فراسوی خبر... آدینه ۱۰ فروردین

 

شورش بر حق مردم اهواز علیه حذف فیزیکی و هویتی

زینت میرهاشمی

 

 

رویدادهای روزهای اخیر در اهواز تبلور خشم مردم علیه تبعیض ملی و علیه فقر و بیدادگری حکومت فاسد ولایت فقیه است. تظاهرات هزاران نفر از مردم در اعتراض به برنامه تلویزیون رژیم که با حذف مردم عرب اهواز از نقشه ایران، آنها را هیچ شمرده، تا سرکوب دستفروشان در اهواز و خراب کردن خانه های مردم در کوی زویه در این شهر، بار دیگر ستمگری حکومت و تنفر مردم از رژیم را به کف خیابان کشاند.

بنا بر گزارشها و فیلمهای پخش شده در شبکه های اجتماعی، بیش از ۵ هزار نفر از مردم اهواز روز پنجشنبه ۹ فروردین برای دومین روز با بستن بازار و مغازه ها به خیابان ریختند و به رفتار حکومت اعتراض کردند. مردم جان به کف آمده به حرفهای مجلس نشین این شهر بهایی ندادند.

 

شکنجه، تحقیر و مرگ زیر شکنجه فعالان سیاسی و مدنی اهوازی تا زندانیان عادی، به اضافه فقر و بیکاری، رنج و ظلمی است که اضافه بر تبعیضهای ملی و قومی به هموطنان اهوازی وارد می شود. شورش مردم اهواز در تداوم قیامهای دی ماه سال ۹۶ و بر حق است. حکومت مانند همیشه تظاهرات مسالمت آمیز و بر حق مردم اهواز را برنتابیده و آن را با خشونت سرکوب کرد که در نتیجه تعدادی زخمی و تعدادی دستکیر شدند. این خشونت بی حد علیه مردم بی گناه اهواز محکوم است.

 

در رویدادی دیگر، پس از به قتل رسیدن یک زندانی در روز دوشنبه ۶ فروردین، به نام علی سواری در زندان شیبان اهواز در زیر شکنجه، روز چهارشنبه ۸ فروردین تعدادی از مردم، فامیل و دوستان این زندانی دست به تظاهرات زدند. تعدادی از معترضان دستگیر شدند.

تصاویر منتشر شده از این زندانی در شبکه های اجتماعی، شکنجه های وحشیانه که منجر به قتل او شده را نشان می دهد.

جان زندانیان سیاسی به شمول هموطنان دستگیر شده در اهواز در خطر است. صدای زندانیان سیاسی را به گوش همگان برسانیم و خواستار آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی شویم. 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست