فراسوی خبر ... چهارشنبه ۲۷ بهمن

حقوق پایه مزدبگیران، زیر خط فقر

زینت میرهاشمی

 

کارگزاران رژیم در برابر جنبشهای کارگران، فرهنگیان و بازنشستگان در اعتراض به تحمیل فقر و بی عدالتی به آنها، به ارائه آمارهای بی اعتبار در مورد تورم، قیمتهای بازار و هزینه معیشت و... دست می زنند. آنها بدون مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و در فقدان تشکلهای مستقل کارگری، در اتاق فکر خود آمار و ارقام می سازند، خط فقر تعیین می کنند و بر اساس آن دستمزد برای سال آینده را هم تعیین می کنند. 

رقم تعیین شده برای سبد معیشت کارگران در شورای عالی کار به عنوان رقمی جهت چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد، زمینه سازی برای تحمیل فقر بیشتر به کارگران و مزدبگیران است.

شورایعالی کار، نهاد دولتی متشکل از نماینده دولت به عنوان سرمایه دار بزرگ و نماینده کارفرمایان و نماینده گزینشی دولت به عنوان نماینده کارگران در روز شنبه ۱۶ بهمن، میزان سبد معیشت کارگران برای سال ۱۴۰۱ را ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تعیین کردند. همه ساله خروجی تصمیم این نهاد برای حداقل دستمزد بسیار کمتر از رقم سبد معیشتی است که به عنوان رقم چانه زنی به اصطلاح خودشان است. بر این منظر چشم انداز میزان حداقل دستمزد پایین تر از خط فقر است.

کارشناسان اقتصادی رژیم بارها از خط فقر ۱۰ میلیون و یا ۱۱ میلیون حرف زده اند. نیروهای کار خط فقر را از ۱۲ تا ۱۶ میلیون برآورد می کنند. این ارقام با توجه به نرخ افزایش تورم و عدم تعین قیمتها در بازار، هر روزه افزایش خواهد داشت. به این معنا رقمی که به عنوان پایه حقوق در اوایل سال تعیین شود، حتا اگر بر اساس نرخ تورم هم باشد بعد از چند ماه ارزش واقعی خود را از دست خواهد داد.

آسیب شناس اجتماعی، محمدرضا محبوب فر از خط فقر بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان و رسیدن دلار حتا به ۱۰۰ هزار تومان حرف زده است. (خبرگزاری حکومتی رکنا ۲۲ دی ۱۴۰۰)

وزیر تعاون، کار و رفاه رژیم، حجت عبدالملکی در جدال درون باندی در رابطه با انتصابهای فامیلی و بی لیاقتی که خودش هم جزیی از آن است، از فساد درون این وزارتخانه و قصد برکناری هزار مدیر حرف زد. وی از وجود دو هزار مدیر در این وزارتخانه که بنا به سلیقه او هزار نفر آنها «دست پاک و کارآمد» به کارشان ادامه خواهند داد و هزار تن دیگر که از طرف باندهای رقیب لابد دست پاک هستند برکنار خواهند شد.

یکی از مجلس نشینان بی شرمانه مردمی که در متن خیابان به فساد ساختاری و فقر تحمیل شده اعتراض دارند را کسانی دانسته که «توقعات» شان بالاست. مجلس نشین شکم سیر و چپاولگر، روح الامینی در مصاحبه ای گفت: «مردم توقعات خود را بیاورند پایین. قبلا توقعها کمتر بود؛ مردم از سرویسهای بهداشتی مشترک استفاده می کردند... الان همه به دنبال تجهیزات و وسایل مستقل هستند. توقعها باید تنظیم شود.» (کانال تلگرام حکومتی خبرفوری، عصر ۱۴۰۰)

این سخن پراکنیهای وقیحانه مفتخورهای رژیم فاسد و پایین آوردن خط فقر از طرف کارگزاران و نهادهای حکومتی برای عادی سازی فقر در برابر جنبشهای اعتراضی در متن خیابان علیه فقر و بی عدالتی است و از اینرو هماوردی نیروهای کار با رژیم چپاولگر در متن خیابان ادامه خواهد داشت.

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول