فراسوی خبر ... چهارشنبه ۲۰ مهر

پرتوان باد همبستگی کارگران نفت و پتروشیمی با قیام سراسری

زینت میرهاشمی

اعتصاب صدها تن از کارگران پروژه ای پالایشگاه آبادان، پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی هنگام و پتروپالایش کنگان برای حمایت و همبستگی با جوانان پر شور انقلاب در روز سه شنبه ۱۹ مهر، گامی مهم در جنبش ضد دیکتاتوری است. اعتصاب کارگران پروژه ای نفت عسلویه از روز دوشنبه ۱۸ مهر آغاز شده است.

اعتصاب کارگران صنعت نفت در حمایت از قیام سراسری، اهمیت بسیاری در تقویت هماوردی مردم بپاخاسته با حکومت دارد. اعتصاب نفتگران همراه با تداوم قیام، ضربه مهمی به رژیم خواهد بود.  جوانانی که در کف خیابان با گلوله های جنگی، ساچمه ای و باتوم و چاقو مورد حمله نیروهای سرکوبگر انتظامی، بسیجیها و مزدوران آتش به فرمان خامنه ای قرار می گیرند، از فرزندان کارگران و زحمتکشان هستند.

روایت فرماندار جنایتکار عسلویه در مورد اعتصاب در صنعت نفت قابل توجه است. وی علاوه بر کوچک شمردن اعتصاب نفتگران، با اعتراف به شعار «مرگ بر دیکتاتور و...» که از جانب کارگران سرداده شد، آن را حرکتی «هنجارشکنانه» دانست. این مزدور حکومت مانند همقطارانش، حمایت کارگران از قیام و تکرار شعارهای جوانان به وسیله کارگران را کار «فرصت طلبهای» نفوذی اعلام کرد.

بر اساس بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران از عسلویه، «تعداد زیادی از کارگران معترض بازداشت شده و حتی به سمت کارگران گلوله های ساچمه ای شلیک کردند که منجر به مجروح شدن تعدادی از آنان شده است.»

تظاهرات دانش آموزان، دانشجویان و جوانان دلیر و اعتصاب مغازه داران و بازاریان در چندین شهر در روز سه شنبه ۱۹ مهر تداوم داشت. رژیم درمانده حتا به ساکنان خانه ها هم رحم نکرده و به پنجره ها هم شلیک کرده است. شهر سنندج در روز دوشنبه و سه شنبه صحنه ای از رویارویی بین مردم بی سلاح با مزدوران مسلح بوده است. دانشجویان تربیت مدرس در تظاهرات خود در روز سه شنبه ۱۹ مهر به درستی شعار دادند: «سنندج، زاهدان، خونین تمام ایران». مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای»، رساترین شعار است که خواب را از سکانداران نظام پوسیده ولایت فقیه ربوده است. گفتمانهای ظاهراً نرم دلواپسان از سقوط کشتی زهوار دررفته در طوفان دریای خشم مردم دیگر خریداری ندارد. اهمیت دعوت رئیس قوه قضائیه رژِیم، آخوند سرکوبگر محسنی اژه ای، برای تیتر روزنامه های حکومتی باقی می ماند.

مردمی که در شوق رهایی، شجاعت را تکثیر می کنند، مهر باطل بر «گفتگو» با جلادان زده و خواهند زد.

 

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول