فراسوی خبر ... پنجشنبه ۲ فروردین

 

پس لرزه های قیامهای دی ماه در مواضع ولی فقیه و حسن روحانی

 

زینت میرهاشمی

 

ولی فقیه و رئیس جمهور رژیم، به مناسبت آغاز سال جدید، پیام دادند. نکته مشترک در پیام هر دو، آن بود که قیامهای مردمی در دی ماه را اغتشاش پایان یافته و ارتجاع حاکم را فاتح جنگی نابرابر با مردم دانستند. نکته دوم در هر دو پیام، حفظ وحدت در برابر دشمن مشترک است. دشمن مشترک نظام، همان مردمی هستند که اصل نظام را زیر ضرب برده و خواهان سرنگونی آن هستند. خامنه ای و روحانی در پیامهای خود خواسته ها و شعارهای مردم را شیادانه وارونه جلوه می دهند.

 

اژدهای هفت سر، سال ۹۷ را سال حمایت از کالای ایرانی نام گذاری کرد. او در سخن پراکنی اش در مشهد به عملکرد ۴۰ ساله در زمینه شعارهای اصلی انقلاب نمره ۲۰ با صد آفرین داد و مدعی شد که فاصله طبقاتی را کم کرده و آزادی در کشور تامین شده است. خامنه ای در میان انبوه دروغهایش این ادعای کذب را نیز مطرح کرد که آزادی فکر و آزادی بیان هست، هیچ کس به خاطر مخالفت با نظر حکومت مورد فشار و تعدی قرار نگرفته، هر کس ادعا کند دروغ گفته است. خلیفه ارتجاع می داند که مردم حرفهایش را مسخره خواهند کرد.

حسن روحانی، مانند همیشه حرفهایی کلی، متناقض و بی سر وته زد که انگاری این آدم در این مملکت کاره ای نیست و او هم از کره مریخ یک باره به ایران پرت شده است.

وی با سخن پراکنیهای خود در روز چهارشنبه اول فروردین مبنی بر: آزادی بیشتر و رابطه بهتر با جهان خواست جوانان ماست، مردم وقتی دیدند ممکن است امنیت جامعه شان به خطر بیفتد به صحنه آمدند و با صدای رسا اعلام کردند که انتقاد و اعتراض حق مردم است و هدف اصلی سال ۹۷، مبارزه با غول بیکاری و فقر سعی کرد که تمایزهایی با ولی فقیه نشان دهد.

شرایط موجود، و آخرین نمونه آن، تعیین حداقل حقوق توسط شورای عالی کار برای کارگران و مزدبگیران در سال ۹۷ که چشم اندازی جز فقر و تنگدستی بیشتر را در برابر مزدبگیران نمی گذارد، گسترش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی و تداوم حرکتهای اعتراضی نمایی از وضع موجود بحرانی در رژیم فاسد، چپاولگر و دزد است. پیام خامنه ای در نهایت التماسی حقیرانه از مردم است آنجا که می گوید:در کشور هیچ مشکل غیر قابل حلی وجود ندارد.

مردم اما از همه مشگلات خبر دارند و می دانند برای حل مشکلات در گام اول باید رژیم را سرنگون کرد.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست