فراسوی خبر ... یکشنبه ۳۰ خرداد

خروجی نمایش انتخابات: تشدید ستیز مردم با حکومت

زینت میرهاشمی

پیام علی خامنه ای بعد از پایان سیرک انتخاباتی، اعتراف آشکار و حقیرانه به شکست مهندسی انتخابات بود. ولی فقیه قبلا به تحریم نمایش انتخابات از جانب تهیدستان و اقشار محرومان هشدار داده بود. او در پیام خود به تاکتیک فرار به جلو متوسل شد و تحریم گسترده را «گلایه» و «دلتنگی» دانست و تاکید کرد که «طبقات ضعیف» به حرف تحریم کنندگان گوش ندادند.

با تاکید بر این که آمارهای رسمی در «اتاق تجمیع آرا» به شکلی دستکاری می شود که با مهندسی انتخابات همساز باشد، به طور قطع می توان بر اساس آمارهای چند برابر شده هم نتیجه گرفت که بیش از ۵۱ درصد صاحبان حق رای سیرک نمایش ۲۸ خرداد را تحریم کرده و  با توجه به این که ۱۲.۸ درصد آرا باطله اعلام شده، بنابرین بیش از ۳۴.۱ میلیون ایرانی یعنی ۵۷.۷ درصد از صاحبان حق رای نمایش مهندسی شده خامنه ای را تحریم کرده اند. بدیهی است که این ارزیابی بر اساس آمار رسمی است که با واقعیت فاصله بسیار دارد.

آرای باطله متعلق به کسانی است که به دلیل فشارهای امنیتی مجبور به شرکت در انتخابات شده اند اما با رای سفید و یا نوشتن کلماتی به جز نام کاندیداها اعتراض خود را بیان کرده اند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت بر اساس آمار ۱۲۰۰ نفر از خبرنگاران و گزارشگران سیمای آزادی در ۴۰۰ شهر، میزان مشارکت مردم را کمتر از ۱۰ درصد از واجدان حق رای اعلام کرده است. تصاویر و ویدئوهای پخش شده از طرف این خبرنگاران و همچنین تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه های مجازی و رسانه های برون مرزی، نشان دهنده سوت و کور بودن حوزه های رای گیری است. برای همین زمان برگزاری شعبده انتخابات به شکل بی سابقه تا ساعت 2 بامداد روز شنبه تمدید شد.

ولی فقیه نظام در روز چهارشنبه ۲۶ خرداد گفت: « عدم حضور مردم در انتخابات به‌ معنای فاصله گرفتن از نظام است... و اگر بخواهیم فشارهای دشمنان از بین برود یا کاهش پیدا کند، راه آن افزایش حضور مردم در انتخابات است و پشتوانه مردمی باید به رخ دشمنان کشیده شود.»

خامنه ای در روز آدینه ۲۸ خرداد، هنگام رای دادن، مشارکت مردم را برابر با «امتیاز» گیری در عرصه بین المللی و کاهش فشار دشمن اعلام کرد.

منظور او گرفتن مشروعیت از مردم برای خرج کردن در مناسبات بین المللی و امتیاز گیری است.

خامنه ای می خواست با انتصاب مهندسی شده یک قاتل و جلاد، مردم را تحقیر کند، اما مردم با تحریم گسترده خامنه ای را تحقیر کردند.

مردم ایران همزمان نفرت و انزجار خود را از سران اصلاح طلبان قلابی و باند کارگزاران به شکل واضح نشان دادند. در حالی که بسیاری از سران این جریان حکومتی به شمول خاتمی، حسن خمینی، کروبی، کرباسچی، مرعشی، بهزاد نبوی، جهانگیری و ... از مردم دعوت کردند که به ناصر همتی رای دهند، او تنها توانست ۸.۳ درصد آرا شرکت کنندگان در نمایش و ۴ درصد از صاحبان حق رای را کسب کند. بدین ترتیب این باندهای حکومتی که پیش از این به زائده باند روحانی تبدیل شده بودند، سند ورشکستگی خود را امضا کردند.

بر این منظر، روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، را باید یکی از نقاط عطف تاریخی در جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران دانست که تضادهای آشتی ناپذیر مردم با کل نظام را به سطح آورد که تغییر و تحولاتی عظیم را بشارت می دهد.

 

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول