فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۷ مهر

 

شباهت قتل وحشیانه پرفسور تاریخ با قتل دگراندیشان در ایران

زینت میرهاشمی

 

شوربختانه مردم ایران در زیر سیطره رژیم بنیادگرای ولایت فقیه طعم تلخ قتل دگراندیشان و حذف مخالفان دین حکومتی را چشیده اند و دولتمردان کشورهای دیگر به این حقیقت آگاه هستند. اما منافع اقتصادی شان چنین حُکم می کند که جهانشمولی حقوق بشر را در مورد رژیم ایران به میزان زیادی نادیده بگیرند.

قتل وحشیانه یک معلم تاریخ در روز آدینه ۲۶ مهر در حومه پاریس، نمایی از ترور و وحشت آفرینی توسط بنیادگرایان اسلامی در فرانسه است و هدف آن ضربه زدن به لائیسیته و آزادی بیان و ارزشهای دموکراتیک در این کشور است. ضمن محکوم کردن این جنایت، بار دیگر چرایی تداوم این گونه حرکتهای تروریستی، رشد بنیادگرایی و سیاستهای مماشات با بنیادگرایان اسلامی و متحجران قابل تامل است. علت قتل این معلم، همان «جرم نابخشودنی» است که خامنه ای در انتشار کاریکاتور در مجله «شارلی عبدو» بیان کرد.

تاکیدی چند باره بر این امر که بنیادگرایی اسلامی تهدیدی جدی برای مردم جهان و به ویژه کشورهای با ساختار لائیسیته است. اما واقعیت نه بر تقابل جدی با این بنیادگرایان بلکه با چشم پوشی بر رفتار جدایی طلبانه و خودسازمانیابی آنان در مساجد، رفت و آمد امامان جمعه و پناه دادن به تروریستها، از جمله عوامل رژیم ایران، از طرف این دولتها است. به عنوان مثال عدم رسیدگی و مجازات جدی تروریستهای ارسالی رژیم ولایت فقیه در کشورهای اروپایی برای حذف مخالفان رژیم، عدم برخورد جدی به نقض فاحش حقوق بشر و حذف مخالفان دگراندیش مذهبی، اعدام و شلاق بهائیان، مسیحیان و مجازات هر کس که حرفی در مورد دین حاکم بزند.

شباهت ترور بی رحمانه معلم فرانسوی با قطعه قطعه کردن کشیشیان مسیحی، قتلهای زنجیره ای و برای مثال مثله کردن داریوش و پروانه فروهر، قتل مختاری و پوینده و ... در داخل ایران، ترور کاظم رجوی، شاهپور بختیار، عبدالرحمن قاسملو، فریدون فرخزاد و دیگر ترورها در مورد مخالفان سیاسی رژیم ایران در خارج از کشور، کشتن زندانیان سیاسی در زیر شکنجه و اعدام، درآوردن چشم آنان، تجاوز، کشیدن خون و سربه نیست کردن آنها، به خوبی آشکار است.

عوض کردن دین در جمهوری اسلامی جرم و شامل مجازات است. تعداد بیشماری از اقلیتهای مذهبی از بهائیان، مسیحیان و ناباوران دین حکومتی اعدام، تبعید، شده و حتا از تحصیل محروم شده اند. آخرین نمونه، محمدرضا (یوهان) امیدی که قبلا به جرم تبلیغ مسیحیت زندانی و تبعید شده بود اخیرا به دلیل شرکت در مراسم عبادتی عشا ربانی و اجرای آداب و رسوم مسیحیان به تحمل ۸۰ ضربه شلاق در دفتر دادستانی برازجان محکوم شد.

یک معلم به نام رضا نهضت، از معلمان تهران، به جرم بودن به «اتهام توهین به مقامات در یک کانال تلگرامی» در مهرماه با شکایت وزیر آموزش و پرورش رژیم به ۴۵ ضربه شلاق محکوم شد. اعدام وبلاگ نویسانی مانند ستار بهشتی و... وجود بیشمار زندانیان سیاسی به جرمهای توهین به دین حکومتی در فضای مجازی و....

اینها نمونه هایی از بیشمار جنایتهای رژیم بنیادگرای ولایت فقیه است که با واشکافی اهداف و تاثیرات آن بر زندگی مردم می توان گفت که فرقی با عمل سربریدن معلم تاریخ در پاریس توسط یک مرتجع چچنی ندارد. باید تاکید کرد که جنایتهای حکومت ولایت فقیه، خشونت بی حد و مرز دولتی و جنایت علیه بشریت است که تحت عنوان امنیت نظام، شکل قانونی به خود گرفته است.

برای مقابله با حرکتهای تروریستی، برخورد جدی با نیروهای تروریستی بنیادگرا و حکومتهای بنیادگرا و مشوق تروریسم مذهبی به ویژه رژیم ایران از جانب مجامع بی المللی و کشورهای بزرگ ضروری است.

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول