فراسوی خبر ... چهارشنبه ۱۹ آذر

از دستگاه کرونایاب سپاه تا خالی بندی ساخت واکسن

زینت میرهاشمی

موضوع دستیابی مردم ایران به واکسن کرونا، حرفهای روحانی در روز سه شنبه ۱۸ آذر پیرامون واکسن کرونا و مربوط کردن خرید آن به تحریمها و.... همراه با رشد مرگ و میر ناشی از کرونا، بار دیگر نشان داد که رژیم ایران نه توانایی مهار بحران کرونا را دارد و نه در مبارزه با ویروس کشنده کرونا جدی است. بحران بهداشتی و ناتوانی مدیریت آن نه به تحریمهای آمریکا ارتباط دارد و نه به نداشتن ارز و منبع مالی.

حسن روحانی روز سه شنبه ۱۸ آذر عدم دستیابی مردم به «نیازهای ضروری از جمله واکسن» را از مانع تراشیهای ترامپ اعلام کرد و بر ساخت واکسن در داخل و خرید از خارج هم خبر داد. در مصاحبه ای دیگر ، رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس مشکل در خرید واکسن را انتقال پول اعلام کرد. (ایلنا ۱۸ آذر) وی حل انتقال پول برای واکسن و سلامت مردم را به «انشاالله تا ۴۵ روز دیگر» موکول کرد. یعنی که نور بایدن به رژیم بتابد و منابع مالی آزاد شود.

 ادعای روحانی در حالی است که وزارت دارایی آمریکا بار دیگر در بیانیه ای اعلام کرده که «تحریمها، پرداختهای بانکی برای کمکهای بشردوستانه به ایران را شامل نمی شود.» جابه جایی پول در بانکها و ایجاد مشکلی که پایوران رژیم برای خرید دارو مطرح می کنند دقیقا مسولیت آن به خود رژیم بر می گردد. زیرا رژیم با عدم پیوستن به کنوانسیون FATF و قرار گرفتن در لیست سیاه این موسسه بین المللی، خود را در میان مراودات بانکی بین کشورها تحریم کرده است. به این معنا که رژیم رساندن پول به مزدوران نیابتی خود در کشورهای دیگر را بر جان مردم ترجیح داده و حاضر نشده است که این کنوانسیون را امضا کند.

در رویدادی دیگر کنسرسیوم کواکس، که رژیم ایران هم عضو آن است اعلام کرده که؛ مانع قانونی بر سر راه تهران برای خرید واکسن کرونا وجود ندارد.

مردم هنوز رونمایی سپاه تروریستی پاسداران از دستگاه کرونایاب «مستعان ۱۱۰» را فراموش نکرده اند. در حالی که در کشورهای دیگر موضوع دستیابی به تست کرونا پیگیری می شد تروریستهای سپاه با نمایش یک دستگاه مدعی شدند طی ۵ ثانیه در شعاع ۱۰۰ متری این دستگاه قادر به شناسایی ویروس کرونا است.

شیادان و جلادان مرتجع با اراجیف خود سلامت مردم را به بازی گرفته اند. حالا روحانی مدعی شده که ساخت واکسن کرونا در داخل در دستور کار است. این ادعای بی اعتبار تنها و تنها برای محروم کردن مردم از دستیابی به واکسنهای معتبر است. البته می توان پیش بینی کرد که واکسنهای وارداتی معتبر که روحانی از سفارش خرید آن صحبت کرده در مرحله اول به حکومتیان تزریق شود.

ساخت واکسن در ایران کیسه ایست که مافیاهای حکومتی برای چپاول دوخته اند، همچنان که مافیای طب سنتی و دعا نویسان از گسترش ویروس کرونا سود بردند. مینو محرز، عضو علمی ستاد مبارزه با کرونا گفته است: «برخی گروهها در کشور ضد واکسن هستند، افکار مالیخولیایی دارند، می گفتند با تزریق واکسن به دنبال وارد کردن عناصری به بدن هستند.»

محروم کردن مردم ایران از امکانات حمایتی، مراقبتی، بهداشتی و ... مثل مردم بسیاری از کشورهای، به ویژه در زمینه خرید واکسن معتبر، ادامه جنایتی است که از ورود و شیوع کرونا در ایران توسط حکومت و در راس آن خامنه ای صورت می گیرد.

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول