در این برنامه می شنوید:

ـ ترور کاک موسی باباخانی به شدت محکوم است

ـ کابینه قاتلان، جانیان و دزدان

ـ پیروزی درخشان مردم جونقان

ـ قتل عام مردم ایران به وسیله کرونا و رژیم ولایت فقیه

ـ مردم را با مراسم عزاداری روانه کشتارگاه می کنند.

ـ اعتراف تکاندهنده علیرضا زالی، سرکرده ستاد مدیریت کرونا در تهران

ـ برخی از جرکتهای اعتراضی نیروهای کار

گزیده هایی از رفیق مهدی سامع

بیژن، مارکسیستی خلاق، رهبری دموکرات و مستقل

آنچه امروز از بیژن جزنی می توان آموخت

-----

حمید اشرف نویسنده جزوه «حماسه سیاهکل» نیست

-----

یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه

مقدمه و توضیحات (ویرایش دوم):مهدی سامع

انتشارات نبردخلق .. بهمن ۱۳۹۴

-----

پیرامون جعلیات ساواکی و ساوامایی

 (معتمد – مصداقی)

-----

افتضاح ایمیل جعلی

 

ادامه ...

بیلان جنبش کارگری 

 ترازنامه جنبش رنگين كمان بيشماران در سال ١٣٩٩

 ٢٧٤٤ حركت اعتراضي در سال كرونايي

°°°°°

۳۲۲۰ حرکت اعتراضی

ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران در سال ۱۳۹۸

 در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

کلیک کنید

آرشیو بیلان جنبش کارگری 

 

بیلان جنبش دانشجویی

در آستانه ۱۶ آذر، روز دانشجو، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

 

ترازنامه یک سال جنبش دانشجویی

از اول آذر ۱۳۹۸ تا اول آذر ۱۳۹۹

گردآوری و تنظیم: کامران عالمی نژاد

°°°°°°°°°°°°°°°

 

ترازنامه یک سال جنبش دانشجویی

از اول آذر ۱۳۹۷ تا اول آذر ۱۳۹۸

گردآوری و تنظیم: کامران عالمی نژاد

آرشیو بیلان جنبش دانشجویی

 

بیانیه های سازمان به مناسبت

روز جهانی کارگر

 

اول ماه مه، روز جهانی کارگران و مزدبگیران

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰- اول می ۲۰۲۱

-------

اول ماه مه، روز جهانی کارگران و مزدبگیران

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹- اول می ۲۰۲۰

-------

اول ماه مه، روز جهانی کارگران و مزدبگیران

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸- اول می ۲۰۱۹

آرشیو بیانیه های روز کارگر

 

اطلاعیه های دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

کلاهبرداری یک فرد پلید به نام سازمان ما

ادامه ......

 

اطلاعیه های سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

ادامه ......

 

نشریه انگلیسی "ایران ریل پرس" شماره ۴/ نوامبر ۲۰۱۹
قیام در لبنان و عراق، زمین لرزه در عمق استراتژیک رژیم ایران

نشریه انگلیسی "ایران ریل پرس" شماره ۵/ ویژه خیزش مردم ایران

پیام شادباش سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

نوروز ۱۴۰۰

-------

پیام نوروزی سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹

-------

پیام شادباش سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت عید نوروز و آغاز سال ۱۳۹۸

  ادامه مطلب

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

پیام شادباش سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت عید نوروز و آغاز سال ۱۳۹۷

پیام شادباش سخنگوی

 سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت عید نوروز و آغاز سال ۱۳۹۵

 

============

آخرین شماره های نشریه نبرد خلق .....

 

نبردخلق شماره ۴۳۹ - اول تیر ۱۴۰۰ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

 

-----------------------------

نبرد خلق شماره ۴۳۹- اول تیر ۱۴۰۰ در فرم روزنامه

-----------------------------

نبردخلق شماره ۴۳۸ - اول خرداد  ۱۴۰۰ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------------------------

نبرد خلق شماره ۴۳۸- اول خرداد ۱۴۰۰ در فرم روزنامه

-----------------------------

نبردخلق شماره ۴۳۷- اول اردیبهشت  ۱۴۰۰ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-------------

نبرد خلق شماره ۴۳۷- اول اردیبهشت ۱۴۰۰ در فرم روزنامه

-------------------

نبردخلق شماره ۴۳۶- اول فروردین  ۱۴۰۰ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-----------------

نبرد خلق شماره ۴۳۶- اول فروردین ۱۴۰۰در فرم روزنامه

 

نبرد خلق شماره ۴۳۵ - اول اسفند ۱۳۹۹ در فرم روزنامه

--------

نبردخلق شماره ۴۳۵- اول اسفند  ۱۳۹۹ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-------------

نبردخلق شماره ۴۳۴- نوزدهم بهمن ۱۳۹۹ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

ویژه همایش پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهک

-------------

نبرد خلق شماره ۴۳۴- نوزدهم بهمن ۱۳۹۹ در فرم روزنامه

ویژه همایش پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

-------------

نبرد خلق شماره ۴۳۳- اول بهمن ۱۳۹۹ در فرم روزنامه

-------------

نبردخلق شماره ۴۳۲- اول دی ۱۳۹۹ -در یک ستون با خطوط درشت

ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

-------------

نبرد خلق شماره ۴۳۲ - اول دی ۱۳۹۹ در فرم روزنامه

 

نبردخلق شماره ۴۳۱- اول آذر ۱۳۹۹ - در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

---------------------

نبرد خلق شماره ۴۳۱ - اول آذر ۱۳۹۹ در فرم روزنامه

---------------------

نبردخلق شماره ۴۳۰- اول آبان ۱۳۹۹ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

---------------------

نبرد خلق شماره ۴۳۰ - اول آبان ۱۳۹۹ در فرم روزنامه

---------------------

نبردخلق شماره ۴۲۹- اول مهر ۱۳۹۹ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

---------------------

نبرد خلق شماره ۴۲۹ - اول مهر ۱۳۹۹ در فرم روزنامه

---------------------

نبردخلق شماره ۴۲۷- اول مرداد ۱۳۹۹ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

---------------------

نبرد خلق شماره ۴۲۷ - اول مرداد ۱۳۹۹ در فرم روزنامه

---------------------

نبردخلق شماره ۴۲۶- اول تیر ۱۳۹۹ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

---------------------

نبرد خلق شماره ۴۲۶ - اول تیر ۱۳۹۹ در فرم روزنامه

---------------------

نبردخلق شماره ۴۲۵- اول خرداد ۱۳۹۹ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

---------------------

نبرد خلق شماره ۴۲۵ - اول خرداد ۱۳۹۹ در فرم روزنامه

---------------------

نبردخلق شماره ۴۲۴- اول اردیبهشت ۱۳۹۹ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

=======

نبرد خلق شماره ۴۲۴ - اول اردیبهشت ۱۳۹۹ در فرم روزنامه

=======

نبرد خلق شماره ۴۲۴ - اول اردیبهشت ۱۳۹۹ در فرم روزنامه

------

نبردخلق شماره ۴۲۴- اول اردیبهشت ۱۳۹۹ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

------

نبردخلق شماره ۴۲۳- اول فروردین۱۳۹۹ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

------

نبرد خلق شماره ۴۲۳ - اول فروردین ۱۳۹۹ در فرم روزنامه

------

نبردخلق شماره ۴۲۲- اول اسفند ۱۳۹۸ -در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

============

نبرد خلق شماره۴۲۲ - اول اسفند ۱۳۹۸ در فرم روزنامه

------

نبرد خلق شماره۴۲۱ - بهمن ۱۳۹۸

ویژه چهل و نهمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

در یک ستون با خطوط درشت ویژه مطالعه روی کامپیوتر، تلفن دستی و آی پاد

----------------------

نبرد خلق شماره۴۲۱ - بهمن ۱۳۹۸ در فرم روزنامه

ویژه چهل و نهمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

آرشیو شماره های قبل

پیامهای تسلیت

در اندوه درگذشت مجاهد خلق حمید اسدیان

کلیک کنید

گزیده هایی از لینکهای یادمانهای سیاهکل

در یوتوب کلیک کنید

۳۳۳ شماره نبرد خلق در یک سی دی منتشر شد

برای دریافت این سی دی کلیک کنید

۳۳ شماره نبرد خلق

در یک سی دی

قیمت ۱۰ یورو / ۱۲ دلار

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ویرایش دوم، اسامی کامل شهدا

 ****

 

شاهرخ زمانی به وسیله مزدوران خامنه ای به قتل رسید

*****

*****

افشای دروغهای رذیلانه

 

کامل ترین لیست زندانیان سیاسی کُرد و اعدام شدگان دو سال گذشته

(چاپ دوم اصلاح شده)

3000  سال زندان، 33 تن محکوم به اعدام و 19 تن محکوم به حبس ابد،

بهای خلق محروم کُرد برای رهایی ار چنگال ارتجاع

پیروزی سوسیالیستها در انتخابات فرانسه به روایت تصویر

گرامیداشت چهلمین روز شهادت کیانوش آسا توسط مردم کرمانشاه به روایت تصویر

 

گرامیداشت جانباختگان قیام سراسری به روایت تصویر

 

حمله به کمپ اشرف به روایت تصوریر

 

همبستگی با خیزش مردم ایران در واشنگتن+عکس

 

گزارشی از تجمع و گردهمآیی درمیدان موزه های آمستردام

گزارش تجمع و راهپیمایی ایرانیان ساکن شهر آمسفورت - هلند

شرکت گسترده اعضا و هواداران سازمان در تظاهرات مقابل سفارت رژیم در رم به دعوت حزب احیاء کمونیستی:
گزارش تصویری -  فیلم

عکس هایی از مبارزات خیابانی بر علیه تقلب گسترده در انتخابات - پنج شنبه 28 خرداد

عکس هایی از اعتراضات خیابانی بر علیه تقلب گسترده در انتخابات - چهار شنبه 27 خرداد

عکس هایی از اعتراضات خیابانی بر علیه تقلب گسترده در انتخابات - دوشنبه 25 خرداد

عکس هایی از اعتراضات خیابانی علیه تقلب انتخاباتی - سری یک

عکس هایی از اعتراضات خیابانی علیه تقلب گسترده در انتخابات - سری دو

1000 شماره بولتن خبری در یک سی دی متشر شد

برای دریافت این سی کلیک کنید

طرح جبهه همبستگی ملی
 بری سرنگونی استبداد مذهبی

جهانی دیگر ممكن است
قطعنامه پایانی اجلاس پرتوالگرو

 

قطعنامه احزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی شركت كننده در مجمع جهانی امور جهانی در پورتوالگره در مورد شرایط ایران

 

فعالیتهای سازمان در پورتوالگره

فعالیتهای سازمان در مجمع اجتماعی اروپا در فلورانس

 

قطعنامه شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در حمایت از تشكیل گروه تدارك فوروم اجتماعی ایران

 

فوروم اجتماعی ایران  چگونه تعریف می شود و چگونه می تواند در تحولات ایران مداخله كند؟

 

یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵ اوت ۲۰۲۱ 

 

مطالب نبرد خلق شماره ۴۴۰ را در همین ستون بخوانید

------

نبرد خلق شماره ۴۴۰- اول مرداد ۱۴۰۰ در فرم روزنامه

 

 

فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۴ مرداد

اعتراف خامنه ای به تصمیم جنایتکارانه اش

زینت میرهاشمی

 فرار به پُشت خامنه ای در رابطه با تهیه واکسن، تصمیم ستاد مبارزه با کرونا  با اعلام تعطیلی نیم بند ۵ روزه و تصمیم رئیسی جلاد مبنی بر وعده «خرید ۳۰ میلیون دوز واکسن» همراه با خبر نمایش دیدار از یک داروخانه، تیترهای رسانه های حکومتی را مزین کرده است. شارلاتانها حضور نمایشی رئیسی، که دوربینها از قبل آماده ورود او بودند، را دیدار سر زده نامیدند.

بخشی از گفته های پایوران رژیم برای انداختن بار فاجعه بر دوش یکدیگر، اگر چه پشت قضایا را بر ملا نمی کند، اما همینقدر هم تاییدی بر کشتار آگاهانه و عامدانه مردم با ویروس کرونا است. امری که محاکمه آمران و عاملان آن را طلب می کند.

با توجه به حجم کوتاه فراسو فقط به چند نمونه اشاره می شود.

علیرضا زالی فرمانده مقابله با کرونا: «آمارهای مرگ و میر را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کردیم/ به دلیل قیمت واکسن جلوی واردات را گرفتند/ کمکهای جهانی و پزشکان بدون مرز را از فرودگاه برگرداندیم/ از مشاوره ای بین المللی استفاده نکردیم/ سفیران ما در کشورهای خارجی به دنبال تامین واکسن نبودند...» (روزنامه شرق ۲۳ مرداد)

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در توئیتر خود نوشت: «در فروردین ماه امسال از ورود ۶ میلیون دُز واکسن به کشور جلوگیری کرده است»

محمود عرب ‌نجفی، ‌واردکننده دارو و عضو هیات‌ رئیسه «کمیسیون اقتصاد سلامت» اتاق بازرگانی: «آسترازنگا حدود ۴۰ میلیون دوز سهمیه برای ایران در نظر گرفت ... معطل شدیم برای اینکه واکسنهای داخلی مان بتواند به نتیجه برسد و قولهایی هم داده شد در حد ۴۰ – ۵۰ میلیون دور تولید واکسن داخلی که محقق نشد.»

ارسال واکسن کرونا با لوگوی هلال اهمر از فرودگاه تهران به ونزوئلا هم از طرف سازمان هلال اهمر تایید شده است. این سازمان گفته است که این واکسنها از چین برای ونزوئلا ارسال شده است. کیست که این خبر را باور کند که واکسنی از مبدا چین برای ونزوئلا باشد اما با لوگوی هلال اهمر از تهران ارسال شود.

حکم بی رحمانه خامنه ای در روز آدینه ۱۹ دی ۱۳۹۹ مبنی بر منع خرید واکسنهای معتبر فایزر و مدرنا ساخت کشورهای انگلس و آمریکا از جمله صدور احکام حکومتی است که نتیجه امروزی آن، تبدیل ایران به قتلگاه شده است. خامنه ای گفت؛ بزرگ نمایی نکنید و در عرض چند ماه کرونا از بین می رود. او حتا در شرایط بحران مرگبار این روزها، مراسمهای مذهبی را سودمند و پربرکت دانسته و منع نکرده است.

امنیتی کردن واکسن با جلوگیری هدفمند از ورود آن، فساد درون وزارت بهداشت و ایجاد رانت به اسم تولید واکسن داخلی، ایمنی گله ای، عدم حمایت از معیشت و جان مردم، انداختن تقصیرها به مردم و... دستاورد حکومت و در راس آن خامنه ای است. شرایط مردم ایران از مرز فاجعه هم گذشته است به همین دلیل پایوران رژیم در برابر خشم و تنفر مردم هر کدام شیادانه خود را مسئول نمی دانند، در حالی که شکوه های بزدلانه آنها که خودشان در وضعیت موجود شریک هستند دردی از درد مردم را دوا نخواهد کرد. چینش خامنه ای در کابینه رئیسی که شامل هیاتی از نظامی – امنیتی ها و دزدان و قاتلان است نمی تواند جان انسانها را نجات دهد.

واکسیناسیون عمومی و رایگان حق مردم ایران است. همانگونه که این خواسته تبدیل به مطالبه کارگران اعتصابی هفت تپه است. عدم توجه به این حق اولیه، اقدام به قتل آگاهانه و جنایتکارانه مردم به حساب می آید. باید علیه تصمیم جنایتکارانه خامنه ای از تمامی ابزارهای فشار بین المللی استفاده کرد.  

 

 

 

مطالب نبرد خلق شماره ۴۴۰  اول مرداد ۱۴۰۰

 

یادداشت سیاسی ...

مسیر انقلاب؛ از خیزش فرودستان تا قیام تشنگان! - مهدی سامع

 

سرمقاله ....

عقربه ها در افغانستان به عقب بر می گردد - منصور امان

 

از خروش کارگران صنعت نفت تا قیام خوزستان - زینت میرهاشمی

 

چپ به کجا می رود؟

رادیو باواریا - برگردان: بابک

 

اجلاس دو روزه شورای ملی مقاومت ایران

«اجلاس خوزستان به ‌پاخاسته»

 

متن سخنرانی زینت میرهاشمی در گردهمآیی سه روزه ایران آزاد

 

سودابه - م . وحیدی

 

الفبای خونین - م . صبح

 

ابریشم باروت - م. وحیدی (م. صبح)

 

ناگفته های از قلم افتاده اصغر فرهادی در جشنواره کن - فتح الله کیائیها

 

 

جنبش رنگین کمان بیشماران (تیر ۱۴۰۰) - پویا رضوانی

 

 

دانشگاه در ماهی که گذشت (تبر ۱۴۰۰) - کامران عالمی نژاد

 

کارورزان سلامت (تیر ۱۴۰۰)

 

رویدادهای هنری (تیر ماه ۱۴۰۰) - فتح الله کیائیها

 

چالشهای معلمان (تیر ۱۴۰۰) - فرنگیس بایقره

 

زنان در مسیر رهایی (تیر۱۴۰۰) - اسد طاهری

 

یادواره شهیدان فدایی - رفیق مهدی فضیلت کلام

امیر ابراهیمی

 

شهدای فدایی در مرداد ماه

 

تیتر فراسوها...

۲۴ مرداد - اعتراف خامنه ای به تصمیم جنایتکارانه اش - زینت میرهاشمی

۲۱ مرداد - پادشاه گورستانها - منصور امان
۱۹ مرداد - آغاز کار رئیسی با دو عضو امنیتی و مالی - زینت میرهاشمی

۱۷ مرداد - بیانیه گروه «جی ۷»، دلیلی بر فشار بیشتر به رژیم - زینت میرهاشمی

۱۴ مرداد - حمله مرگبار در خلیج عُمان؛ یک نُقطه عطف - منصور امان
۱۳ مرداد - باور قدرتمند مردم آینه بخت تاریک خامنه ای - زینت میرهاشمی

۱۰ مرداد - این آخرین کلامه، هدف کل نظامه - زینت میرهاشمی

۰۷ مرداد - مردُم در خیابان مانده اند - منصور امان
۰۶ مرداد - حمایت گسترده از قیام خوزستان و ادعای کهنه شده وزارت اطلاعات - زینت میرهاشمی

۰۳ مرداد - تداوم اعتراصهای کارگری و حمایت گسترده از قیام تشنگان - زینت میرهاشمی

۳۱ تیر - خامنه ای در تدارُک یک سوریه دیگر در افغانستان - منصور امان
۳۰ تیر - شعار تشنه لبان هموطن خوزستانی به نگرانی خامنه ای - زینت میرهاشمی

۲۷ تیر - گلوله پاسخ اعتراض بر حق هموطنان خوزستانی - زینت میرهاشمی

۲۴ تیر - واکسیناسیون همگانی و رایگان چگونه؟ - منصور امان
۲۳ تیر - اعتصاب متحد و سراسری کارگران ادامه دارد! - زینت میرهاشمی

۱۷ تیر - گام بعدی انحطاط - منصور امان
۱۵ تیر - معیشت و محیط زیست مردم، قربانی جهل و جنایت ولایت فقیه - زینت میرهاشمی

۱۲ تیر - کشتار کولبران، واکنش جنایتکارانه علیه فرودستان - زینت میرهاشمی

۱۰ تیر - توپ در زمین آمریکا است - منصور امان
۰۹ تیر - راهبرد جنگ طلبی رژیم و بن بست مذاکرات وین - زینت میرهاشمی

۰۶ تیر - پر توان باد اعتصاب سراسری کارگران نفت، گاز و پتروشیمی - زینت میرهاشمی

۰۳ تیر - وحدت حاشیه و مرکز؛ ظُهور یک واقعیت دوران ساز - منصور امان
۰۲ تیر -
کُشتار در یاسوج، جنایت جدید خامنه ای - زینت میرهاشمی

۳۰ خرداد - خروجی نمایش انتخابات: تشدید ستیز مردم با حکومت - زینت میرهاشمی

۲۷ خرداد - نخُستین موفقیت جُنبش تحریم - منصور امان
۲۶ خرداد - کُنش جامعه انفجاری با دریوزگان - زینت میرهاشمی

۲۳ خرداد - تحریم سیرک انتخابات، تصمیم درست غارت شدگان - زینت میرهاشمی

۲۰ خرداد - زمان مُذاکره به پایان رسیده؟ - منصور امان
۱۹ خرداد - ستمگری عریان با دستگیری و ضرب و شتم کارگران هفت تپه - زینت میرهاشمی

۱۷ خرداد - نمایشی مفتضح از مناسبات قبیله ای - زینت میرهاشمی

۱۵ خرداد - خامنه ای بازنده گُفتُگوی رسانه ای با شورای نگهبان - منصور امان
۱۳ خرداد - جدولهای خاموشی؛ نمودی از رها شدگی اوضاع - منصور امان
۱۲ خرداد - «مسایل کلیدی» روی میز وین باقی می ماند! - زینت میرهاشمی

۰۹ خرداد - شمشیر سرکوب بر تحریم کنندگان نمایش انتخابات - زینت میرهاشمی

۰۶ خرداد - اخراج باند میانه؛ روایت یک مرگ اعلام شده - منصور امان
۰۵ خرداد - تصمیم همساز خامنه ای برای جلوگیری از خیزش مردم - زینت میرهاشمی

۰۳ خرداد - شکست «شمشیر قدس» و حکم دادگاه کانادا - زینت میرهاشمی

۳۰ اردیبهشت - پهپادهای حماس روی میز مُذاکرات وین - منصور امان
۲۹ اردیبهشت - جنبش شجاعانه تحریم نمایش انتخابات - زینت میرهاشمی

۲۶ اردیبهشت - مردم محروم فلسطین قربانی جنگ نتانیاهو و خامنه ای - زینت میرهاشمی

۲۳ اردیبهشت - تنگنای خامنه ای و تحریم انتخابات؛ یک ترکیب انفجاری - منصور امان
۲۱ اردیبهشت - بار دیگر زَهر بنیادگرایی بر پیکر و روان مردم عراق و افغانستان - زینت میرهاشمی

۱۹ اردیبهشت - اخاذی یک نهاد فاسد و رانت خوار از زندانیان سیاسی - زینت میرهاشمی

۱۶ اردیبهشت - شُعاری که به کاخ سفید هم رسید - منصور امان
۱۵ اردیبهشت -
پول و فناوری در خدمت اهداف ولی فقیه - زینت میرهاشمی

۱۲ اردیبهشت - هماوردی نیروهای کار با رژیم استثمارگر ولایت فقیه - زینت میرهاشمی

۰۹ - اردیبهشت - تاثیر خارجی ظریف گیت - منصور امان
۰۸ اردیبهشت - اهمیت قطعنامه کنگره آمریکا و گَرد و خاک ماله کِش اعظم - زینت میرهاشمی

۰۵ اردیبهشت - زنان ایران قربانی سیاست مماشات با ملاها - زینت میرهاشمی

۰۲ اردیبهشت - دلبری از بایدن در بغداد - منصور امان
۰۱ اردیبهشت - دم خروس از زیر عبای ملا بیرون زده - زینت میرهاشمی

۲۹ فروردین - سالگرد یکی از جنایتهای رژیم شاهنشاهی - زینت میرهاشمی

۲۶ فروردین - انفجار نظنز؛ یک مُعادله پویا - منصور امان
۲۵ فروردین - تحریمهای جدید  اتحادیه اروپا، یک گام مثبت در تقویت جنبش دادخواهی - زینت میرهاشمی

۲۲ فروردین - اعتراف به جنایت سازمانیافته برای «امنیت نظام» - زینت میرهاشمی

۱۸ فروردین - امتیاز به رژیم یعنی کمک به سرکوب و تروریسم  - زینت میرهاشمی

۱۵ فروردین - دورویی ولی فقیه، مُد جدید نرمش - زینت میرهاشمی

۱۲ فروردین - "رفراندوم آری یا نه"؛ خشت کج اول - منصور امان
۱۱ فروردین - مخالفت مردم با «نقشه راه» خامنه ای - زینت میرهاشمی

۰۸ فروردین - توافق ننگین «ام القرا» با «اژدهای» سرمایه - زینت میرهاشمی

۰۵ فروردین - ناآرامی خامنه ای از اینجاست - منصور امان
۰۳ فروردین ۱۴۰۰ - شکنجه زندانیان و خانواده آنان با فشار و تبعید - زینت میرهاشمی

اول فروردین ۱۴۰۰ - کابوس براندازی در پیامهای نوروزی سران رژیم - زینت میرهاشمی

 ۲۸ اسفند - نخورید و نیاشامید؛ جشن نوروز به روایت "سبک زندگی اسلامی"
۲۷ اسفند - حرفهای بی اعتبار صاحبِ کلیدِ زنگ زده - زینت میرهاشمی

۲۵ اسفند - وحدت شورای عالی کار و کمیته دستمزد علیه معیشت کارگران - زینت میرهاشمی

۲۱ اسفند - شتاب گرفتن چرخ تروریسم تصادُفی نیست - منصور امان
۱۷ اسفند - در دفاع از کارزار حداقل دستمزد بالای ۱۲ میلیون تومان - زینت میرهاشمی

۱۴ اسفند - پیام ارسال پرونده ج.ا به شورای حُکام - منصور امان
۱۲ اسفند - اعدام ۴ زندانی سیاسی و چرایی آن - زینت میرهاشمی

۱۰ اسفند - طوفان اعتراض در سراوان علیه چپاول مافیای سپاه پاسداران - زینت میرهاشمی

۰۷ اسفند - سوختبران؛ شلیک به بُشکه باروت - منصور امان

۰۵ اسفند - توافقی برای مهار رویای ولی فقیه - زینت میرهاشمی

۰۳ اسفند - «نظم بین المللی» علیه خودکامگی رژیم - زینت میرهاشمی

۳۰ بهمن - اربیل؛ آزمون ج.ا برای بایدن - منصور امان

۲۹ بهمن - تبهکاری رژیم با قتل بهنام محجوبی و حکم اعدام سه زندانی! زینت میرهاشمی
۲۶ بهمن - اهمیت راهبردی قطعنامه نمایندگان آمریکا و حکم تاریخی محکومیت اسدالله اسدی  - زینت میرهاشمی

۲۳ بهمن - رونمایی وزیر اطلاعات از سناریوی بُمب اتُمی - منصور امان
۱۶ بهمن - بودجه ۱۴۰۰؛ مدار تازه اقتصاد فلاکت - منصور امان
۱۰ بهمن - زنجیره بی پایان اعدام باید متوقف شود - زینت میرهاشمی

۰۹ بهمن - بُحران خارجی مُلاها در دوره انتقالی  - منصور امان 
۰۶بهمن - مُهر تایید رژیم بر طرح تروریستی اسدالله اسدی - زینت میرهاشمی

۰۵ بهمن - دستگیری فله ای فعالان کُرد محکوم است - زینت میرهاشمی

۱ بهمن - اعتراض غارت شدگان علیه قمارخانه حکومت - زینت میرهاشمی

۲۸ دی - شلیک موشکها، کُنش در فضای سازش - زینت میرهاشمی

۲۴ دی - واردات دارو از آمریکا و شیادی خامنه ای - زینت میرهاشمی

۲۱ دی - حکم قتل عام مردم با محروم کردن آنان از واکسن معتبر - زینت میرهاشمی

۱۷ دی - نهادینه کردن «خشونت» در لایحه حمایت از زنان در برابر «خشونت» - زینت میرهاشمی

۱۴ دی - آلودگی از مازوت در کنار فاجعه کرونا - زینت میرهاشمی

۱۰ دی - سرمایه های غارت شده مردم در جیب مزدوران حاج قاسم - زینت میرهاشمی

۰۷ دی - مستند «غیر رسمی» تلاشی برای کاهش تنفر عمومی از خامنه ای - زینت میرهاشمی

۰۳ دی ۹۹ - قتل سازمانیافته با عدم خرید واکسن - زینت میرهاشمی

۳۰ آذر - تبدیل فشار به عمل به خاطر نقض حقوق بشر - زینت میرهاشمی

۲۶ آذر - پرونده قربانیان هواپیمای اوکراینی باید در دادگاهی بین المللی رسیدگی شود - زینت میرهاشمی

۲۳ آذر - ساده سازی و عادی سازی با انکار و دروغ - زینت میرهاشمی

۱۹ آذر - از دستگاه کرونایاب سپاه تا خالی بندی ساخت واکسن - زینت میرهاشمی

۱۶ آذر - تهدید حداکثری در برابر فشار حداکثری - زینت میرهاشمی

۱۲ آذر - متحد در سرکوب مردم، جدال در تقسیم قدرت - زینت میرهاشمی

۰۹ آذر - قُلدری با مردم، استیصال در برابر قدرت خارجی - زینت میرهاشمی

۰۵ آذر - جنایت سپاه پاسداران و پرداخت غرامت از جیب مردم - زینت میرهاشمی

۰۲ آذر - امید کاذب رژیم برای نجات برجام و تغییر توازن قوا - زینت میرهاشمی

۲۸ آبان - محاکمه اسدی؛ گامی مهم در جهت بازدارندگی تروریسم دولتی - زینت میرهاشمی

۲۵ آبان - آبان ۹۸؛ خشم و طغیان علیه جنایت و وقاحت - زینت میرهاشمی

۲۱ آبان - دیکتاتورها با میل خود نمی روند، بیرونشان می کنند - زینت میرهاشمی

۱۸ آبان - کارگران هفت تپه در کف خیابان، رژیم در انتظار معجزه بایدن - زینت میرهاشمی

۱۴ آبان - سخنان زهرآلود خامنه ای در دفاع و ترویج تروریسم - زینت میرهاشمی

۱۲ آبان - راهکارهای رژیم برای جلوگیری از انفجار خشم توده ها - زینت میرهاشمی

۰۷ آبان - همزیستی با بنیادگرایان اسلامی با سکولاریسم در تضاد است- زینت میرهاشمی

۳ آبان - احکام ظالمانه برای مردم  بپاخاسته - زینت میرهاشمی

۳۰ مهر - فروش اسلحه به رژیم، کمک به کشتار مردم ایران - زینت میرهاشمی

۲۷ مهر - شباهت قتل وحشیانه پرفسور تاریخ با قتل دگراندیشان در ایران - زینت میرهاشمی

۲۲ مهر - درماندگی ولی فقیه در مهندسی «مبارزه علیه ظلم» - زینت میرهاشمی

۲۰ مهر - اعدام، قتل عَمد و هدفمند در رژیمهای شیخ و شاه  - زینت میرهاشمی

۱۶ مهر - نیرنگ رنگ و رو رفته رژیم در مجامع بین المللی - زینت میرهاشمی

۱۴ مهر - جنبش دادخواهی و دفاع از حقوق بشر در چالش با رژیم - زینت میرهاشمی

۰۹ مهر - بیدادگاههای رژیم اعتبار و صلاحیت ندارند! - زینت میرهاشمی

۰۶ مهر -آدرس عوضی روحانی برای منحرف کردن «لعن و نفرین» - مردم   زینت میرهاشمی

۰۱ مهر - جنگ ۸ ساله؛ برای رژیم «نعمت» و برای مردم «فلاکت» - زینت میرهاشمی

۳۰ شهریور - تهدیدهای پوشالی سرکرده کل سپاه - زینت میرهاشمی

۲۵ شهریور - نبرد نابرابر نوید و واکنش شکست خوردگان - زینت میرهاشمی

۲۳ شهریور - آخرین رزم نوید افکاری بر چوبه دار - زینت میرهاشمی

۱۸ شهریور - واژگونه کردن واقعیتهای جاری توسط حسن روحانی - زینت میرهاشمی

۰۹ شهریور - قلب عاشقان آزادی برای نوید می تپد - زینت میرهاشمی

۱۲ شهریور - شکست سکوت قربانیان تجاوز - زینت میرهاشمی

۰۴ شهریور - تمجید روحانی از خودش  ۱۵۰۰ کشته قیام خونین - زینت میرهاشمی

۰۲ شهریور - شلیک دو موشک تروریست نشان به معیشت کارگران - زینت میرهاشمی

01 شهریور - اُروپا: ماده انفجاری محبوب حزب الله از "اُم القُری" می آید - منصور امان
۳۰ مرداد - آشُفتگی و رها شدن افسار اُلیگارشی از میخ "نظام" - منصور امان 
۲۸ مرداد - «تحمیل مرگ به کسانی که زندگی را طلب می کنند» - زینت میرهاشمی

۲۶ مرداد - عدم تصویب قطعنامه، گسترش نا امنی در خاورمیانه! - زینت میرهاشمی

۲۵ مرداد - اسراییل چگونه به خلیج فارس آمد؟ - منصور امان
۲۳ مرداد - قالیباف هم طبری خودش را یافت - منصور امان 
۲۲ مرداد - از ساده سازی «فساد حکومتی» تا مهندسی «آمار کرونا» - زینت میرهاشمی

۱۹ مرداد - خشم به حق عروس خاورمیانه علیه رژیم ولایت فقیه - زینت میرهاشمی

۱۸ مرداد - نگرانی مُلاها از کناره گیری برایان هوک - منصور امان 
۱۶ مرداد - مصطفی صالحی؛ صورت مساله باقی ست و جواب در پیش! - منصور امان
۱۵ مرداد - اعتراضهای گسترده کارگری، دروغگویی روحانی - زینت میرهاشمی

۱۲ مرداد - اعتصابهای کارگری و خواست ظالمانه خامنه ای از مردم - زینت میرهاشمی

۱۱ مرداد - پای اسلام سیاسی بر پلکان کُرونا - منصور امان 
۰۹ مرداد - رو به داخل: ماکت شو در خلیج فارس - منصور امان 
۰۶ مرداد - همدستی حاکمان در سازماندهی کشتار مردم - زینت میرهاشمی

۰۴ - ماهان ایرِ؛ یادآوری یک نابخردی - منصور امان
۰۲ مرداد - پیامی که رییس دولت عراق برای خامنه ای داشت - منصور امان 
۰۱ مرداد -  اگر جرات دارید «رباتها» را یک روز آزاد بگذارید - زینت میرهاشمی

۲۹ تیر - شورش جوانان بهبهان، یادآور ناقوس مرگ - زینت میرهاشمی

۲۸ تیر - کُرونا، ویروسی که در دامان ج.ا هیولا شد - منصور امان 

۲۶ تیر - خیزش اعدام شدنی نیست - منصور امان
۲۴ تیر - کارگران هفت تپه / پرداخت بدهی با کارگران هپکو - زینت میرهاشمی

۲۲ تیر - توافق ۲۵ سال با چین اهرم فشار بر اروپا، به ضرر مردم ایران - زینت میرهاشمی

۲۱ تیر - آتش و دود در حومه تهران و دمشق؛ دور بعدی تنش - منصور امان 
۱۹ تیر - مُخاطب اصلی ترور الهاشمی - منصور امان
۱۶ تیر - توسری خوردن ماله کش اعظم و بازی دوگانه خامنه ای - زینت میرهاشمی

۱۵ تیر - هزینه های تروریسم با شگردهای عوامفریبانه پولسازی - زینت میرهاشمی

۱۴ تیر - پرواز ۷۵۲؛ غرامت یا عدالت؟ - منصور امان
۱۲ تیر - موقع شناسی خوئینی ها، یک شمشیر دو تیغه - منصور امان
۱۰ تیر - با حکم اعدام معترضان آبان ۹۸، صورت مساله قیام تغییر نمی کند - زینت میرهاشمی

۰۸ تلاش خامنه ای برای باز نشدن «جعبه سیاه» لاریجانی- زینت میرهاشمی

۰۷ تیر - یورش به حزب الله عراق؛ آغاز پایان سیاست دوگانه؟ - منصور امان 
۰۵ تیر - حمایت نظامی امنیتیها از خُنثی سازی صادق لاریجانی - منصور امان
۰۳ تیر - اروپا در آستانه مکانیسم ماشه - زینت میرهاشمی

۰۱ تیر - مافیای رانت خوار حکومتی و زندگی کارگران هفت تپه - زینت میرهاشمی

۳۱ خرداد - مُلاها در راه شورای امنیت، جامعه در برابر انتخاب - منصور امان 
۲۹ خرداد - اعتصاب هفت تپه؛ کارگران در حیاط خلوت مُفسدان - منصور امان 
۲۷ خرداد - کتمان جنایت در نیزارهای ماهشهر - زینت میرهاشمی

۲۵ خرداد - گزارش آنتونیو گوترش پارامتر جدید برای تحریم تسلیحاتی رژیم - زینت میرهاشمی

۲۴ خرداد - ریشه اعتماد بنفس طبری در دادگاه - منصور امان
۲۲ خرداد - گزارش آژانس؛ هُشداری که باید جدی گرفته شود - منصور امان 
۲۰ خرداد - بازگشایی «جعبه سیاه» طبری - زینت میرهاشمی

۱۸ خرداد - گروگانگیری؛ فرار به جلو بن بست با مذاکره مخفی - زینت میرهاشمی

۱۷ خرداد - کُرونا در ایران: مرگ سُکان زندگی را در دست دارد - منصور امان 
۱۵ خرداد - اعتراضهای آمریکا؛ قاتلان از سوراخ بیرون می آیند - منصور امان 
۱۳ خرداد - شلاق خامنه ای بر بدن فعال سندیکایی، رسول طلب مقدم - زینت میرهاشمی

۱۰ خرداد - ارتقای قالیباف، نماد یک تنگنای سیاسی - منصور امان 
۰۸ خرداد - مجلس یازدهُم؛ گام اول پروژه یکدست سازی - منصور امان
۰۶ خرداد - آزادی حق کارگران است و خامنه ای باید طلب عفو کند - زینت  میرهاشمی

۰۴ خرداد - گلوله برای مردم تشنه اهواز، ۳۰ میلیارد دلار برای بشار - زینت میرهاشمی

۰۳ خرداد - انفجار زیر پروژه "هلال شیعی"؛ دونوازی با "رهبر" نازی - منصور امان 
۰۱ خرداد - غارتگر واقعی هفت تپه کیست؟ - منصور امان 
۳۰ اردیبهشت - نگرانی خامنه ای از آب شدن کوه یخ نظام زیر نور آفتاب واقعیتها - زینت میرهاشمی

۲۹ اردیبهشت - رونق کازینوی رژیم با پولهای «مازاد» مردم - زینت میرهاشمی

۲۷ اردیبهشت - به این یا آن شکل، تحریم تسلیحاتی باقی می ماند - منصور امان
۲۵ اردیبهشت - مجلس دهُم و خاتمی؛ تحرُک یا رعشه مرگ؟ - منصور امان
۲۳ اردیبهشت - از پرتاب افغانها در رودخانه تا پرتاب موشک به ناوچه خودی - زینت میرهاشمی

۲۱ اردیبهشت - برای اطلاع خامنه ای؛ دشمن کارگران و مزدبگیران - زینت میرهاشمی

۲۰ اردیبهشت - مُعامله اُستخوان در کازینو ولایت فقیه - منصور امان 
۱۸ اردیبهشت - اتهام زنی بیشرمانه کارگُزاران حکومت به مردُم - منصور امان 
۱۶ اردیبهشت - تمدید یا رفع تحریم تسلیحاتی رژیم - زینت میرهاشمی

۱۴ اردیبهشت - اپوزیسیون قلابی در برابر جنبش کارگران و مزدبگیران - زینت میرهاشمی

۱۳ اردیبهشت - سوختن کارت حزب الله در اُروپا - منصور امان 
۱۱ اردیبهشت - از رونق ساختگی بورس چه کسانی سیراب می شوند؟ - منصور امان 
۰۸ اردیبهشت - چالش کارگران با کرونای ولایت فقیه - زینت میرهاشمی

۰۷ اردیبهشت - ولخرجی «مومنانه» همراه با قتل عام سازمانیافته - زینت میرهاشمی

۰۶اردیبهشت - موشک پرانی، دهن کجی به مردُم زخم خورده - منصور امان 
۰۴ اردیبهشت - ریزش در صف یکپارچه فریب - منصور امان
۰۲ اردیبهشت - موریانه های شناخته شده به جان مردم ایران افتاده اند! - زینت میرهاشمی

۳۱ فروردین - از تشکیل «قرارگاه» جدید سپاه تا درخواست وام - زینت میرهاشمی

۳۰ فروردین - "ارز جهانگیری" بورس کُرونا را مُختل کرد  - منصور امان
۲۸ فروردین - ما را به خیر شُما اُمیدی نیست، شر مرسانید - منصور امان 
۲۶ فروردین - دزدی از جیب مردم، کمک به تروریستها - زینت میرهاشمی

۲۴ فروردین - «جهش تولید» یعنی تعرض همه جانبه به معیشت کارگران - زینت میرهاشمی

۲۳ فروردین - نیمه شعبان؛ شبیخون شکست خورده ها - منصور امان
۲۱ فروردین -پرده برداری از مُناسبات ج.ا و چین با یک شوخی نابجا - منصور امان

۱۹ فروردین - وعده های توخالی به بیکاران و گرسنگان - زینت میرهاشمی

۱۷ فروردین - قتل عام زندانیان به بهانه کرونا - زینت میرهاشمی

۱۶ فروردین - کُرونا؛ فاجعه برای کارورزان، حادثه برای علی لاریجانی - منصور امان 
۱۴ فروردین - آرایش نظامی جدید ج.ا و آمریکا در عراق - منصور امان 

۱۲ فروردین - شانتاژ  جهانی و منطقه ای به بهانه کرونا - زینت میرهاشمی

۱۰ فروردین - شبیخون کرونا بر ساختار ویروس حکومتی - زینت میرهاشمی

۹ فروردین - شورش در زندانها فریاد مددخواهی است - منصور امان 
۷ فروردین - ج.ا به تحریم مردُم ایران خاتمه دهد، همین امروز! - منصور امان 

۰۵ فروردین - دیکتاتوری که بدون «دشمن موهوم» زنده نمی ماند - زینت میرهاشمی

۰۳ فروردین - پاک شدن ظلم مضاعف از حافظه هنرمندان وابسته - زینت میرهاشمی

۰۲ فروردین- "سال جهش" در انتظار علی خامنه ای - منصور امان 

۲۹ اسفند - نیاز مردُم به کُمک و امداد دوجانبه "نظام" به خود - منصور امان

۲۷ اسفند - کارگران: دستمزدی که هیچگاه افزایش ندارد - زینت میرهاشمی

۲۵ اسفند - باجگیری به نام کرونا به کام جنگ طلبی - زینت میرهاشمی

۲۴ اسفند - کرونا؛ هرج و مرج زیر "خیمه نظام" - منصور امان 
۲۲ اسفند - کاسبان کُرونا - منصور امان 
۲۰ اسفند - تحمیل فقر و بیکاری به مردم با پنهان کاری در مورد ویروس کرونا - زینت میرهاشمی

۱۸ اسفند - حجم بی اندازه دروغ و وقاحت - زینت میرهاشمی

۱۷ لسفند - از کُرونا بدون میانبُر به درگیری فرقه ای در هند - منصور امان      
۱۵ اسفند - ضرورت مُداخله بین المللی در مُبارزه با کُرونا در ایران - منصور امان     
۱۳ اسفند - مستشاران قلابی، عمودی می روند، افقی بر می گردند - زینت میرهاشمی

۱۱ اسفند - بربریت ولایت فقیه: حبس و شلاق برای مدافعان حقوق کارگران - زینت میرهاشمی

۱۰ اسفند - جنگ بیولوژیک در سیاهچالهای ولی فقیه - منصور امان
۰۸ اسفند - "نظام" با کُرونا به سازش رسیده - منصور امان
۰۶ اسفند - گسترش ویروس کُرونا به یک فاجعه انسانی در ایران - زینت میرهاشمی

۰۴ اسفند - دو کلان ضربه به رژیم، پیروزی تحریم و لیست سیاه FATF - زینت میرهاشمی

۰۳ اسفند - رژیم ولایت فقیه مُکمل کُرونا - منصور امان
۰۱ اسفند - انتخابات خامنه ای؛ شکل سیاسی شده یک انحطاط - منصور امان
۲۹ بهمن - تحریم بی سابقه نمایش انتخابات و حرفهای مسخره روحانی - زینت میرهاشمی

۲۶ بهمن - هیچ جنایتی پنهان و هیچ قاتلی بی کیفر نمی ماند - منصور امان
۲۴ بهمن - مراسم تدفین ج.ا در ۲۲ بهمن - منصور امان
۲۲ بهمن - نواختن طبل فریبکاری برای کشیدن مردم به خیابان - زینت میرهاشمی

۱۷ بهمن - بورل در تهران؛ غُرش با دهان بی دندان - منصور امان
۱۳ بهمن - قیمت ورود به مجلس ارتجاع - زینت میرهاشمی

۱۲ بهمن - "مُعامله قرن"، لُقمه ای که در گلوی "نظام" گیر می کند - منصور امان
۱۰ بهمن - انتخابات؛ نمایش بی تماشاچی به دکوراسیون و گریم هم نیاز ندارد - منصور امان
۰۸بهمن - بازی احمقانه و خطرناک رژیم در عراق - زینت میرهاشمی

۰۶ بهمن - تشدید بحران در عراق برای پوشاندن آبروی بر باد رفته - زینت میرهاشمی

۰۵ بهمن - صعود ۸ پله ای ولایت فقیه از نردبام سرافکندگی - منصور امان
۰۲ بهمن - بُحرانی که از گور آن مرحوم برخاست - منصور امان
۰۱ بهمن - تهدید ماله کش نظام در اوج بحران رژیم - زینت میرهاشمی

۲۹ دی - در میان ویرانه های سیل، مدال افتخار روحانی به خودش - زینت میرهاشمی

۲۸ دی - سُخنرانی خامنه ای؛ بوی نای، بوی الرحمان - منصور امان
۲۶ دی - مکانیسم ماشه؛ چرا اکنون؟ - منصور امان
۲۴ دی - ضربه های محکم مردم به مرکز ثقل و عَمود خیمه نظام - زینت میرهاشمی

۲۲ دی - گَرد و خاک مرده گردانی حاج قاسم، دود شد رفت به هوا - زینت میرهاشمی

۲۱ دی - واکُنش "سختی" که سرمایه سیاسی "نظام" را برباد داد - منصور امان
۱۹ دی - کوه "انتقام سخت"، "موش"ک زایید - منصور امان
۱۶ دی - نمایش جنازه  سلیمانی تایید وحشت رژیم از قیام مردم - زینت میرهاشمی

۱۵ دی - مدیریت پیشگیرانه باعث حذف سلیمانی شد - زینت میرهاشمی

۱۴ دی - پایان دوره جنگ بهداشتی خامنه ای؛ آغاز دور قُمار؟ - منصور امان
۱۲ دی - حمله به میدان تحریر از میان بُر سفارت آمریکا - منصور امان
۱۰ دی - «مصداق بارز تروریسم» یعنی چی؟ - زینت میرهاشمی

۰۸ دی - مانور مشترک دریایی، قدرتنمایی پوشالی رژیم - زینت میرهاشمی

۰۷ دی - دهان دریدگی "سردار نجات" بی سبب نیست - منصور امان
۰۴ دی - مفهوم لو دادن علی خامنه ای به رویترز - منصور امان
۰۳ دی - طرحهای بی خاصیت مجلس نشینان بی اختیار - زینت میرهاشمی

۱ دی -وحشت آشکار رژیم از شورش گرسنگان - زینت میرهاشمی

۳۰ آذر - محکومیت بین المللی رژیم مُلاها، یک برگ برنده - منصور امان
۲۸ آذر - اُصول دین قاتلان از زبان وزیر کشور - منصور امان
۲۶ آذر - سهمیه سرکوب مردم لبنان و عراق در بودجه سال ۹۹- زینت میرهاشمی

۲۴ آذر - برآمد قیام آبان: آشفتگی در حکومت و تشدید تضاد با مردم - زینت میرهاشمی

۲۰ آذر - پیام بودجه ۹۹ به آمریکا و به مردُم - منصور امان
۱۸ آذر - پول کثیف و "رافت اسلامی" - منصور امان
۱۷ آذر - نمایش رئیسی بدون حضور دانشجو در روز ۱۶ آذر - زینت میرهاشمی

۱۴ آذر - جنگی که خامنه ای شروع کرده، با براندازی حکومت به پایان خواهد رسید - زینت میرهاشمی

۱۳ آذر -  - گذار انقلاب عراق از ایستگاه عبدالمهدی و درسهای ناصریه  - منصور امان
۱۱ آذر - آبان، شکست قطعی رژیم حاکم را مُهر کرد - منصور امان
۰۹ آذر - مردم عراق مصمم بر بریدن شاهرگ نفوذ ولایت فقیه - زینت میرهاشمی

۰۷ آذر - هیچ پادزهری برای نجات رژیم ولایت فقیه وجود ندارد - زینت میرهاشمی

۰۶ آذر - اعلام جنگ "سردار" شکم برآمده علیه گُرسنگان - منصور امان
۰۴ آذر - این هنوز از نتایج سحر است - منصور امان
۳۰ آبان - رویای ولایت فقیه در آتش خشم مردم خواهد سوخت! - زینت میرهاشمی

۲۹ آبان - توده در پاییز، بهار را تجربه می کند - منصور امان
۲۷ آبان - ریشه ژست مُداراجویانه خامنه ای با "مردُم یهود" - منصور امان
۲۵ آبان - هزینه سرکوب و ترور با دست بردن به سفره مردم - زینت میرهاشمی

۲۳ آبان - وعده های توخالی برای داغ کردن نمایش انتخابات - زینت میرهاشمی

۲۲ آبان - اعتراضات شادگان و اهواز؛ نظام" در مُحاصره نفرت توده ها - منصور امان
۲۰ آبان - گام چندُم در سرازیری جنگ و فلاکت؟ - منصور امان
۱۹ آبان - سخنان دیکتاتور عثمانی باب میل ماله کش رژیم - زینت میرهاشمی

۱۶ آبان - نمایش غنی سازی اورانیوم برای باج گیری - زینت میرهاشمی

۱۵ آبان - فرار از کربلا؛ سیستم خلافت در بُحران - منصور امان
۱۳ آبان - رویای پیروزی بر دیوار سفارت آمریکا - زینت میرهاشمی

۰۹ آبان - خامنه ای نقاب از چهره برداشت و فرمان سرکوب مردم عراق را داد! - زینت میرهاشمی

۰۶ آبان - مُشتریان سرویس داعش در عزا - منصور امان
۰۵ آبان - FATF؛ قُفل شدگی یک رژیم بُحران زده - منصور امان
۰۴ آبان - دستان آغشته به خون رژیم در عراق - زینت میرهاشمی

۰۲ آبان - وحشت خامنه ای از تصویب اف اِی تی اف - زینت میرهاشمی

۰۱آبان - "نظام" با پای لنگان در تعقیب کارگران - منصور امان
۲۹ مهر - اعتراضهای عراق و لُبنان مانُور اربعین را به شکست کشاند - منصور امان
۲۸ مهر - هلال شیعی در آتش خشم مردم عراق و لبنان - زینت میرهاشمی

۲۵ مهر - سخنرانی رندانه روحانی و اعتراض دانشجویان- زینت میرهاشمی

۲۴ مهر - ماموریت غیرمُمکن عمران خان - منصور امان
۲۲ مهر - غذا و دارو؛ ظریف و همتی روشنگری می کنند - منصور امان
۲۱ مهر - تجاوز نظامی ترکیه، کشتار کردهای سوریه و سوء استفاده رژیم - زینت میرهاشمی

۱۸ مهر - اراده کارگران برای ادامه اعتراضات خاری در چشم رژیم - زینت میرهاشمی

۱۷ مهر - زنان در استادیوم، مراجع در پستو - منصور امان
۱۵ مهر - "هلال شیعی" زیر پای مُعترضان عراقی ۰ منصور امان
۱۴ مهر - قیام برحق مردم لردگان علیه رژیم فاسد - زینت میرهاشمی

۱۱ مهر - پاسخ مردم عراق به ماجراجویی خامنه ای در منطقه - زینت میرهاشمی

۱۰ مهر - قُمار "نقض برجام" به انتها نزدیک می شود - منصور امان

۰۸ مهر - ستمی که بر تخت روانچی و رُفقایش می رود! - منصور امان
۰۶ مهر - بازگشت روحانی با دستان خالی تر از همیشه - زینت میرهاشمی

۰۴مهر - دکترین امنیتی روحانی در اوج فلاکت رژیم - زینت میرهاشمی

۰۳ مهر -  چهارشنبه ۳ مهر - نیویورک؛ دوراهی شُرکای "برجامی" برای "نظام"  - منصور امان
۰۱ مهر - آغاز سال تحصیلی جدید در سایه بُحران و جنگ - منصور امان
۳۰ شهریور - تایید موشک پرانی از طرف مزدوران خامنه ای - زینت میرهاشمی

۲۸ شهریور - به خون کشیدن کارگران هپکو نمونه ای از تمدن اسلامی ولی فقیه - زینت میرهاشمی

۲۷ شهریور - موشکهایی حامل کارت دعوت به جنگ - منصور امان
۲۵ شهریور - درآمد سازی طبقه فرادست با غارت ارزی - منصور امان
۲۴ شهریور - وارونه جلوه دادن شورش دختر آبی - زینت میرهاشمی

۲۱ شهریور - خواست بی شرمانه روحانی از زنان و کارگران - زینت میرهاشمی

۲۰ شهریور - تصویر یک چشم انداز هولناک در حُکم زندان اسماعیل بخشی - منصور امان
۱۸ شهریور - فرزندان ما و فرزندان خاتمی - منصور امان
۱۶شهریور - پایداری مقاومت کارگری در برابر سرکوب -   زینت میرهاشمی

۱۴شهریور - فشار جهانی و سیاست انتحاری رژِیم - زینت میرهاشمی

۱۳ شهریور - فُرود طلیعه یک جنگ نابرابر در مزارع اسراییل - منصور امان
۱۱ شهریور - سرکوب با چاشنی پوپولیسم قضایی - منصور امان
۰۹ شهریور - حلقه محاصره جهانی علیه رژیم تنگ تر می شود! - زینت میرهاشمی

۰۶ شهریور - باد ابتکار آقای مکرون یکروزه خالی شد - منصور امان
۰۴ شهریور - جنگ از سوریه به مرزهای ایران نزدیک می شود - منصور امان
۰۲ شهریور - پنهانکاری در عرصه دیپلماسی و نظامی - زینت میرهاشمی

۳۱ مرداد - استاد ماله کش در سفر اروپایی - زینت میرهاشمی

۳۰ مرداد - اعترافات اجباری؛ رشته پیوند "اصولگرا" و "اصلاح طلب" - منصور امان
۲۸ مرداد - صادق لاریجانی؛ تُف سر بالای "رهبر" - منصور امان
۲۶ مرداد - توبه نامه رژیم به دولت جبل الطارق - زینت میرهاشمی

۲۴ مرداد - رذالت رژیم علیه کارگران هفت تپه ادامه دارد - زینت میرهاشمی

۲۳ مرداد - کاروان التماس و تهدید در خلیج فارس - منصور امان
۲۱ مرداد - نمایش رئیسی نازل تر از آن است که توهُم زا باشد - منصور امان
۱۸ مرداد - رفتار رژِیم عامل ائتلاف نظامی در خلیج فارس - زینت میرهاشمی

۱۷ مرداد - نصیحت «تدارکچی» سابق به کارگزاران بی اختیار - زینت میرهاشمی

۱۶ مرداد - اعتراف حجاریان به "تمومه ماجرا" - منصور امان
۱۴ مرداد - ظریف؛ وقتی تحریم مُعجزه می کند - منصور امان
۱۲ مرداد - تنگ تر شدن حلقه فشار با تحریم ظریف - زینت میرهاشمی

۱۰ مرداد - تحمیل هزینه بحران بر زنان و نیروهای آگاه جامعه - زینت میرهاشمی

۰۹ مرداد - بعد از راهزنی دریایی نوبت چیست؟ - منصور امان
۰۷ مرداد - میلیاردر "ساده زیست" بر نوک تضاد طبقاتی - منصور امان
۰۶ مرداد - فرار به جلوی عضو هیات مرگ در قتل عام - زینت میرهاشمی

۰۳ مرداد - دعوت به محاصره اقتصادی با مهلت ۶۰ روزه دوم - زینت میرهاشمی

۰۲ مرداد - کشاندن مُتحدان "برجام"ی به صف آرایی نظامی - منصور امان
۳۱ تیر - درخواست "فداکاری" خاتمی از "آشوبگران" - منصور امان
۳۰ تیر - تشدید تنش با گروگان گیری نفتکشها - زینت میرهاشمی

۲۸ تیر- بازی خطرناک رژیم در منطقه - زینت میرهاشمی

۲۶ تیر - این یارانه بگیر باید حذف شود - منصور امان
۲۴ تیر - چرا رژیم مُلاها به طرحهای "دُشمنان"ش خدمت می کند؟ - منصور امان
۲۰ تیر- تهدیدهای رژیم رنگ می بازد - زینت میرهاشمی

۱۹ تیر - تلاش حاکمیت برای رسیدن به توازُن دهه شصتی با جامعه - منصور امان
۱۷ تیر - باجگیری اتُمی و هدفهایش - منصور امان

۱۶ تیر - گسترش مافیای فروش اعضایِ بدنِ زندانیان - زینت میرهاشمی

۱۳تیر - تلاش بیهوده برای سهیم کردن مردم در جنگ - زینت میرهاشمی

۱۲ تیر - فاجعه در کرمانشاه هم ماندگار شد - منصور امان
۱۰ تیر - از "پیمان عدم تعرُض" به سفارت گیری - منصور امان
۰۹ تیر - مهر باطل نشست وین بر مهلت روحانی - زینت میرهاشمی

۰۶ تیر - ترس از برباد رفتن ثروت ناشی از چپاول مردم - زینت میرهاشمی

۰۵ تیر - پاسُخ ترامپ به سیاست "نه مُذاکره" خامنه ای - منصور امان
۰۳ تیر - روسیه؛ زمانی برای دوشیدن مُلاها - منصور امان
۰۲ تیر - وحشت از فروپاشی با آرایش جنگی - زینت میرهاشمی

۳۰ خرداد - تاکید بر واقعی بودن تهدیدهای رژیم - زینت میرهاشمی

۲۹ خرداد - شعله ور سازی آتش بُحران هسته ای؛ وُرود به قُمار مرگ و زندگی - منصور امان
۲۷ خرداد - شُمارش معکوس برای پیامدهای حملات تروریستی اخیر - منصور امان
۲۵ خرداد - خامنه ای بر سر دو راهی محو شدن - زینت میرهاشمی

۲۳ خرداد - حرفهای روحانی به درد لای جرز دیوار هم نمی خورد - زینت میرهاشمی

۲۲ خرداد - آب پاکی وزیر خارجه آلمان روی دست مُلاها - منصور امان
۲۰ خرداد - جنگ پیشگیرانه علیه موج همه گیر اعتراضها - منصور امان
۱۷ خرداد - موضع مَکرون، نزدیک شدن غروب عمر رژیم - زینت میرهاشمی

۱۶ خرداد - ُسخه مزورانه خامنه ای برای فلسطینیها - زینت میرهاشمی

۱۵ خرداد - واقعیت نفرت انگیزی که در سُخنان خونسردانه روحانی خودنمایی می کند - منصور امان
۱۲ خرداد - توصیف شرایط با توسل به دروغ - زینت میرهاشمی
۰۸ خرداد - تکاپوی از فرط استیصال - زینت میرهاشمی

۰۷ خرداد - دلدادگی ملکوتی آقاداماد به خرج فرهنگیان - منصور امان
۰۶ خرداد - عراق میانجی یا طرف دعوا؟ - منصور امان
۰۵ خرداد - رفراندوم بهانه ای برای فرار از بن بست - زینت میرهاشمی

۰۲ خرداد - فروپاشی ارزشهای دینی حکومت - زینت میرهاشمی

۰۱ خرداد -  تقلید از اُلگوی کُره شمالی در شلیک کاتیوشا - منصور امان
۳۰- اردیبهشت - ... و ناگهان روحانی و ظریف بی اختیار شدند - منصور امان
۲۹ اردیبهشت - دو حرکت اعتراضی در شکستن سنگرهای ارتجاع - زینت میرهاشمی

۲۶ اردیبهشت - جنگ رژیم با کارگران و معلمان با دستگیریهای مداوم - زینت میرهاشمی

۲۵ اردیبهشت - حمله به نفتکشها، کاتالیزاتور یک درگیری نظامی گُسترده تر - منصور امان
۲۳ ادریبهشت - ارسال علامت فروپاشی از سوی ظریف و عراقچی - منصور امان
۲۲ اردیبهشت - قانونمند کردن فساد به بهانه تحریمها - زینت میرهاشمی

۱۹ اردیبهشت - درد بی علاج نظام و تلاش مذبوحانه برای بقا - زینت میرهاشمی

۱۵ اردیبهشت - خواست وقیحانه روحانی از معلمان - زینت میرهاشمی

۱۲ اردیبهشت - وحشت همیشگی نظام از همبستگی کارگران - زینت میرهاشمی

۱۱ اردیبهشت - دو پیامد ناکامی ماموریت ظریف - منصور امان
۰۹ اردیبهشت - دامی که "نظام" برای ترامپ گذاشت و خود در آن افتاد - منصور امان
۰۷ اردیبهشت - نگرانی جلاد سابقه دار از همبستگی کارگران - زینت میرهاشمی

۰۵ اردیبهشت - تایید هزار باره بر تروریستی بودن سپاه پاسداران - زینت میرهاشمی

۰۴ اردیبهشت - لغو مُعافیتهای نفتی؛ خامنه ای کشور را به کجا می کشاند؟ - منصور امان
۰۲ اردیبهشت - اخراج دُشمنان اینترنت؛ یک گام دلگرم کننده - منصور امان
اول اردیبهشت - بیخوابی و دعای روحانی، آب روی  آتش نیست - زینت میرهاشمی

۲۹ فروردین - حرفهای پوشالی برای پنهان کردن تنفر مردم - زینت میرهاشمی

۲۸ فروردین - نیازهای فوری سیل زدگان با اولویتهای حاکمیت سازگار نیست - منصور امان
۲۶ فرودین - ورود حشدالشعبی؛ گامی در جهت "سوریه ای" کردن ایران - منصور امان
۲۴ فروردین - خروش مردم اهواز، پاسخ به تبهکاری سپاه - زینت میرهاشمی

۲۲ فروردین - نگرانی سپاه تروریستی برای چیست؟- زینت میرهاشمی

۲۰ فروردین - یک ضربه کاری به ثبات "نظام" - منصور امان
۱۹ فروردین - سیل و سپاه همدست در ویرانی - منصور امان
۱۸ فروردین - بلند پروازی یا خیالپردازی در جنگ نیابتی - زینت میرهاشمی

۱۵فروردین - روسیاهی حسن روحانی  - زینت میرهاشمی

۱۴ فروردین - سیلاب؛ مُدیریت عصر غارنشینی - منصور امان

۱۲ فروردین - تحریمها؛ حزب الله بی پول، سوریها در صف نفت و بنزین - منصور امان
۱۱ فروردین - سیل و جنگ باندهای حکومتی - زینت میرهاشمی

۰۸ فروردین - سیل و ویرانی حاصل چهل سال چپاول و جنایت  - زینت میرهاشمی

۰۷ فروردین - مسیر کوتاه یک حادثه طبیعی به فاجعه انسانی - منصور امان
۰۵ فروردین - ارسال علامت اشتباه در باره جنایت نیوزیلند - منصور امان
۰۱ فروردین - چپاول کارگران به بهانه جنگ اقتصادی - زینت میرهاشمی

۲۸ اسفند - آن سوی این دوزخ سیاه، "روز نو" به انتظار نشسته - منصور امان
۲۷ اسفند - خط بُطلان پاسدار جعفری بر کارنامه "نظام" - منصور امان
۲۶ اسفند - فرصت طلبی ظریف در پاسخ به عمل تروریستی - زینت میرهاشمی

۲۳ اسفند - سفر بدون دستاورد روحانی به عراق - زینت میرهاشمی

۱۹ اسفند - از حکم شلاق جعفرعظیم زاده تا رونمایی اختلاسگران - زینت میرهاشمی

۱۶ اسفند - وحشت از شورش مردم و اعتراف به سقوط - زینت میرهاشمی

۱۵ اسفند - اخراج دیپلُماتهای هُلندی؛ برگ دیگری از پرونده رُسوایی مُماشات - منصور امان
۱۳ اسفند - بازگشت فلاکت، مُقاومت جامعه - منصور امان
۱۲ اسفند - خرید وقت و ادامه پولشویی - زینت میرهاشمی

۰۹ اسفند - ناهمخوانی حق خواهی کارگران با امنیت رژیم - زینت میرهاشمی

۰۸ اسفند - بُحران ظریف یا شکست زُمُخت؟ - منصور امان
۰۶ اسفند - تعلیق FATF، مُحرک سُقوط اقتصادی - منصور امان
۰۵ اسفند - اجازه «صریح ولی فقیه» در مالیات بندی بودجه - زینت میرهاشمی

۰۲ اسفند - هدیه خامنه ای به یک جنایتکار- زینت میرهاشمی

۰۱ اسفند - رُل تازه باند حاکم برای روحانی: نفر بی آبروی بُحران معیشتی - منصور امان
۲۹ بهمن - بازتاب ضربه ورشو و مونیخ در "بیت" - منصور امان
۲۸ بهمن - بن بست مجمع تشخیص مصلحت نظام - زینت میرهاشمی

۲۵ بهمن - وارونه جلوه دادن واقعیتها از جانب ولی فقیه - زینت میرهاشمی

۲۴ بهمن - شکست نمایش قُدرت و حمایت با سه پیامد جدی  - منصور امان
۲۲ بهمن - جمهوری اسلامی: دملی آماس کرده به حجم چهل سال پلشتی استبداد دینی - منصور امان
۲۰ بهمن - سنگربندی پشت موشک و تحمیل فقر به مردم - زینت میرهاشمی

۱۸ بهمن - راه حل خامنه ای برای جلوگیری از پاشیدگی نظام - زینت میرهاشمی

۱۷ بهمن - دهن کجی یک و نیم میلیارد دُلاری به مردُم محروم ایران - منصور امان
۱۵ بهمن - خواربار در آسمان، "رهبر" در چاه جمکران - منصور امان
۱۴ بهمن - «نسیه» بودن راهکار اروپایی برای نجات برجام - زینت میرهاشمی 

 

نبرد خلق

ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
سردبیر: زینت میرهاشمی
هیات دبیران: منصور امان، زینت میرهاشمی
هیات تحریریه: منصور امان، زینت میرهاشمی، مهدی سامع

با ما به روز باشید

 

پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت پنجاهمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

بهمن ۱۳۹۹

--------------------

به مناسبت چهل و نهمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

--------------------

به مناسبت چهل و هشتمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

--------------------

به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

آرشیو بیانیه ها ....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

قطعنامه ها و گزارشهای شورای عالی سازمان

دهمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با موفقیت به کار خود پایان داد

بهمن ۱۳۹۸

 

آرشیو قطعنامه ها ...

 

 

گزارشهای یادمانهای سیاهکل

ویدپوی همایش پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل را در آدرس یوتوب زیر دنبال کنید

همایش پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل / ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - YouTube

سخنرانی مهدی سامع در پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل/ رستاخیزسیاهکل و نقش بی بدیل رفیق غفور حسن پور

در آدرس یوتوب زیر

همایش پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاکل / ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - YouTube

---------------------------------

همایش یادمان چهل و نهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل - بهمن ۱۳۹۸

شب شور و حرکت

 

روز شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۸ فوریه ۲۰۲۰، مراسم بزرگداشت چهل و نهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل در شهر کلن (آلمان) با شرکت پرشور شمار زیادی ایرانیان آزادیخواه برگزار شد.ادامه مطلب

ادامه ... کلیک کنید

------------------------------------------

کلیپهای همایش سالگرد رساخیز سیاهکل در یوتیوب

قسمت اول - آغاز برنامه با پخش  کلیپ و شعرخوانی (کلن _ آلمان ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ )

https://www.youtube.com/watch?v=JxXuD-h35Gk

قسمت دوم - سخنرانی زینت میرهاشمی

قیام خونین آبان  ۹۸ُ دستاوردها و چشم اندازها (کلن _ آلمان ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ )

https://www.youtube.com/watch?v=FZDyteEvIe8

 قسمت سوم پیامهای رسیده و شعرخوانی

https://www.youtube.com/watch?v=Hyy5got3CWA

قسمت چهارم مهرداد قادری - زینت میرهاشمی گفتگو و پرسش و پاسخ - کلن آلمان بهمن ۱۳۹۸

گزارش یادمان ۱۹ بهمن، چهل و هشتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

https://www.youtube.com/watch?v=0RNE0Tz7L94

https://www.youtube.com/watch?v=4Ms6kdeSfB4

https://www.youtube.com/watch?v=Ecvlqxf2z4g

https://www.youtube.com/watch?v=a2mm3KGGmXI

 

 

زیر محک زمان

کلیک کنید


 

 

قطعنامه های سه اجلاس شورای عالی سچفخا
                 (1388- 1391 – 1393)

ناشر: سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
چاپ اول: 1394

چاپ و صحافی: چاپخانه باقر مرتضوی، آلمان - کلن
برای دریافت این کتاب با آدرسهای زیر مکاتبه کنید

NABARD/ B.P. 77 / 91130 Ris orangis/ France
nabard@iran-nabard.com
بهای کتاب 7 یورو
هزینه پستی 2 یورو

 

تداوم

گفتگویی با مهدی سامع

 

بیانیه توضیحی

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون

قیام سرنوشت ساز کارگران، تهیدستان و مردم آزادیخواه

===

نهمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با موفقیت به کار خود پایان داد

 رستاخیز سیاهکل و جنبش فدایی

اسناد، دیدگاه، گزارش، عکس و شعر

************

 

 

شهدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

طی سالهای 1349 تا 22 بهمن 1357

********

 

 

ششمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برگزار شد - کلیک کنید

قطعنامه در باره تحولات سیاسی در شرایط کنونی

مصوب ششمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران  

 

قطعنامه پیرامون بحران جهانی سرمایه داری و چالشهای چپ

مصوب ششمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

فیلم سخنرانی رفیق مهدی سامع، پیرامون تاریخ سازی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره جنبش پیشتاز فدایی
 در مراسم 19 بهمن، گرامیداشت حماسه سیاهکل - هلند

برای مشاهده برنامه یادمان رستاخیز سیاهکل به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.youtube.com/pooyeh

اطلاعیه دبیرخانه سازمان  چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون

برگزاری نشست سالانه کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 

پیام، مطلب، شعر و طرحهای رسیده

 به سایت نبرد خلق به مناسبت 19 بهمن سالگرد حماسه سیاهکل

 

ایران نبرد با تشکر از یاران و دوستانی که در سالگرد رستاخیز سیاهکل با ارسال شعر، مقاله و طرح ما را در این بزرگداشت همراهی کردند اقدام به درج آنها خواهد نمود. (کلیک کنید)

 

همایش گرامیداشت حماسه سیاهکل در کُلن – آلمان

 

پیام سازمان چریكهای فدایی خلق ایران

به مناسبت 19 بهمن‏، سی و