران یا به قتل می رسند و یا زخمی و خانه نشین می شوند. کشتار و حذف فیزیکی ساده ترین شیوه رژیم برای پاسخگویی به هر مشکل و مهار هر بحران است.

کشتن و زخمی کردن کولبران و حتا حیوانات باربر آنها، جنایت سازمان یافته و نهادینه شده است. با وجود اعتراضها و انعکاس فقر و بیکاری و تن دادن اجباری مردم به کولبری، رژیم نه تنها هیچ اقدامی برای حل معضل بیکاری و فقر در مناطق مرزی نکرده است بلکه کشتار آنها را به امری معمول تبدیل کرده است. خبر کشتار و یا زخمی شدن کولبران در ردیف اخبار روزانه است.

روز چهارشنبه ۱۷ شهریور، پاسداران مناطق مرزی به گروهی از کولبران در در ارتفاعات مرزی مریوان، شلیک کردند. در اثر شلیک به کولبران، یکی از کولبران به نام گلزاری، اهل روستای «جشنی آباد» در مریوان جانش را از دست داد.

روز یکشنبه ۱۴ شهریور هم کولبری دیگر به نام محمد خالد عبدالله زاده پدر دو فرزند و اهل پیرانشهر، با شلیک پاسداران مرزی جان خود را از دست داد.

در استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان، رژیم زندگی و جان مردم را قربانی امنیت خود و حفظ باندهای مافیای ثروت و قدرت کرده است. کولبری و سوختبری محصول فقر و بیکاری و شغلی تحمیل شده به مردم مناطق محروم مرزی و بخشی از دکترین اقتصاد مقاومتی ولی فقیه است که به مردم ایران تحمیل شده است. حکومت فاسد و باندهای مافیایی پاسداران برای هموار کردن راه برای پولبران، کولبران فرودست را به رگبار می بندند.

 

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول