هفتمین اجلاس شوراي عالي سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برگزار شد.
كميته مركزي منتخب شوراي عالي سازمان اجلاس خود را برگزار كرد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران طي روزهای 23، 24 و 25 بهمن (برابر با 11، 12 و 13 فوریه 2013) هفتمین اجلاس شورای عالی خود را با حضور مسئولان، کادرها و اعضای سازمان با یک دقیقه سکوت به احترام و در بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و زندانیان جنبش پيشتاز فدايي و به ياد همه ‌ي شهدا و جانباختگان راه آزادي مردم ايران آغاز کرد.
قبل از ورود به دستور کار اجلاس، شرکت کنندگان در شورای عالی تصمیم گرفتند که در محکومیت تهاجم تروریستی به زندان موسوم به لیبرتی اطلاعیه ای منتشر کنند.
با تهیه و تصویب این اطلاعیه شورا عالی دستور اجلاس كه از طرف دبيرخانه سازمان پيشنهاد شده بود را مورد بحث قرار داد و به شرح زیر تصويب رساند.

* بحث و بررسي گزارش سیاسی سخنگوی سازمان در مورد تحولات سیاسی
* گزارش بخشهای مختلف تشکیلات و بررسی نقاط قوت و ضعف و نیز مشکلات و نارسائیهای هر بخش
* انتخاب کمیته مرکزی سازمان

در نخستین بخش، سخنگوی سازمان، گزارش سیاسی خود را که به مجموعه رویدادهای کشور، چالشهای حکومت و تجزیه و تحلیل شرایط کنونی، قیامهای بهار عربی، جنبشهای برآشفتگان و اشغال وال ستریت و وظایف ما اختصاص داشت را ارایه داد.
شورای عالی سازمان پس از گفت و گو و تبادل گسترده آرا، گزارش سخنگوی سازمان را به تصویب رساند. پیرامون مضامین این سند طی 35 سمینار ماهانه سازمان نیز بحث و تبادل نظر شده بود و متن این گزارش یک ماه قبل از برگزاری اجلاس در اختیار رفقای تشکیلات قرار گرفته بود.
متن کامل این گزارش در شماره 332 ماهنامه نبرد خلق که در اول اسفند امسال منتشر خواهد شد، درج می شود.

در دومین بخش اجلاس شورای عالی، گزارش فعالیت نهادها و ارگانهای سازمان در فاصله دو نشست توسط مسئولان مربوطه ارایه و مورد بررسی قرار گرفت. در همین رابطه، توجه اکید شرکت کنندگان بر فعالیت در داخل ایران و فعالیتهای تبلیغاتی و روشنگرانه بود. نشست با تفکیک موضوعی نقاط قوت و ضعف در جنبه های گوناگون فعالیت بیرونی سازمان، راهکارهای تقویت و ارتقا کوششهای تشکیلاتی را به بحث گذاشت و مفاد اجرایی آن را جمع بندی کرد.
آخرین بند دستور کار اجلاس، انتخاب کمیته مرکزی سازمان بود. شورای عالی مصوبه ششمین اجلاس خود را که ناظر بر گسترش این نهاد بود را دوباره تائید و اعضای کمیته مرکزی را با رای گیری مخفی و بر معیار نصف به اضافه یک برگزید.
نشست شورای عالی سازمان طی 3 روز کار فشرده با سرود انترناسیونال به کار خود پایان داد.

کمیته مرکزی منتخب شورای عالی، در نخستین جلسه خود که بی درنگ پس از پایان نشست برگزار گردید، پیرامون قرارهای شورای عالی تصمیماتی اتخاذ کرد و رفیق مهدی سامع را به عنوان سخنگوی سازمان، و اعضای هیات دبیران نبرد خلق، مسئول دبیرخانه و مسئولان ارگانهای تشکیلاتی و اجرایی را منصوب کرد.

دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
پنجشنبه 26 بهمن 1391 برابر با 14 فوریه 2013

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول