فراسوی خبر ... شنبه ۱۱ فروردین

حمایت خامنه ای از تولید داخلی با تعطیلی مجتمع نیشکر هفت

زینت میرهاشمی

 

هنگامی که فعالان کارگری به شکنجه و حبسهای طولانی مدت محکوم می شوند، هنگامی که نمایندگان کارگران به دلیل سازماندهی اعتصاب بازداشت می شوند، هنگامی که شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز کارگری گرفتار قل و زنجیر و شلاق حکومت می شوند و سرانجام وجود قوانین ضد کارگری که اعتصاب و تشکل یابی مستقل و مبارزه صنفی را ممنوع می کند، مدیر عامل مجتمع نیشکر هفت تپه در برابر خواست بر حق کارگران گرسنه، چراغ کارخانه را خاموش می کند و آبی در سفره چپاولگران حکومتی و کارگزاران آن تکان نمی خورد. چنین است معنی واقعی نامگذاری خامنه ای که امسال را سال حمایت از تولید داخلی اعلام کرد.

مدیر عامل مجتمع نیشکر هفت تپه، طی بخشنامه ای اعلام کرد:با توجه به اتفاقات پیش آمده در روزهای اخیر توسط افراد غیر دلسوز و بی مسئولیت که هیچگونه توجهی به قوانین جاری شرکت نداشته اند، بنا به مسئولیت اینجانب برای جلوگیری از صدمات احتمالی غیر قابل جبران، این شرکت تا اطلاع ثانوی جهت تعیین تکلیف و ایجاد امنیت برای ادامه کار شرکت کلیه واحدها تعطیل اعلام می گردد.

نتیجه این بخشنامه ضد کارگری و طرح مساله حفط امنیت مجتمع، بیکاری کارگران، تهدید آنان و به گرسنگی کشاندن بیشتر کارگران این واحد تولیدی است.

این اقدامی غیر انسانی، ناعادلانه و ضد کارگری رژیم ولایت فقیه که سرکوب کارگران را نهادینه کرده است به طور قاطع محکوم است.

کارگران نیشکر هفت تپه بارها در اعتراض به واگذاری زمینهای کشاورزی این مجتمع به شرکتهای پیمانکاری و اخراج کارکران غیر رسمی و همچنین عدم پرداخت حقوق شان در اشکال مختلف دست به اعتراض، تجمع و اعتصاب زده اند. اعتراضهای همبسته و گسترده کارگران این مجتمع، پیروزیهای موقتی را هم برای کارگران در پی داشته است. برای شکستن اعتصاب کارگران، بارها وعده های دروغین داده شده است. حرکت اعتراضی کارکران در روز پنجشنبه ۹ فروردین علیرغم اعلام تعطیلی از طرف مدیر مجتمع بیان اراده واحد کارگران این شرکت در برابر بیکاری تحمیلی است.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست