درگذشت نابهنگام رفیق طیفور

با اندوه و تاسف بسیار، طیفور نازنین هم پس از ۷۳ سال زندگی پر تلاطم، ما را ترک کرد. زنده یاد طیفور بطحایی زاده سنندج و از مبارزان انقلابی و زندانیان سیاسی در دوران دیکتاتوری شاه و از فعالان سیاسی در جنبش مقاومت مردم کردستان در دوران استبداد مذهبی بود. فقدان رفیق طیفور را به همسر و فرزندان و خانواده او، به مردم کردستان و به تمام آزادیخواهان تسلیت می گویم.

مهدی سامع ....پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹_ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰

منبع: نبردخلق شماره ۴۲۹، سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ ـ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول