فراسوی خبر ... چهارشنبه ۱۵ تیر

معامله شرم آور با رژیم تروریستی ایران!

زینت میرهاشمی

 

معامله ی شرم آور وزارت خارجه بلژیک با رژیم ولایت فقیه برای استرداد محکومان بین دو کشور، یک قرارداد سیاسی با هدف آزاد کردن دیپلمات تروریست، اسدالله اسدی، موجی از تنفر و انزجار را برانگیخته و به شدت محکوم است. با توجه به داده های خبری، این معامله به پیشنهاد جمهوری اسلامی در ماه مارس سال جاری صورت گرفته است.

لایحه وزارت خارجه بلژیک در صورت تصویب، به مناسبات مماشاتگرانه با رژیم جنایتکار حاکم بر ایران ابعاد بسیار خطرناکی از جمله تشویق تروریسم حکومتی، تقویت سیاست ضد بشری گروگانگیری، به خطر افتادن امنیت شهروندان کشورهای اروپایی، گسیل مزدوران به کشورهای اروپایی برای انجام عملیات تروریستی، تقویت شبکه های جاسوسی و تروریستی سپاه قدس خواهد داد.

خروجی سیاست مماشات با دیکتاتوری ولایت فقیه، ضربه های فراوانی به جنبش حق طلبانه و ضد دیکتاتوری مردم ایران، به نیروی های اپوزیسیون و به جنبش دادخواهی  وارد کرده است. از این منظر، معامله فوق، بار دیگر کارت دعوتی برای رژیم جنایتکاری است که جز به گسترش جنایت و جنگ طلبی کمک دیگری نکرده است.

توطئه رژیم برای مبادله تروریستها و قانونی کردن این مبادله ننگین توسط وزارت خارجه بلژیک، چند نکته را گوشزد می کند: اهمیت حکم تاریخی ۲۰ سال زندان برای دیپلمات تروریست (اسدالله اسدی)، ناتوانی رژیم در مبادله این تروریست، فعالیتهای بی نظیر و گسترده شرکت کنندگان در همایش سازمان مجاهدین خلق ایران که در صورت انفجار بمب فوق مخرب جمهوری اسلامی، جنایت هولناکی را رقم می زد.

اعتراض گسترده ایرانیان آزادیخواه و گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به چنین معامله ننگینی، توانایی مقاومت ایران در بسیج گسترده نیروهای خود در مدت زمانی کوتاه، فراخوان موفق خانم مریم رجوی به سیاستمداران و مدافعان حقوق بشر کشورهای اروپایی و آمریکایی برای فشار به دولت بلژیک در رد لایحه پیشنهادی، تصمیمگیری بر سر لایجه فوق را به موضوعی چالش برانگیز در جلسه پارلمان بلژیک در روز سه شنبه ۱۴ تیر تبدیل کرد.

به نتیجه نرسیدن اولین جلسه بر سر این لایجه در پارلمان بلژیک در روز سه شنبه ۱۴ تیر، یک پیروزی برای به چالش کشیدن این معامله شرم آور است. این گام موفقیت آمیز، گرچه به معنی رد قاطع لایحه پیشنهادی نیست، اما به سازندگان آن باید شادباش گفت.

 

 

۴۰۱– ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول