به نام عدالت و برابری

گزارشی از وضعیت نامساعد زندانیان سیاسی زندان دیزل آباد کرمانشاه

س. خ. صبور

 

شرایط بد و جانکاه معیشتی زندانیان سیاسی دیزل آباد کرمانشاه طی چند ماه گذشته سیر صعودی داشته است. تحمل حبس و گذران روزها برای زندانیان سیاسی این اردوگاه مرگ در این شرایط به مراتب دشوارتر و جانفرساتر گذشته شده است.

قطع برق و آب به یک امر روزمره در آمده است. تحمل گرمای کشنده بدون وسایل سرمایشی در محیطی کوچک، درهای بسته اطاقها با تعداد زیاد زندانی گذران حبس را حقیقتا سخت و دشوار کرده است. نداشتن آب شرب کافی و مناسب، نوشیدن سختی حبس را صد چندان کرده است. سهمیه بندی آب و ممانعت از استحمام و عدم رعایت بهداشت محیطی و فردی سبب شیوع بیماریهای متعددی شده است. غذای بی کیفیت و کم، عدم برخورداری از جیره کافی و سالم وعده های غذایی، قیمت بالای مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در فروشگاه و گرسنگی همیشگی زندانیان عقیدتی سیاسی، موجب ضعف جسمانی شدید شده است.

شیوع بیماریهای پوستی، عفونی، گوارشی و تنفسی و عدم بهره مندی از امکانات پزشگی و دارویی در زندان به تنش و استرس زندانیان افزوده است. تنها دارویی که در شرایط بد بیماری به دست می رسد، داروهای اعتیادآور و روانگردانی همچون متادون و لارگاردین و کارمابازپین و این قبیل داروهاست.

تنبیه گروهی و لغو هواخوری و گرفتن چندین بار آمار روزانه در ساعات استراحت و اقامه نماز اجباری از دیگر طرق آزار و اذیت زندانیان سیاسی است. انتقال زندانیان عقیدتی سیاسی به بند بیماران عفونی مانند هپاتیت و ایدز در جواب به اعتراض شرایط بد زندان از دیگر شکنجه های عادی زندان شده است. ضرب و شتم وحشیانه و همیشگی زندانیان عقیدتی سیاسی توسط نگهبانان و عوامل حفاظت زندان به بهانه های واهی چیزی مانند هنجارهای روزانه است. عدم دسترسی به کتابخانه و باشگاه ورزشی هم شیوه جدیدی برای آزار زندانیان شده است. تقسیم زندانیان عقیدتی در بندهای مختلف در بین زندانیان جرائم عمومی چیز عجیبی در اینجا نیست. آزار و اذیت از طرف زندانیان جرائم عمومی، مانند مواد مخدر، قتل، تجاوز به عنف و شرارت نسبت به زندانیان سیاسی امری رایج شده است و من یک بار توسط یکی از این اشرار مورد ضرب و جرح با تیزی در ناحیه گردن قرار گرفتم.

عدم امنیت جانی در اینجا مساله گریزناپذیری است. باجگیری زندانیان آلوده به ایدز و هپاتیت از زندانیان عقیدتی سیاسی با تهدید شئ برنده آغشته به خون آلوده موضوعی است که بارها در طی روز اتفاق می افتد. انتقال مکرر و اسکان کوتاه مدت زندانیان عقیدتی سیاسی در بین بندها شرایط زندگی را سخت تر و طاقت فرسا تر کرده است.

فروش و مصرف مواد مخدر هم از هنجارهای روزانه زندان است. تجاوز به زندانیان جوانتر از عذاب آورترین صحنه هایی است که به طور مداوم دیده و شنیده می شود. تجاوز گروهی اشرار، قتلیان و مواد فروشان به زندانیان ضعیف تر و جوانتر و همچنین مصرف کنندگان مواد مخدر برای تهیه مواد از پست ترین و فحیع ترین اتفاقات روزمره زندان است.

عدم دسترسی زندانیان عقیدتی سیاسی به باجه های تلفن و عدم برخورداری از حق ملاقات به سختی و دشواری شرایط زندان افزوده است. عدم برخورداری از حق مرخصی  و گذر از هفت خان برای کسب برگه مرخصی در قبال وثیقه های سنگین و کسب اجازه از وزارت اطلاعات به منظور مرخصیهای کوتاه مدت برای زندانیان عقیدتی سیاسی از دیگر روشهای شکستن روحیه مقاومت زندانیان است.

اینها گوشه کوچکی از شرایط بد زندگی ما زندانیان عقیدتی سیاسی در اردوگاه مرگ دیزل آبادکرمانشاه است.

 

منبع: نبردخلق شماره ۴۰۱، دوشنبه اول مرداد ۱۳۹۷ – ۲۳ ژوییه ۲۰۱۸

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول