فراسوی خبر ... چهارشنبه ۱۱ فروردین

 مخالفت مردم با «نقشه راه» خامنه ای

زینت میرهاشمی

موج گسترده خشم و تنفر اقشار مختلف مردم علیه رژیم فاسد ولایت فقیه همراه با اعتراضهای خیابانی با شعارهای مشخص طی دو روز گذشته در شهرهای مختلف علیه سند همکاری ۲۵ ساله، گویای بی اعتمادی مطلق مردم به حکومت و شورش علیه خلافت ولی فقیه است.

رفتار پایوران رژیم در چگونگی پخش خبر سند همکاری ۲۵ ساله و واکنش آنها به اعتراضهای بر حق مردم، دقیقاً هدف از ورود به بازی مخاطره آمیز و خفت بار کنونی را نشان می دهد.

علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی اعتراضهای بر حق مردمی را «یک جریان تبلیغاتی» دانسته و علت عدم انتشار سند همکاری با چین را در نظر گرفتن ملاحظات دولت چین اعلام کرد.

شمخانی دبیر شورای امنیت رژیم، توافقنامه ننگین ۲۵ ساله را «تسریع افول آمریکا» دانسته است.

مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع در ساده سازی سند همکاری با چین، روز دوشنبه از «سندهای دراز مدت و راهبردی» با روسیه خبر داد.

سند همکاری با چین، سندی در ادامه قراردادها و پیمانهای دور از چشم مردم،  چوب حراج زدن به ثروتهای مردمی برای کمک به دیکتاتورها و تروریستها است. اما چرایی این که خبر امضای سندی را در تلویزیون دولتی با سر و صدای زیاد به نمایش می گذارند و آن را به عنوان دستاوردی قدرتمند در صحنه بین المللی و به عنوان اهرم فشار به آمریکا و کشورهای غربی نشان می دهند، جای تامل دارد.

برای سرمایه داری جهان گستر چین، بستن قراردادهای افتصادی به نفع خود با کشورهای دیگر امری عادی است.  تفاوت بارزی که قراردادهای چین با رژیم ولایت فقیه دارد در وضعیت ناامن برای سرمایه گذاری و ضعف مطلق رژیم و اقتصاد ورشکسته ایران است. منطق این نوع قراردادها در شرایط تحریمی فوق، بیشتر از خود امضای سند، مصرف سیاسی برای رژیم در مناسبات بین المللی دارد.

عدم انتشار سند همکاری آن چنان به ضرر رژیم ایران است که ترجیح می دهد مفاد آن هر چه دیرتر علنی شود و یا برای بالا بردن درآمد در مذاکرات آینده بر سر برداشتن تحریمها و زنده کردن برجام مرده به کار گرفته شود.

در هر دو صورت، این نقشه راه خامنه ای برای نجات رژیم نمی تواند کاررایی داشته باشد. به نظر می رسد که این بازی در شرایط فعلی نمی تواند برجام مرده را برای رژیم زنده کند.

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول