فراسوی خبر ... سه شنبه ۱۹ مرداد

آغاز کار رئیسی با دو عضو امنیتی و مالی

زینت میرهاشمی

 

چینش کارگزاران دولت رئیسی با دو عضو پر سابقه و مشهور در امپراطوری مالی خامنه ای پیام صریح و روشنی را با خود دارد. رئیسی با انتخاب غلامحسین اسماعیلی در مقام رئیس دفتر و محمد مخبر در مقام معاون اول، ماموریت خود در مسند ریاست جمهوری را قوت بخشید.

جایگاهی که این دو نفر در غارت ثروت مردم و حفظ امنیت مافیای خامنه ای داشته و دارند، چشم انداز حرفهای ولی فقیه در روز تنفیذ رئیسی را به تصویر می کشد. خامنه ای در آن روز گفت که؛ حل مشکل اقتصادی و معیشت زمانبَر است.

غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسی، پیش از این سخنگوی قوه قضائیه، دادستان، رئیس سازمان زندانهای ایران بوده و این جایگاهها با ساختار فساد سیستماتیک، رشوه خواری، غصب اموال، سفید سازی پرونده های بزرگ دزدان و پوشاندن عمق فساد حکومت مرتبط است.

بخشی از سابقه محمد مخبر معاون اول رئیسی بدین قرار بوده است: رئیس بنیاد ستاد اجرایی فرمان خمینی، معاونت بنیاد مستضعفان، که این هر دو از امپراطوریهای مالی خامنه ای است، معاونت استانداری خوزستان، مدیر عامل مخابرات دزفول و ریاست هیات مدیره بانک سینا متعلق به سپاه پاسداران.

اما سوال اینجاست که با توجه به شرایط بحران اقتصادی و شرایط فلاکت و معیشت مردم، چرا خامنه ای که از دولت جوان و نوگرا حرف می زد در عریان ترین شکل چهره هایی چنین شناسنامه دار را منصوب کرده است. چهره هایی که هم از نظر داخل، و هم در مناسبات برون مرزی برای رژیم هزینه زیادی خواهند داشت. هر دوی آنها در لیست تحریمهای ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا هستند.

هزینه داخلی آن برای خامنه ای، شکاف بیشتر در بدنه قدرت است. این شکاف و بگو مگوهای باندهای در قدرت در حالی که رئیسی هنوز کارش را شروع نکرده در رسانه های حکومتی خودش را نشان داده است. نمونه تحمیل زاکانی از طرف رئیسی (به گفته زاکانی) به ریاست شهرداری تهران و حواشی آن است.

در حقیقت این انتخاب راهبردی ولی فقیه برای بهره گیری از موفقیت در یکدست کردن حاکمیت است. اما معنای آن، ضعف و ترس از ریزش بیشتر در حکومت است. دیکتاتورها هر میزانی که در سراشیبی سقوط قرار گیرند اعتماد به اطرافیان را از دست داده و در نتیجه تنهاتر و ترسان تر می شوند. خامنه ای افول خودش را با انتخابهایش هر چه بیشتر نشان می دهد.

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول