فراسوی خبر ... دوشنبه ۳۰ خرداد

 تحقیر روزانه رئیسی توسط مردم!

زینت میرهاشمی

 

کسی که خامنه ای در یک سیرک انتخاباتی او را به  عنوان «سید محرومان» برای تزریق «امید» و ایجاد «اعتماد» به صندلی ریاست جمهوری نشاند، به طور روزانه با شعارهای مردم در خیابانهای ایران زمین تحقیر می شود.

آنچه از هنگام به ریاست رسیدن مهره خامنه ای در سپهر سیاسی جامعه ایران دیده می شود، تشدید تضاد در هرم قدرت و ستیز هرچه بیشتر مردم با حکومت است که نسبت به گذشته سازمانیافته تر و هدفمندتر خود را نشان می دهد. باوجود دستگیریهای گسترده معلمان، فرهنگیان، بازنشستگان و کارگران، جنبشهای اعتراضی همچنان ادامه دارد. فاصله زمانی بین دو اعتراض کوتاه تر، ابعاد آن گسترده تر و شعارهای آن سیاسی و ضد حکومت است. این نماد شرایط جدیدی از تعادل قوا بین جنبشهای اجتماعی با حکومت استبدادی است.

اقرار به پوچی دستور درمانیهای «آیت الله اعدام» و به سخره گرفتن سواد او از شعارهای مردم معترض به رسانه های حکومتی هم کشیده شده است. سفرهای نمایشی همراه با دوربینهای حکومتی با عنوان «سفرهای سرزده»، عکس یادگاری انداختن در کنار چند خانه کپری و... هیچ موفقیتی برای خامنه ای در سفید کردن پرونده سیاه قاتل ۶۷ در بر نداشته است.

شوری آش پخته شده خامنه ای تا حدی است که پاسدار بسیجی سعید قاسمی در طلب بیشتر از حکومت، «فرمانهای روی زمین مانده و بی ثمر» رئیسی را یادآوری می کند. پاسدار قاسمی گفت: «شما گفتید خانه های لاستیکی در چابهار جمع شود. چرا نشد؟... چرا دروغ می گویند؟» (خبرآنلاین ۲۷ خرداد ۱۴۰۱)

از بین بردن خط فقر، حل بی آبی و بی برقی مردمان محروم استانهای سیستان و بلوچستان، ساخت یک میلیون مسکن در سال، تولید یک میلیون شغل، صادر کردن یک میلیون خودرو در سال، تک رقمی کردن نرخ تورم، رشد سالانهِ ۸ درصدی، ساخت ۸ فروند هواپیمای مسافری (فرمان اخیر او) و... از جمله فرمان درمانیهای رئیسی است که اثرگذاری و باورمندی به آنها در محدوده دایره عمامه اش باقی مانده است.

آنچه که این روزها در بطن جامعه انفجاری می گذرد، تشدید تضادهای آشتی ناپذیر مردم با کل نظام است که تغییر و تحولاتی عظیم را بشارت می دهد. رژیم با ساختار فاسد و اقتصادی ویران شده با هیچ معجزه ای نمی تواند خشم و عصیان مردم علیه خود را کاهش دهد

 

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول