فراسوی خبر .... یکشنبه ۱۹ اردیبهشت

اخاذی یک نهاد فاسد و رانت خوار از زندانیان سیاسی

زینت میرهاشمی

به جریان افتادن پرونده جنایتهای رژیم در نقض حقوق بشر در سطح جهانی، گامهای مثبت و ارزنده ای در تقویت جنبش دادخواهی است. تولید خشونت و جنایت یکی از ابزارهای رژیم برای بقای خود است. از آن جا که این نظام قرون وسطایی و پوسیده خطر و تهدیدی در برابر نیروهای مترقی و حقوق بشری است، بنابرین محکومیت و فشار به آن از جمله وظیفه جهانشمول مدافعان حقوق بشر است. بر این منظر مطالبه بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل و کارشناسان حقوق بشر و حقوق بین الملل در روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت، ارزشمند است. این مقامات خواستار «تشکیل کمیسیون تحقیق بین المللی در مورد رسیدگی به قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷» شده اند.

کشتار ۱۵۰۰ نفر در آبان ۹۸ و دستگیری هزاران تن از جوانان، از جمله جنایتهای رژیم است که بازماندگان و خانواده های دستگیرشدگان، دادخواه خون فرزندان شان، آزادی دستگیرشدگان و محاکمه آمران و عاملان این جنایت هستند.

در این میان یاوه گویی پیروز حناچی، که بر یکی از نهادهای فاسد نظام ریاست می کند، به پرداخت خسارت از طرف زندانیان سیاسیِ قیام آّبان ۹۸، تاییدی بر همدستی همه اهالی قبیله ولایت از اصولگرا و اصلاح طلب در کشتار مردم در خیزش آبان است. وی به شکایت این نهاد و عدم رضایت از زندانیانی که به حبسهای سنگین محکوم شده اند اعتراف کرده و بی شرمانه گفته است که اگر زندانیان خسارت را جبران کنند شهرداری رضایت خواهد داد.

حرفهای او در حالی است که بخشی از پرونده های دزدی و فساد کلان پاسدار قالیباف طی ۱۲ سال در صدارتش باوجود این که از تاریکخانه ولایت به سطح آمده، حتا یک روز او زندانی نشده است. این دزد شارلاتان که پشتش به ولی فقیه و سپاه پاسداران گرم است به جای زندان بر صندلی ریاست مجلس ارتجاع نشسته است. یک قلم فساد آشکار او، دستکاری در ارقام بودجه سال ۱۴۰۰ به نفع نهادهای مربوط به سپاه پاسداران است.

پرونده های فساد در شهرداری دوران قالیباف آنقدر زیاد است که ردیف کردن بخشهایی از آن که به رسانه ها کشیده شده در حجم این فراسو نیست و البته حناچی خود بیشتر به آن واقف است. فساد در واگذاری چند هزار میلیاردی املاک به مدیران ارشد شهری و برخی از اعضای شورای شهر، از جمله پرونده های فساد قالیباف است.  

یکی دیگر از پرونده های رانت خواری او پرونده «فساد ۱۳ هزار میلیارد تومانی» در بستن قرارداد با بنیاد تعاون سپاه پاسداران است.  روز ۱۹ فروردین امسال، محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران، در کلاب هاوس از واگذاری اموال شهرداری تهران به شرکت رسا تجارت مبین وابسته به بنیاد تعاون سپاه گفت. بنیادی که به تامین مالی سپاه تروریستی قدس مشهور است.

صورت مساله ای که مردم بابت آن در آبان ۹۸ به خیابان ریختند همچنان به روز است و تا زمانی که حل نشود از چالشهای رژیم خواهد بود. عقب نشینی شهرداری تهران مبنی بر پس گرفتن شکایت در اثر موج گسترده واکنشهای تنفرآمیز در همین ردیف است.

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول