فراسوی خبر ... چهارشنبه اول بهمن

اعتراض غارت شدگان علیه قمارخانه حکومت

زینت میرهاشمی

در روزهای اخیر، غارت شدگان کازینوی حکومتی به دنبال سقوط شاخص بورس و از دست دادن سرمایه های خود دست به اعتراض زده اند. با بالاگیری اعتراضها، باندهای حکومتی مسئولیت ترکیدن حباب بورس را به دوش حسن روحانی انداخته و وزیر اقتصاد هم استعفای خود را اعلام کرده است. حبابی و غیر واقعی بودن جهش شاخص بورس در شرایط افزایش روزانه تورم و تعطیل بخشهایی از زنجیره های تولید، چشم انداز ریزش آن قابل پیش بینی بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم در این مورد هشدار می دادند. اما رژیم به درآمدسازی از این طریق نیاز داشت. بنابراین با فرمان حسن روحانی و تایید خامنه ای جریان جدیدی در بازار بورس به راه افتاد.

مجلس تحت امر بیت خامنه ای که نقش آن دفاع مطلق از ولی فقیه است در واکنش به اعتراضهای مردمی موضوع شکایت از وزیر اقتصاد را مطرح کرده و عضو هیات رئیسه آن از «خط نفوذی در بورس» حرف زده است. حاجی دلیگانی مجلس نشین در روز دوشنبه ۲۹ دی گفت: «خط نفوذی در بورس شکل گرفته و به دنبال ایجاد نارضایتی میان مردم است.»

راه اندازی بازار بورس یا قمارخانه حکومتی، دقیقا با هدف درآمدزایی و جبران کسری بودجه دولت ورشکسته بود. برای این سهام تعدادی از شرکتهای دولتی و سهام به اصطلاح عدالت  وارد بورس شد و علاوه بر آن دولت با مالیات بندی بر نقل و انتقال سهامها درآمد کسب می کرد. مالیات بندی البته شامل همه معاملات نمی شد و برخی از سهامها به دستور خامنه ای از بخشش ویژه مالیاتی برخوردار بودند. در این راه دولت سهام یک سری شرکتهای دولتی (اموال مردم) و بانکها را وارد بورس کرد. سهام شرکتها و بانکهایی که در حالت ورشکستگی بوده و سودزایی نداشتند. همزمان تمام بلندگوهای حکومتی در خدمت ایجاد جذابیت برای کشاندن مردم به سمت این قمارخانه همصدا شدند. در این میان روحانی با تایید خامنه ای مردم را به شرکت در بازار بورس دعوت کرد.

روحانی در نامه به وزیر اقتصاد «حمایتهای ویژه مالیاتی از شرکتهایی» که وارد بورس بشوند را مطرح کرد. روحانی در  ابلاغیه خود به وزیر اقتصاد به تایید خامنه ای برای «کمک ویژه مالیاتی» به شرکتهایی که وارد بورس بشوند تاکید کرد. (خبرگزاری سنا، تیر ۹۹) دلیل این بخشودگی وارد شدن شرکتهای زیر مجموعه خامنه ای به بازار بورس و عدم پرداخت مالیاتی و به اضافه شفاف نبودن آنها بود. به همین دلیل قرار شد که شرکتها برای ورود به بازار بورس به دلیل عدم شفافیت و نپرداختن مالیات مورد پیگرد قرار نگیرند.

اقتصاد رانتی به رشد سفته بازی و سوداگری کمک کرد و با کلاهبرداری و چاپیدن اندوخته های مردم، برای حکومت درآمدسازی کرد. مردمی که هیچ آموزش و دانشی در رابطه با خرید و فروش در بازار بورس را نداشتند، در مدت کوتاهی همه سرمایه شان بر باد رفت. برآمد بازی در قمارخانه قبیله ولی فقیه برای دانه درشتها که بر عملکرد بورس تسلط داشتند، غارت سرمایه خُرد مردمی بود که به تشویق حکومت فاسد و دروغگو و به درآمدزایی وارد بورس شده بودند.

مسئول سقوط اقتصاد سفته بازی و سوداگری که به فلاکت بیشتر مردم انجامید تمامی حکومت و در راس آن ولی فقیه است. کسانی که سرمایه های کوچک شان را به امید درآمد بهتر وارد قمارخانه حکومت کردند، باید به این نکته توجه داشته باشند که خامنه ای مسئول اصلی در غارت سرمایه های آنان است.

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول