شهدای فدایی در مهر ماه

 

رفقای فدایی: چنگیز قبادی، محمدعلی سالمی، حسین سید نوزادی، مهرنوش ابراهیمی، منوچهر بهایی پور، حسن حامدی مقدم، علی دبیری فرد، محمد رضا همتی، غلامرضا صفری، حسین علیزاده، رحمت شریفی، حسن جلالی نائینی، لقمان مدائن، جهانشاه سمیعی اصفهانی، محمد رضا فرشاد، ژیلا سیاب، پروین فاطمی، رحیم خدادادی، فرشاد فرجاد، اسماعیل بیدشهری، تورج حیدری بیگوند، زهرا بیدشهری، مصطفی رسولی، سید احمد لاری، كرامت قبادی، زاهد سجادی، سیامك اسدیان (اسكندر)، مسعود بریری، علیرضا صفری، فریبا شفیعی، ایراهیم شریفی، علی حسن پور، محمد كس نزانی، غلامحسین رینی وندادنژاد، غلامرضا سالاری، سروش نیکخواه، عارف بلوکی، ماشا الله پورطرق، محمد سعید خراسی، احمد اسلامی جوزانی، حسن بشیری، محمد امین ترابی، محمود خدادادزاده، فاطمه رخ بین، فتح الله فرید، طاهره قاسمی، ناصر مرادی، محمد فیروزی، یدالله سالاری، موسی پیشداد، مهوش جوکار، پرویز عندلیبیان، مهدی خانزاده، خیرالله حسن وند، عبدالله یزدانی، علی محمدنژاد، عباس مکاری، سلیم کهرازهی، اسماعیل  علیان، مریم توسلی، فاطمه روغن چی، عزت الله معلم، قربان قریبی، سید ربیع حسینی، رمضان قربانی، شهسوار شفیعی، جعفر دلیر، بهرام بهلوكی، روح الله الماسی، غلامحسین مجیدی، احمد سلیمانی، عباس گودرزی، حسن سبعت، حسن جان لنگرودی، كامران علوی، فرشید فرجاد، احمد كیانی، فرسید راجی، ناصر مرادی و .... از سال ۱۳۵۰ تاكنون در پیكار علیه امپریالیسم و ارتجاع و برای دموكراسی، رهایی و سوسیالیسم توسط مزدوران رژیمهای شاه و خمینی به شهادت رسیدند.

 

منبع: نبردخلق شماره ۴۲۹، سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ ـ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول