فراسوی خبر ... یکشنبه ۲۵ اسفند

 

باجگیری به نام کرونا به کام جنگ طلبی

زینت میرهاشمی

 

کارنامه فساد و دزدی در رژیم جمهوری اسلامی طی ۴ دهه گذشته در هنگامه رویدادهای طبیعی مانند سیل، زلزله و ... در توزیع کمکهای انساندوستانه از طرف نهادهای بین المللی، به خوبی مشخص شده است. اینگونه کمکها توسط باندهای حکومتی و مافیا احتکار، در بازار سیاه به مردم نیازمند فروخته می شود.

رژیم ولایت فقیه از صندوق بین النمللی پول درخواست ۵ میلیارد دلار کمک کرده و رئیس کل بانک مرکزی، به تقاضای وام از صندوق بین المللی پول اشاره کرده است. نامه ماله کش اعظم، به دبیرکل سازمان ملل متحد در روز پنجشنبه ۲۲ اسفند برای رفع تحریمهای ایالات متحده آمریکا برای مقابله با کرونا در ایران، یک فرصت طلبی و شیادی شناخته شده رژیم است. وی در نامه اش به کمبودهای کادر درمانی برای مقابله با کرونا اشاره کرده است. این ماله کش توضیح نداده است که تجهیزات رسیده از طرف سازمان جهانی بهداشت و کشورهای دیگر اروپایی چگونه و در کجا توزیع شده است. او توضیح نداده که چگونه کیتهای بهداشتی جهت تست و حفاظت در اختیار مجلس نشینان قرار گرفته و چرا در اختیار کادرهای درمانی قرار نگرفته است.

نامه حسن روحانی به سران چند کشور با خواست همراه نشدن کشورها با تحریمهای آمریکا شده در این شرایط هم نوعی مظلوم نمایی به نام مردم جهت برپا نگاه داشتن نظام پوسیده است. حسن روحانی در نامه اش تحریمها را یک نوع «مجازات دسته جمعی مردم ایران» دانسته است. این بی شرم رئیس جمهور رژیمی است که به جنایت علیه مردمش شهره جهان است. قتل عام سال ۶۷، قتل بیش از۱۵۰۰  نفر در قیام آبان، اعدام و ...از جمله جنایتهای رژیم در حق مردم ایران است. سوال این است که آیا این تحریمها بودند که مردم ایران را قتل عام کردند یا رژیم حاکم بر ایران؟

رژیم از جانباختن هزاران قربانی ویروس کرونا که خود در گسترش آن نقش برجسته ای دارد، استفاده کرده و مشکل را به تحریمهای آمریکا ربط داده است. در حالی که سخن پراکنیهای سران رژیم و عملکردهای آنان در منطقه گواهی بر این هستند که تقلای رژیم برای فروش نفت و برداشتن تحریمها، به منظور هزینه کردن برای تروریسم و تعذیه رسانی به مزدورانش در هلال شیعی است.

آتش بازیهای چند روز گذشته در عراق، شلیک بیش از ۳۰ راکت به پایگاه نظامی محل استقرار نیروهای ائتلاف و کشتن سه پرسنل نظامی توسط مزدوران رژیم ولایت فقیه به نام کتائب حزب الله انجام شده است. همه می دانند که حرکتهای این گروههای تروریستی در عراق بدون اجازه و امکانات رژیم ایران میسر نیست. درست در زمانی که مردم گرفتار کرونا هستند و رژیم عامل اصلی تبدیل این ویروس به یک اپیدمی و کشتار انبوه است، نیروهای سپاه قدس در عراق فعال می شوند. در شرایطی که رژیم باید در مجامع بین المللی به عنوان قتل سازمانیافته مردم در همه گیری ویروس در ایران و حتا در کشورهای دیگر محکوم شود، جنگ طلبان نیابتی رژیم در عراق فعال می شوند.

از سوی دیگر گسیل پاسداران و بسیجیها با نام ستاد مبارزه با کرونا، یعنی حکومت نظامی و کنترل مردم. جان مردم برای رژیم ارزشی ندارد. رژیم برای حفظ جان خود در تقلا است.

پس کمکهای ارسالی باید به دست نهادهای مردمی برسد و گرنه این کمکها در عمل خون رسانی به لشگرهای فاطمیون و زینبیون، حشدالشعبی و کتائب و حزب الله خواهد بود.

 

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول